a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2023/00559

Datum:

21-02-2024

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing gedeeltelijk (voor zover nodig)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.rvsrookkanaal.nl voor zover daarop, blijkens de door klager overgelegde prints met gemarkeerde teksten, ten tijde van het indienen van de klacht stond:
“Charlton & Jenrick ontwikkelt (…), milieuvriendelijke en aantrekkelijke houtkachels.” en ”Superschone verbranding” en “Stijgende energieprijzen doen mensen op zoek gaan naar andere mogelijkheden om te verwarmen. Verwarming op hout is hierdoor weer sterk in populariteit gestegen, het is dan ook een interessant alternatief voor fossiele brandstoffen zoals stookolie en gas.” en “De Swing lijn van Spartherm heeft een hoog rendement (energieklasse A+). Wanneer u dus een inzethaard van Spartherm gebruikt in een bestaande openhaard situatie gaat u van hooguit 10% rendement naar meer dan 75%! Dat betekent meer warmteopbrengst uit uw hout, dus zuiniger stoken, maar ook (veel) minder overlast voor de omgeving en schoner voor het milieu.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de volgende aanprijzingen door adverteerder van houtgestookte kachels: “milieuvriendelijk”, “schone verbranding”, “interessant alternatief voor fossiele brandstoffen zoals stookolie en gas”, “minder overlast voor de omgeving en schoner voor het milieu”. Klager acht deze mededelingen om de volgende redenen onjuist. Hoe optimaal men ook stookt, er komen bij houtstook altijd stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid, zoals aromatische koolstoffen, PAK’s, fijnstof en ultrafijnstof en andere kankerverwekkende stoffen, hoe goed de verbrandingstechnieken ook zijn. Hout is nu eenmaal, net als bijvoorbeeld steenkool, een vervuilende brandstof. Gelet op het bovenstaande en de door klager genoemde bronnen, is er geen sprake van dat een houtkachel milieuvriendelijk en schoon brandt dan wel een alternatief is voor (andere) fossiele brandstoffen en schoner is voor het milieu.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Adverteerder zal de website aanpassen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) Klager maakt bezwaar tegen diverse mededelingen op de website van adverteerder die volgens hem telkens inhouden of impliceren dat de aangeprezen houtkachels voordelen hebben voor het milieu, althans niet slecht zijn voor het milieu. De klacht treft doel ten aanzien van de mededelingen waarin de houtkachels als volgt worden aangeprezen: “milieuvriendelijke (…) houtkachels” en ”superschone verbranding”. Deze mededelingen dienen te worden getoetst aan de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR), nu het gaat om duurzaamheidsclaims. Die claims worden in absolute zin gebruikt. Ingevolgde de CDR dienen duurzaamheidsclaims (onder meer) aantoonbaar juist te zijn. Adverteerder heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd. Zij heeft dus ook niet, in het licht van de gemotiveerde betwisting door klager, aangetoond dat de duurzaamheidsclaims juist zijn. Daarmee is de uiting door de hier bedoelde mededelingen in strijd met artikel 4 CDR. Nu adverteerder zich bereid toont de website aan te passen zal een aanbeveling voor zover nodig worden gedaan.

2) Klager maakt verder bezwaar tegen de volgende mededeling elders op de website: “Stijgende energieprijzen doen mensen op zoek gaan naar andere mogelijkheden om te verwarmen. Verwarming op hout is hierdoor weer sterk in populariteit gestegen, het is dan ook een interessant alternatief voor fossiele brandstoffen zoals stookolie en gas.” Hier gaat het om een vergelijking tussen de kosten van het stoken op hout met de kosten van stookolie en gas. Nu deze mededeling een kostenvergelijking bevat maar niet tevens een milieuclaim impliceert, treft de klacht op dit punt geen doel. De klacht is immers specifiek gebaseerd op (overtreding van) de CDR.

3) In de bestreden tekst over de Swing lijn van Spartherm is sprake is van een vergelijking in rendement (“Wanneer u dus een inzethaard van Spartherm gebruikt in een bestaande openhaard situatie gaat u van hooguit 10% rendement naar meer dan 75%!”). Door het beweerdelijke hoge rendement van het aangeprezen product is volgens de reclame-uiting de warmteopbrengst hoger met als voordeel: “dus zuiniger stoken, maar ook (veel) minder overlast voor de omgeving en schoner voor het milieu”. Hier is sprake van een relatieve milieuclaim met een duidelijk vergelijkingskader, te weten schoner vergeleken met een bestaande openhaard. De voorzitter acht deze uiting niet in strijd met de CDR. Niet is weersproken dat in de hier bedoelde vergelijkende situatie het aangeprezen product als schoner kan worden beschouwd. Adverteerder mag op dit relatieve voordeel wijzen. Ook op dit punt treft de klacht geen doel. De voorzitter beslist als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 1) is vermeld acht de voorzitter de bestreden reclame-uiting door de mededelingen “milieuvriendelijke (…) houtkachels” en ”superschone verbranding” in strijd met het bepaalde in artikel 4 CDR. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken