a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2023/00528

Datum:

05-12-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een video op het Instagram account van Quooker waarin de installatie en het gebruik van een Quooker-kraan worden getoond en via een voice-over het volgende te horen is:
“Voor een Quooker hoef je niet te wachten op een nieuwe keuken. Kraan eruit, Quooker er in. Ervaar direct het gemak van 100 graden kokend, gekoeld en bruisend water. Nu gratis geïnstalleerd door je lokale Quooker-dealer. Bestel direct op Quooker.nl.”

Daarnaast staat de volgende tekst:
“Geef je keuken een duurzame upgrade en vervang je eigen mengkraan door een Quooker! Dat is heel simpel. De Quooker-kraan komt in het gat dat je oude kraan achterlaat. Je geniet meteen van het ultieme gemak van direct kokend water uit de kraan.
(…).”

 

De klacht

In de uiting wordt beweerd dat een Quooker, een heet water kraan, een “duurzame” upgrade van de keuken is. Deze bewering wordt niet uitgelegd en is tegenstrijdig met de hogere energiekosten van een heet water kraan in vergelijking met gemiddeld gebruik van een waterkoker. Klager verwijst in dat verband naar de website van Milieu Centraal (https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/water-koken-en-koffie-zetten/) waar wordt uitgelegd dat de Quooker voor de meeste huishoudens nadrukkelijk minder zuinig is dan de ‘klassieke’ manier van water koken, met een elektrische waterkoker. In de uiting wordt dit niet weerlegd en wordt ook niet uitgelegd waarom de Quooker wel een zuinige investering zou zijn.

 

Het verweer

In de uiting wordt geen duurzaamheidsclaim gedaan, zoals bedoeld in de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR). De uiting licht in beeld en (gesproken) tekst toe dat door middel van een simpele ingreep een standaard mengkraan kan worden vervangen door een Quooker met behoud van de bestaande keuken. De bestaande keuken krijgt daarmee een duurzame upgrade doordat deze ongewijzigd nog jaren mee kan met het genot van een Quooker op de plaats van de oude mengkraan. Het begrip ‘duurzaam’ ziet dus op het behoud van de reeds aanwezige keuken. Ten aanzien van het aangeprezen product zelf, de Quooker, wordt geen enkele duurzaamheidsclaim gedaan. Hierover wordt enkel opgemerkt dat deze het gemak van 100 graden kokend, gekoeld en bruisend water geeft. Het is voor de gemiddelde consument duidelijk waar de uiting betrekking op heeft en welke voordelen het product heeft.

Mocht volgens de Commissie wel sprake zijn van een duurzaamheidsclaim, dan is er geen sprake van een vergelijking met een ander product in de zin van artikel 7 CDR. Anders dan klager veronderstelt, vergelijkt Quooker haar product niet met de energiekosten van een waterkoker. Adverteerder verwijst in dat verband naar een vergelijkbare zaak (dossiernummer 2023/00309). Overigens kan op basis van de informatie van Milieu Centraal over kokendwaterkranen, waarbij een Quooker bekend staat als een product met hoge isolatiewaarde en gunstig standby-energieverbruik, niet worden gezegd dat een Quooker niet duurzaam zou zijn.

 

De mondelinge behandeling

Quooker heeft haar standpunt nader toegelicht en vragen van de Commissie beantwoord. In het navolgende wordt voor zover nodig ingegaan op hetgeen ter zitting aan de orde is gekomen.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht zo op dat de mededeling “een duurzame upgrade” misleidend is omdat een waterkoker volgens klager zuiniger is dan een Quooker en niet wordt toegelicht waarom de Quooker een zuinige manier van water koken zou zijn. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2. Anders dan klager lijkt te veronderstellen, ligt naar het oordeel van de Commissie in de uiting niet de suggestie besloten dat de Quooker duurzamer is dan een waterkoker, en zal de gemiddelde consument de uiting ook niet in die zin opvatten. In de uiting worden immers geen (directe) mededelingen gedaan over andere manieren van water koken, zoals met een waterkoker. Hieraan  wordt ook niet op een andere wijze (indirect) gerefereerd. In de uiting wordt uitgelegd wat met “een duurzame upgrade” wordt bedoeld, te weten “vervang je eigen mengkraan door een Quooker” en de zin daaropvolgend “De Quooker komt in het gat dat je oude kraan achterlaat”. Hiermee wordt naar het oordeel van de Commissie voldoende duidelijk gemaakt dat de woorden “duurzame upgrade” niet zien op een milieuclaim of ethische claim, maar op het feit dat men een bestaande keuken blijvend kan innoveren door een Quooker te installeren in de plaats van de oude mengkraan. Dit wordt benadrukt door de bijbehorende video waarin te zien is hoe een Quooker-kraan op de plek van de oude mengkraan komt en waarbij het volgende wordt gezegd: “Voor een Quooker hoef je niet te wachten op een nieuwe keuken.” In de context van de gehele uiting zal de gemiddelde consument begrijpen dat de woorden “duurzame upgrade” betekenen dat men het gebruiksgemak van de huidige keuken blijvend kan verbeteren en dat daardoor de aanschaf van een nieuwe keuken overbodig is.

3. Gelet op het voorgaande beslist de Commissie als volgt.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie wijst de klacht af.  

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken