a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2018/00641

Datum:

15-10-2018

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van adverteerder, voor zover daar een vliegticket naar Londen wordt aangeboden voor de prijs van € 19,-.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klaagster vindt de uiting van adverteerder misleidend, omdat in de prijs niet de werkelijke kosten zijn berekend. Klaagster doelt op het ontbreken van kosten die er volgens haar wel zijn, maar niet in de prijs worden doorberekend, zoals subsidies voor de luchthaven, BTW-kosten (omdat over kerosine geen BTW hoeft te worden betaald), kosten die luchtvervuiling met zich meebrengt en (andere) maatschappelijke kosten voor de omwonenden van de luchthaven. Klaagster vindt dat deze kosten vertaald zouden moeten worden in de ticketprijs. Ter vergelijking heeft klaagster onderzocht wat een enkele reis Groningen-Londen per trein of per auto kost. Een treinticket naar Londen kost  tussen € 59,- en € 231,-. De benzinekosten voor een autoreis van Groningen naar Londen (exclusief tunnel- of bootkosten) zijn € 80,-. Net als de waarschuwing op een pakje sigaretten zou er op de website van de luchthaven moeten worden vermeld dat vliegen het milieu aantast en dat de vervuiler (de reiziger) betaalt. Klaagster vindt het “extra schrijnend” dat zich op de website ook een tabblad met informatie over duurzaamheid bevindt.

 

Het verweer

De uitingen zijn niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) omdat de NRC geen aanwijzingen bevat met betrekking tot de maatschappelijke kosten van reisproducten, aldus adverteerder. Voor reisproducten is het belangrijkste criterium dat  de aangeprezen producten daad- werkelijk kunnen worden afgenomen tegen de geadverteerde prijzen. De prijzen van de vliegtickets worden overigens vastgesteld door de vliegmaatschappijen en niet door de luchthaven, aldus adverteerder. De subsidie die adverteerder ontvangt, heeft betrekking op de kosten voor openbare veiligheid (brandweer en security). Adverteerder realiseert zich dat luchtvaart gevolgen heeft voor de omgeving. Deze gevolgen, en hoe om te gaan met de maatschappelijke kosten hiervan, zijn onderdeel van een breed maatschappelijk en politiek debat op supra-nationaal niveau. Binnen de technologische, juridische en voor haar financiële mogelijkheden probeert adverteerder op een realistische en veilige manier zo duurzaam mogelijk te opereren.

 

Het oordeel van de Commissie

In de uiting wordt een enkele (vlieg)reis naar Londen aangeboden voor € 19,-. Tussen partijen is niet in geschil dat de consument het ticket ook daadwerkelijk voor deze prijs kan kopen. Het bezwaar ziet dan ook niet op het vermelden van een onjuiste of onduidelijke prijs van de aangeboden reis, maar, zo begrijpt de Commissie, op de berekening van de kostprijs van vliegtickets in het algemeen.

De Commissie is echter niet bevoegd om te oordelen over de algemene prijsstelling van vliegtickets en de vraag of daarin al dan niet maatschappelijke kosten van vliegverkeer moeten worden doorberekend. De klacht dat in de prijs van het ticket niet de maatschappelijke kosten zijn opgenomen, kan daarom niet slagen.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken