a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2017/00786/I

Datum:

06-12-2017

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial waarin wordt gezegd dat leden van de Postcode Loterij een cadeaukaart van € 12,50 ontvangen “voor een duurzame maaltijd bij Albert Heijn”. Verder wordt gezegd: “Daarmee ontdek je hoe je makkelijk duurzamer eet. Met duurzamere pastasaus bijvoorbeeld. Of met Beter Leven rookworst. Geef ook een duurzame draai aan je maaltijd.” en “Er zijn producten genoeg die beter zijn voor mens, dier en milieu”.

 

De klacht

In de televisiecommercial wordt gesuggereerd dat de getoonde producten ‘duurzaam’ zijn, waaronder ‘Beter Leven rookworst’. Uit diverse onderzoeken is echter gebleken dat ‘Beter Leven’ slechter is voor het milieu. Tevens zijn vleeswaren de nummer 1 veroorzaker van klimaatverandering, zoals blijkt uit de door klaagster genoemde bronnen. Klaagster vindt dat dergelijke reclames niet meer getolereerd dienen te worden om klimaatverandering te voorkomen. De televisiecommercial bevat onwaarheden en misleidt consumenten die juist proberen bewuster met hun aankopen om te gaan.

 

Het verweer van Albert Heijn

Dit wordt is volgt samengevat. De klacht berust op een onjuiste interpretatie van de televisiecommercial. De verwijzing naar duurzaamheid in het kader van de rookworst ziet namelijk op het door de Dierenbescherming verleende, onafhankelijk en deskundig gecontroleerde Beter Leven keurmerk. Dat keurmerk gaat specifiek over dierenwelzijn. Verbetering van dierenwelzijn draagt bij aan een duurzamere wereld. Duurzaam is een containerbegrip. Het is vaste rechtspraak van het College van Beroep dat dit begrip geen vastomlijnde betekenis heeft en de invulling daarvan van geval tot geval moet worden beoordeeld. In de televisiecommercial wordt het begrip ‘duurzaam’ duidelijk ingekaderd door de oproep te kiezen voor producten die beter zijn voor mens, dier en milieu, bijvoorbeeld door bij rookworst te kiezen met het dierenwelzijnskenmerk Beter Leven als onderdeel van de duurzaamheidkeuze. Het staat vast dat de rookworst dit keurmerk mag dragen. Dit keurmerk betekent dat de varkens een beter leven hebben gehad dan varkens zonder het keurmerk.

 

Het verweer van NPL

NPL sluit zich aan bij het verweer van Albert Heijn en voert in aanvulling daarop, samengevat, het volgende aan. NPL wil met de onderhavige campagne duurzamere producten toegankelijk maken voor de consument. Binnen deze campagne wordt consumenten ook gewezen op het duurzamere alternatief in de zin van dierenwelzijn en wordt opgeroepen minder vlees te eten om zo een gedragsverandering teweeg te brengen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen een reclame-uiting waarin uitdrukkelijk het woord ‘duurzaam’  wordt gebruikt in combinatie met de verwijzing naar een complete maaltijd en afzonderlijke producten waaronder “Beter Leven rookworst”, waarop de klacht in het bijzonder betrekking heeft. Het begrip ‘duurzaam’ heeft geen vastomlijnde betekenis. De invulling van dit begrip moet derhalve van geval tot geval worden beoordeeld en kan per uiting variëren. Bij de uitleg dient te worden gelet op de wijze waarop dit begrip in de uiting wordt gebruikt en toegelicht, alsmede op de interpretatie die de gemiddelde consument vermoedelijk daaraan zal geven gelet op de (context van de) totale uiting. Uitgaande hiervan oordeelt de voorzitter als volgt.

2)  In de televisiecommercial wordt voldoende duidelijk gemaakt dat de verwijzing naar ‘duurzaamheid’ ziet op producten die beter zijn voor “mens, dier en milieu”. Dit wordt immers met zoveel woorden gezegd. Aldus is de verwijzing naar duurzaamheid in de televisiecommercial niet beperkt tot de bescherming van het milieu, maar omvat deze ook dierenwelzijn. Naar het oordeel van de voorzitter ligt het verder niet voor de hand om de vermelding “Beter Leven rookworst” in de televisiecommercial (mede) in verband te brengen met milieubescherming. De naam van dit keurmerk verwijst immers specifiek naar het welzijn van dieren en niet naar het milieu. De gemiddelde consument zal op grond van het voorgaande vermoedelijk begrijpen dat de in de televisiecommercial genoemde Beter Leven rookworst duurzaam wordt genoemd omdat deze met aandacht voor het dierenwelzijn is geproduceerd. Aldus is de invulling van het begrip duurzaam voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk en deze invulling wordt blijkens het bekende Beter Leven keurmerk ook waargemaakt. Dit impliceert dat de klacht, die ten onrechte uitgaat van een milieuclaim, niet kan slagen.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken