a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

energie, Gas, water en elektra

Dossiernr:

2012/01016

Datum:

12-12-2012

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

energie, Gas, water en elektra

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een advertentie van KPN in Metro van 30 oktober 2012 met als kop “We stoppen net zoveel energie in vandaag als in morgen”. Onder een foto van een bestelwagen – kennelijk van KPN – die langs een windmolenpark rijdt staat:

“Weinig mensen weten dat KPN 100% van zijn energiebehoefte haalt uit groene stroom. Het past in de opdracht die we onszelf hebben gegeven om in 2020 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zijn we elke dag druk bezig ons energieverbruik te verlagen. Ons netwerk en datacenter zuiniger te laten functioneren. En kritisch te kijken naar ons wagenpark. We zijn goed op weg, maar nog lang niet klaar. Het netwerk dat geeft om Nederland.”

 

De klacht

 

In de advertentie wordt gesteld dat KPN 100% van zijn energiebehoefte uit groene stroom haalt. Deze mededeling is niet juist. De energie die nodig is om het wagenpark van KPN te laten rijden bestaat in ieder geval voor een deel uit fossiele brandstof. Klager betwijfelt voorts of de gebouwen die KPN in exploitatie heeft voor 100% met groene stroom worden verwarmd en niet voor in ieder geval een deel met fossiele brandstof, bijvoorbeeld aardgas.

 

Het verweer

 

In de claim dat KPN 100% van zijn energiebehoefte haalt uit groene stroom heeft het begrip ‘energie’ de – niet ongebruikelijke – betekenis van stroom/elektriciteit. Sinds begin 2011 maakt KPN voor zijn elektriciteitsbehoefte alleen nog gebruik van groene stroom die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie of biomassa. De claim is derhalve niet misleidend. De panden van KPN worden voor 100% verwarmd met groen gas.

Het tekstgedeelte dat volgt op de claim in de eerste zinsnede spreekt de claim niet tegen. Daarin wordt namelijk duidelijk gemaakt dat KPN nog niet 100% klimaatneutraal is, maar dat in 2020 wel wil zijn. Er wordt dus niet gezegd dat alle energie groen is. Ter onderbouwing van de mededeling  “we zijn elke dag druk bezig ons energieverbruik te verlagen” en de presentatie van KPN in de uiting als “het duurzaamste telecombedrijf van Nederland” verwijst adverteerder onder meer naar het overgelegde duurzaamheidsverslag, waaruit blijkt dat het energieverbruik (in de zin van gas, elektriciteit en autobrandstoffen) van de gehele KPN-groep ondanks uitbreiding van het netwerk daalt.

Ten slotte voert adverteerder aan dat de advertentie niet misleidend is omdat het een ‘corporate-uiting’ betreft en geen reclame die de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Op de onderhavige uiting, waarin wordt gerefereerd aan milieuaspecten van (de producten van) KPN, is de Milieu Reclame Code (MRC) van toepassing. De bestreden mededeling “Weinig mensen weten dat KPN 100% van zijn energiebehoefte haalt uit groene stroom” is aan te merken als een absolute milieuclaim, waarvan adverteerder op grond van artikel 3 MRC de juistheid dient aan te tonen. Naar het oordeel van de Commissie is KPN hierin niet geslaagd. Uit de uiting blijkt onvoldoende duidelijk dat met het begrip “energiebehoefte” in de bestreden claim alleen wordt gedoeld op de behoefte aan stroom. In het algemeen spraakgebruik kan onder energie ook gas en/of autobrandstoffen worden begrepen en in die zin wordt – zo begrijpt de Commissie – het begrip energie elders in de uiting gebruikt waar wordt gezegd “Daarnaast zijn we elke dag bezig ons energieverbruik te verlagen”.

 

Vast is komen te staan dat KPN niet 100% van zijn behoefte aan energie in de bovenbedoelde brede betekenis van het woord haalt uit groene stroom. Voorts is de Commissie van oordeel dat de bestreden milieuclaim de consument kan misleiden over milieuaspecten van de producten van KPN en/of over de bijdrage van KPN aan het handhaven en bevorderen van een schoon leefmilieu als bedoeld in artikel 2 MRC.

 

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken