a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2023/00605

Datum:

05-02-2024

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een door Enexis aan klager gezonden e-mail met als onderwerp “Bedankt voor je inschrijving!” en als inleiding “Welkom! Bedankt dat je zonnepanelen zijn aangemeld op Energieleveren.nl. De netbeheerder is blij met de aanmelding en wil graag wat terugdoen. Daarom stellen we je voor aan ons informatieplatform: Zelfenergieproduceren.nl.”

De e-mail bevat verder onder meer tekst en links onder de kopjes “Alle kennis op één plek”, “Blijf altijd op de hoogte”, “Beoordeel jouw installateur”, “Verschil energie opwekken en terugleveren” en “Over ons”. De e-mail bevat onderaan een mogelijkheid tot uitschrijven.

 

De klacht

Na verplichte aanmelding van zijn zonnepanelen bij Enexis ontving klager van Enexis een e-mail waarin hem (onder meer) werd gevraagd zijn installateur te beoordelen. Dit betreft volgens klager niet de eigen dienst van Enexis, maar de beoordeling van de dienst van derden. Het verzoek een beoordeling te geven is een verzoek om een dienst en dat valt onder reclame. Klager heeft zich niet voor de toezending van nieuwsbrieven opgegeven en nu het verzoek de beoordeling van een dienst van anderen betreft, is naar zijn mening niet voldaan aan artikel 1.3 sub a van de Code reclame via e-mail (hierna: Code e-mail).

 

Het verweer

Klager was wettelijk verplicht melding te doen van zijn geïnstalleerde of te installeren zonnepanelen bij Enexis, de in klagers regio actieve netbeheerder waarmee klager een klantrelatie heeft. Enexis heeft de ontvangst van de melding per e-mail bevestigd. Daarnaast heeft Enexis eenmalig een e-mail aan klager gestuurd, die geheel is gericht op het verschaffen van informatie over duurzaamheid aan nieuwe bezitters van zonnepanelen. De uiting waarover wordt geklaagd is een zeer klein onderdeel van deze e-mail en bevat een oproep om op vrijwillige basis mee te doen aan een onderzoek naar de ervaringen met installateurs. De resultaten van het onderzoek dienen louter ter informatie van andere partijen die geïnteresseerd zijn in het leggen van zonnepanelen en worden uitsluitend op de door Enexis zelf beheerde website gedeeld. Het verzoek tot het verlenen van medewerking aan het onderzoek valt niet onder het begrip reclame in de zin van de Code e-mail. Van het vragen van een dienst is geen sprake. Voor de klant is ook geen enkel gevolg verbonden aan het wel of niet meewerken aan het onderzoek.

Naar aanleiding van de (voorafgaand aan de klacht gedane) melding van klager bij de functionaris gegevensbescherming van Enexis over de niet gewenste ontvangst van de nieuwsbrief, heeft Enexis direct de gegevens van klager uit de mailinglijst verwijderd. Hoewel Enexis meent dat zij zich aan de regelgeving ter zake van reclame heeft gehouden, heeft zij in het kader van transparantie besloten om in de eerste bevestigingsmail een opt-in-mogelijkheid toe te voegen voor ontvangst van een nieuwsbrief over duurzaamheid/installatie zonnepanelen.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Krachtens het door klager ingeroepen artikel 1.3.a Code e-mail is het toezenden van reclame via e-mail in beginsel toegestaan als de geadresseerde daarvoor door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend dan wel sprake is van een klantrelatie en afzender aan de klant reclame via e-mail voor eigen gelijksoortige producten of diensten aanbiedt, waarbij geen gebruik is gemaakt van het recht van verzet.

2. De Commissie neemt als uitgangspunt dat tussen klager en netbeheerder Enexis een klantrelatie bestaat. Dit lijkt ook niet ter discussie te staan. De Commissie begrijpt de klacht zo dat volgens klager de na aanmelding van zijn zonnepanelen ontvangen nieuwsbrief van Enexis door het daarin opgenomen verzoek “Beoordeel jouw installateur” reclame voor een dienst van derden bevat die niet als een eigen gelijksoortige dienst van Enexis kan worden beschouwd. Daarom mocht Enexis volgens klager de nieuwsbrief niet aan hem toezenden.

3. Deze klacht slaagt niet. De bestreden nieuwsbrief is aan klager toegezonden naar aanleiding van de aanmelding van zijn zonnepanelen bij netbeheerder Enexis en bevat informatie voor nieuwe bezitters van zonnepanelen. Het daarin opgenomen verzoek om op vrijwillige basis de installateur die de zonnepanelen heeft gelegd te beoordelen, ligt in het verlengde van de aan klager verleende dienst in het kader van de zonnepanelen en past binnen de bestaande klantrelatie tussen klager en Enexis. De nieuwsbrief mocht daarom aan klager worden toegezonden.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken