a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2016/00398

Datum:

15-07-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft drie uitingen in West Betuwe TOTAAL van respectievelijk december 2013, oktober 2014 en oktober 2015, hierna te noemen: uiting 1, uiting 2, uiting 3.

In uiting 1 staat onder de aanhef “Zit u er al warmpjes bij?” onder meer:

““Of neem het bijzonder aanbod pelletkachels. ‘Deze kachel brandt op milieuvriendelijke pelletkorrels (…)’”

en

“Ook hier staat duurzaamheid met stip op nummer één: een pelletkachel vermindert aanzienlijk uw energieverbruik. (….). Een mooie win-winsituatie: CO2 neutraal verwarmen”

en

onder het kopje “Ideaal:

“Kortom: duurzaam, functioneel, comfort en lage stookkosten”.

In uiting 2 staat onder de aanhef “’Duurzame energie’ dagen” onder meer:

“Een ander bijzonder toestel is de houtgestookte cv-haard. Deze houtkachel is in staat om ook de cv-radiatoren, in meerdere ruimtes, te verwarmen. Hiermee combineert u gezelligheid met functionaliteit. Kortom: duurzaam, functioneel, comfort en lage stookkosten”

en

“Of neem de pelletkachel. Deze brandt op milieuvriendelijke pelletkorrels en is volledig regelbaar en programmeerbaar. Ook hier staat duurzaamheid met stip op één: een pelletkachel vermindert uw energieverbruik aanzienlijk”.

In uiting 3 staat onder meer:

“Kachelspecialist van Walsem organiseert weer het jaarlijks terugkerende evenement

“DUURZAME ENERGIE”

Demonstraties van:

• Houtgestookte cv-haarden • Pelletkachels (….)”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In dossier 2012/01141 heeft de Commissie de kwalificatie “milieuvriendelijk” voor  houtkachels in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieu Reclame Code (MRC) bevonden. Klager verzoekt de Commissie om voor de onderhavige uitingen diezelfde zin te oordelen waar het betreft de zinsneden “milieuvriendelijke pelletkorrels”. Ook de woorden “duurzaam”, “duurzaamheid” en “duurzame energie” acht klager misleidend.

Ter onderbouwing van zijn klacht verwijst klager ten eerste naar de aan de Commissie overgelegde “Declaration; large-scale bioenergy must be excluded from the renewable energy definition”. Deze houdt een lange lijst in van organisaties uit de hele wereld die de Europese Unie oproepen om bio-energie (waar houtstook onder valt) niet te laten vallen onder de definitie “renewable” (duurzaam).

Klager citeert als volgt uit deze “declaration”:

“By including bioenergy in renewable energy targets, the EU is promoting direct and indirect subsidies for it, claiming that it is a sustainable alternative to fossil fuels. But according to the International Energy Agency, renewable energy is “energy derived from natural processes (e.g. sunlight and wind) that are replenished at a faster rate than they are consumed”. Bioenergy does not meet this definition as there is no guarantee that all biomass that is burned is replenished, and it is never replenished “at a faster rate” than it is consumed. Moreover large-scale bioenergy is far from sustainable, as it relies on a major expansion of industrial agriculture, of monoculture tree plantations, and of industrial logging. These industrial activities deplete and pollute soils and water, destroy forests, grasslands and wetlands, and destroy the livelihoods of workers, farmers, Indigenous Peoples and other communities, particularly in the global South.”

Ter onderbouwing van zijn klacht verwijst klager verder naar een bij de klacht overgelegde presentatie van Ewout Dönszelmann (zelfstandig consultant milieubeleid), gehouden tijdens het VVM-congres “Houtstook & gezondheid” in Bilthoven op 23 mei 2014 en getiteld: “Houtrook Wat is daarmee aan de hand?”. Onder het kopje “Duurzaam” staat: “Mijn conclusie: “NIET duurzaam”.

Klager is bereid ook andere rapporten te overleggen die zijn standpunt ondersteunen.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt mondeling toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de uitingen 1 en 2 is sprake van “milieuvriendelijke pelletkorrels”. Deze aanduiding is een absolute milieuclaim in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC). Klager heeft de juistheid van deze claim gemotiveerd bestreden. Ingevolge artikel 3 MRC dient adverteerder de juistheid van een absolute milieuclaim aan te tonen. Adverteerder heeft in het geheel niet op de klacht gereageerd. Nu niet aannemelijk is geworden dat bedoelde pelletkorrels “milieuvriendelijk” zijn, acht de Commissie de uiting vanwege het gebruik van het woord “milieuvriendelijke” in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

2.

In de uitingen 1 en 2 is sprake van “duurzaamheid” in relatie tot de pelletkachel en van “duurzaam” in verband met de houtgestookte cv-haard. Klager heeft de juistheid van deze claims eveneens gemotiveerd bestreden. Vervolgens heeft adverteerder niet op de klacht gereageerd.

De Commissie overweegt dat “duurzaam” en “duurzaamheid” geen vastomlijnde betekenis hebben. Gelet hierop, en nu in de uitingen niet duidelijk wordt toegelicht wat adverteerder met voornoemde begrippen bedoelt, acht de Commissie de uitingen onduidelijk over de milieuvoordelen van de in de uitingen aangeprezen kachels en daardoor in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

3.

In uiting 3 is sprake van “het jaarlijks terugkerende evenement “DUURZAME ENERGIE”. 

Direct onder de vermelding “DUURZAME ENERGIE” staat:

“Demonstraties van:

• Houtgestookte cv-haarden • Pelletkachels (….)”.

Hierdoor zal de gemiddelde consument de uiting opvatten in die zin dat er zowel bij  “Houtgestookte cv-haarden” als bij “Pelletkachels” sprake is van duurzame energie. 

Klager heeft bestreden dat dit het geval is. Vervolgens heeft adverteerder niet op de klacht gereageerd.

De Commissie overweegt dat “duurzame energie” geen vastomlijnde betekenis heeft.   Gelet hierop, en nu in de uiting niet duidelijk wordt toegelicht wat adverteerder met “duurzame energie” bedoelt, acht de Commissie de uiting onduidelijk over de milieuvoordelen van de in de uiting bedoelde haarden en kachels en daardoor in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken