a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00095

Datum:

01-05-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame op Youtube voor de “Nissan Qashqai met e-Power”. Bij beelden van een rijdende auto verschijnt enkele seconden, in kleine letters, de volgende tekst onder in beeld: “Qashqai CO2: 119-146 G/KM | 5,3-6,5L/100KM (WLTP)”. Vervolgens verschijnt de volgende tekst in beeld: “Wie zegt dat u een stekker nodig hebt om elektrisch te kunnen rijden? Nieuwe Nissan Qashqai met e-Power. Een unieke elektrische ervaring, zonder stekker.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.
Klager maakt bezwaar tegen de reclame omdat daarin de indruk wordt gewekt dat de auto “compleet elektrisch” is. In werkelijkheid wordt een brandstofmotor gebruikt voor de elektrische energie. De naam voor dit soort auto’s is ‘hybride’, aldus klager. De Society of Automotive Engineers (SAE) gebruikt volgens hem de volgende definitie voor een hybride auto: “two or more storage systems both of which must provide propulsion power, either together or independently.” Op de website van Nissan staat volgens klager: “Deze technologie biedt dezelfde voordelen als een elektrische auto: minder uitstoot en lagere gebruikskosten. Maar daar komt nog een extra voordeel bij: omdat u de auto niet hoeft op te laden met een stekker verandert er niets aan uw rijgewoonten.” De tekst op de website is volgens klager “misschien misleidend vanuit duurzaamheidsoogpunt”, omdat een oplaadbare elektrische auto die een stekker heeft, met groene energie kan worden opgeladen, en zo geen uitstoot heeft.  
 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De auto wordt aangedreven door een elektromotor. Die heeft stroom nodig. Deze stroom wordt tijdens het rijden opgewekt door een brandstofmotor, die uiteraard wel voorzien moet worden van brandstof (benzine). Omdat de auto enkel en alleen wordt aangedreven door de elektromotor rijdt de klant dus elektrisch, maar dan zonder dat je moet opladen via een stekker. Dit is volgens adverteerder interessant voor mensen die geen mogelijkheid hebben om thuis of op het werk op te laden, en/of niet willen inboeten op actieradius.

Nergens in de communicatie staat dat de auto “compleet elektrisch” is, zoals klager stelt. Het woord “compleet” wordt door Nissan niet gebruikt, juist ook om onderscheid te behouden met haar 100% elektrische modellen zoals de Leaf en Ariya.

Nissan beweert nergens dat een voertuig uitgerust met e-Power geen uitstoot produceert. Er staat: “minder uitstoot”. Dit moet worden begrepen in vergelijking met auto’s die alleen een benzinemotor hebben. Ten opzichte van de Nissan Qashqai zonder e-Power stoot de auto uit de reclame 20% minder CO2 uit.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunt toegelicht aan de hand van een pleitnota.

Op de inhoud hiervan zal voor zover nodig worden ingegaan in het oordeel van de Commissie. Daarnaast hebben partijen vragen van de Commissie beantwoord. Klager heeft ter zitting desgevraagd meegedeeld dat zijn klacht gericht is tegen het Youtubefilmpje en niet tegen de website, en dat hij de boodschap in het Youtubefilmpje wel als een duurzaamheidsclaim beschouwt. Adverteerder heeft ter zitting meegedeeld dat er geen verwarring bij het publiek is, omdat men in de showroom duidelijk uitleg krijgt over de manier waarop de auto werkt. Het overige dat ter zitting aan de orde is gekomen, is voor zover nodig in het oordeel van de Commissie opgenomen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De kern van de klacht is dat in het Youtubefilmpje wordt gesuggereerd dat de Nissan Qashqai met e-Power volledig elektrisch wordt aangedreven, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2.

Niet ter discussie staat dat de auto rijdt op een elektromotor die wordt aangedreven door een benzinemotor. Ter zitting heeft Nissan nader toegelicht dat de auto naast een elektromotor een volwaardige benzinemotor heeft die nodig is om de accu op te laden, en dat het niet mogelijk is om ofwel alleen op de elektrische motor te rijden, ofwel alleen op de benzinemotor. In dat opzicht verschilt deze auto van de ‘hybride’ zoals deze inmiddels bij het publiek bekend kan worden verondersteld.

3.

De (hoofd)tekst van de uiting luidt: “Wie zegt dat u een stekker nodig hebt om elektrisch te kunnen rijden? De nieuwe Nissan Qashqai met e-Power. Een unieke elektrische ervaring, zonder stekker.”

Op basis van deze tekst en de getoonde beelden zal de gemiddelde consument verwachten dat het hier een volledig elektrisch aangedreven auto betreft. Daarmee wordt tevens, zij het indirect, de suggestie gewekt dat deze auto het voordeel heeft dat zij tijdens het rijden geen CO2 uitstoot. Dat er “geen stekker nodig” is omdat de elektromotor wordt aangedreven door een benzinemotor en er dus brandstof moet worden getankt om de auto te kunnen laten rijden, blijkt onvoldoende duidelijk uit de uiting. De tekst “Qashqai CO2: 119-146 G/KM | 5,3-6,5L/100KM (WLTP)”, die gedurende de eerste twee seconden van de uiting in kleine letters onder in beeld verschijnt en waaruit de consument zou kunnen afleiden dat de auto benzine verbruikt, acht de Commissie daarvoor te indirect en te summier.

4.

Gelet op het voorgaande acht de Commissie sprake van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument op basis van deze uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting tevens misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De Commissie merkt in dit verband op dat het bezoek aan een showroom of het bezoeken van de website van adverteerder naar aanleiding van het zien van de uiting reeds als een ‘besluit over een transactie’ wordt beschouwd, en niet (pas) het daadwerkelijk kopen van de auto, zoals adverteerder lijkt te veronderstellen.

  5. Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.   

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken