a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2015/00689

Datum:

30-07-2015

Uitspraak:

dVAF bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een radiocommercial voor ‘ASN Bank’ waarin zij reclame maakt voor haar spaarrekeningen en melding maakt van haar steun aan de Bijenstichting. In de commercial wordt – voor zover van belang – onder meer gezegd: “De ASN Bank steekt uw geld niet in bedrijven die de natuur schaden.”

 

De klacht

 

In de uiting wordt door adverteerder gezegd dat zij geen geld steekt in bedrijven die de natuur schaden. Dit is volgens klager onjuist omdat er geen enkel bedrijf is dat de natuur niet schaadt. Adverteerder misbruikt het milieu om klanten te werven.

 

De beslissing van de voorzitter

 

De voorzitter heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid de klacht direct af te wijzen en daartoe het volgende overwogen. De klacht is gebaseerd op de stelling dat de in de uiting gedane mededeling: “De ASN Bank steekt uw geld niet in bedrijven die de natuur schaden” onjuist is, omdat er geen enkel bedrijf is dat de natuur niet schaadt. Uit de radiocommercial blijkt echter dat adverteerder een specifieke invulling aan deze mededeling geeft, te weten in verband met bedrijven die het voortbestaan van bijen in gevaar brengen, en dat adverteerder de bijenstichting steunt indien men € 1000,- of meer spaart bij adverteerder. Aldus is voldoende duidelijk hoe de mededeling in de radiocommercial dient te worden begrepen. Van misleiding is op grond van het voorgaande geen sprake.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

 

Feit is volgens klager dat er op de wereld geen enkel bedrijf bestaat dat de natuur niet schaadt. De in de uiting gedane bewering is dan ook onjuist. Dat ASN Bank een specifieke invulling geeft aan deze mededeling doet dan ook niet ter zake.

 

Het verweer

 

De eerste zin van de reclame: “De ASN Bank steekt uw geld niet in bedrijven die de natuur schaden” kan niet afzonderlijk van de rest van de reclame worden gezien. Een reclame-uiting moet als één geheel beoordeeld worden. Klager haalt slechts één zin aan, waardoor voorbij wordt gegaan aan de samenhang die de eerste zin met de rest van de reclame heeft. De volgende zin van de reclame luidt namelijk: “En daarmee het voortbestaan van de bijen in gevaar brengen”. Hiermee geeft ASN Bank een specifieke invulling aan de stelling dat zij het geld van de spaarder niet steekt in bedrijven die de natuur schaden. Bovendien wordt bedoelde mededeling in het vervolg van de reclame nader toegelicht, doordat ASN Bank onder andere duidelijk maakt dat zij de Bijenstichting steunt als een consument € 1000,- of meer bij haar spaart. ASN Bank is derhalve van mening dat het voldoende duidelijk is hoe de mededeling in de radiocommercial, dat adverteerder geen bedrijven steunt die de natuur schaden, dient te worden begrepen. Daarom is – zoals de voorzitter terecht heeft gesteld – geen sprake van misleiding. Voorts blijkt uit het door adverteerder overgelegde ASN Bank Issuepaper Biodiversiteit dat ASN Bank inderdaad het beleid heeft om geen geld te investeren in bedrijven die het voortbestaan van de diversiteit van organismen en ecosystemen in gevaar brengen. Tot slot merkt adverteerder op dat zij de Bijenstichting met een aanzienlijk geldbedrag steunt. Gezien het bovenstaande betreurt adverteerder dat ondanks de goede intenties en daadwerkelijke bijdrage om iets goeds te doen voor de biodiversiteit/bijen, klager aanstoot neemt aan de reclame.

 

De mondelinge behandeling

 

Klager handhaaft zijn standpunt en voert voorts nog het volgende aan. De eerste zin van de bestreden uiting is te expliciet. Er valt niets meer aan te relativeren of te ontkrachten. Het is irrelevant dat het gaat over bijen. Klager twijfelt niet aan de goede intenties van adverteerder, maar als zij maatschappelijk verantwoord wil werken dan moet zij wel de waarheid spreken.

 

Adverteerder handhaaft haar standpunt en voert voorts nog het volgende aan. De ASN Bank is in 1960 opgericht onder andere om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Adverteerder investeert niet in bedrijven die schadelijk zijn voor de natuur, echter elk bedrijf veroorzaakt wel wat milieuschade, zij het in geringe mate.

 

 

Het oordeel van de Commissie

 

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van misleiding let de Commissie op de totale uiting. De Commissie is van oordeel dat uit de bestreden reclame-uiting in haar geheel voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk blijkt in welke context de mededeling: “De ASN Bank steekt uw geld niet in bedrijven die de natuur schaden” dient te worden geplaatst, namelijk in samenhang met hetgeen hierna wordt vermeld: “En daarmee het voortbestaan van de bijen in gevaar brengen”. Overigens heeft adverteerder (onder andere) door middel van de in de procedure overgelegde ‘ASN Bank Issuepaper biodiversiteit’ voldoende aannemelijk gemaakt dat zij het geld van haar spaarders slechts steekt in bedrijven die de natuur niet (althans zo min mogelijk) schaden, namelijk bedrijven die met hun activiteiten en binnen hun invloedsfeer geen bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Gelet op het voorgaande is van misleiding geen sprake.

 

De beslissing

 

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter en wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken