a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

energie, Gas, water en elektra

Dossiernr:

2010/00304

Datum:

30-06-2010

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

energie, Gas, water en elektra

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een advertentie in (onder andere) weekblad De Swollenaer van 22 maart 2010. In de advertentie staat onder meer:

 

‘Nu € 300,- subsidie

op een nieuwe HR-combiketel!’

 

‘Een HR-combiketel voor € 1149,-*’.

 

‘Bel nu voor een gratis maatwerkadvies energiebesparing en een adviesgesprek voor een nieuwe HR-combikel [telefoonnummer]. En wij kijken of u ook in aanmerking komt voor deze subsidie’.

 

De klacht

 

Wanneer klager, die via adverteerder wordt doorgestuurd naar de gemeente Zwolle, subsidie aanvraagt, blijkt dat de te treffen duurzaamheidsmaatregelen minimaal

€ 2.500,- moeten bedragen om voor subsidie in aanmerking te komen. Omdat klager subsidie aanvraagt voor een besteed bedrag van € 1.925,-, is zijn subsidieaanvraag niet gehonoreerd. Het in de advertentie genoemde bedrag overschrijdt eveneens niet het bedrag van € 2.500,-. Klager is daarom van mening dat de uiting misleidend is omdat er in dit geval geen subsidie kon worden verleend.

 

Het verweer

 

De subsidieverordening van de Gemeente Zwolle staat los van de in de advertentie genoemde verkoopactie van adverteerder. Adverteerder voert in opdracht van de gemeente Zwolle een energiescan uit in het kader van voornoemde subsidie-verordening. In die verordening is geen subsidie opgenomen voor het plaatsen van een nieuwe, zuinige CV-ketel. Voor wat betreft de eigen actie merkt adverteerder op dat, om in aanmerking te komen voor de in de advertentie genoemde subsidie op een nieuwe HR-combiketel, klager de ketel had moeten bestellen bij een speciaal aangesloten bedrijf, hetgeen klager heeft nagelaten.

 

De repliek

 

Het feit dat klagers subsidieaanvraag niet is gehonoreerd heeft niets met de keuze van de installateur te doen maar met het feit dat klagers investering minder dan € 2.500,- bedroeg. In de advertentie wordt gesproken over subsidie van de overheid en niet over een korting van € 300,- die wordt verleend als de ketel bij adverteerder wordt gekocht.

 

De dupliek

 

Adverteerder handhaaft zijn standpunt.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) De in de advertentie genoemde subsidie van € 300,- betreft blijkbaar een andere tegemoetkoming dan de subsidie die in het kader van de ‘subsidieregel duurzaamheids-maatregelen’ van de gemeente Zwolle wordt verleend en waarvoor de duurzame investering minimaal € 2.500,- dient te bedragen. Klager heeft op grond van de gemeentelijke subsidieverordening geen subsidie ontvangen omdat zijn besteding minder dan € 2.500,- bedroeg. De Commissie is van oordeel dat klager deze subsidie verwart met de in de advertentie bedoelde tegemoetkoming. Klager koppelt immers de in de advertentie genoemde prijs van een HR-combiketel aan de minimale bestedingseis die de gemeente – en niet adverteerder – stelt aan energiebesparende maatregelen om voor subsidie in aanmerking te komen. Gelet op het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de klacht feitelijke grondslag mist.

 

2) Voor zover de Commissie de klacht aldus begrijpt dat in de uiting niet tot uitdrukking komt dat de bedoelde HR-Combiketel moet zijn aangeschaft bij een aan de actie deelnemend bedrijf, merkt zij het volgende op. In de uiting staat: ‘Bel nu voor een gratis maatwerkadvies en een adviesgesprek voor een nieuw HR-combiketel’ en ‘En wij kijken of u ook in aanmerking komt voor deze subsidie’. Nu een adviesgesprek vooraf gaat aan de subsidiebeoordeling en volgens de uiting in dat gesprek wordt beoordeeld of de klant voldoet aan de eisen, is de Commissie van oordeel dat geen sprake is van misleiding. Gelet hierop acht de Commissie de klacht ongegrond.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken