a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00187

Datum:

25-04-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een op YouTube en Facebook uitgezonden videofilmpje van FrieslandCampina, waarin door de voice-over het volgende wordt gezegd:

“Met dit pak Campina melk kun jij onze Nederlandse natuur helpen, en dat is nodig ook. Want onze natuur heeft hulp nodig. De gezondheid van de bodem gaat hard achteruit en er verdwijnen steeds meer insecten. Maar als jij naar de natuur kijkt, zie jij het glas dan halfleeg of juist halfvol? Veel mensen zijn optimistisch en zetten zich al in voor de natuur. En op een hele simpele manier kunnen we samen nog meer doen. Want met ieder pak Campina melk dat je drinkt, zorg jij er namelijk voor dat onze boeren in de Nederlandse natuur kunnen investeren. En als we allemaal het glas halfvol zien, dan maken we ons samen sterk voor onze natuur.”

 

De klacht

Koeien zijn heel slecht voor het klimaat. De gehele vee-industrie zorgt voor 18% van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Campina wil meedoen met de ‘klimaathype’, maar slaat in het videofilmpje de plank mis. Het is een feit dat melk allesbehalve goed is voor de natuur. Adverteerder misleidt de kijker, aldus klaagster.

 

Het verweer

Het standpunt van adverteerder wordt als volgt samengevat.

FrieslandCampina beoogt met de reclame haar melk onder het Campina merk onder de aandacht van de consument te brengen. Deze Campina melk is gecertificeerd met het ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk. Door op het videofilmpje te klikken, wordt de kijker doorgelinkt naar de pagina op de website van Campina (https://www.campina.nll/l/campina-duurzaamheid/), waar informatie over het ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk is te vinden. Daar wordt toegelicht aan welke strenge eisen op het gebied van natuur, dier en klimaat de deelnemende melkveehouders moeten voldoen en welke extra inspanningen zij hiervoor moeten verrichten. Deze melkveehouders doen (aantoonbaar) aan natuur- en landschapsbeheer op hun bedrijf en moeten een gedefinieerd basisniveau CO2 equivalenten per kg melk halen. Verder moeten zij melk leveren die continu voldoet aan hoge eisen voor melkkwaliteit en aan weidegang doen. Het ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk wordt beheerd door Stichting Milieukeur, een onafhankelijke instantie, die strenge bovenwettelijke eisen stelt op het gebied van dier, natuur en klimaat.

Met de zinsnede in de video “Met dit pak Campina melk kun jij onze Nederlandse natuur helpen” doelt FrieslandCampina op de hiervoor genoemde (extra) inspanningen die de On the Way to PlanetProof-gecertificeerde melkveehouders moeten leveren op het gebied van natuur, dier en klimaat.

Met de opmerking “Want met ieder pak Campina melk dat je drinkt, zorg jij er namelijk voor dat onze boeren in de Nederlandse natuur kunnen investeren” refereert FrieslandCampina aan de extra beloning die deelnemende melkveehouders krijgen voor hun inspanningen op het gebied van natuur, dier en klimaat. FrieslandCampina beoogt in de videofilm niet te stellen dat het produceren van Campina melk geen enkel negatief effect op het milieu heeft. Zij wil de consument informeren over de positieve inspanningen die zij verricht op het gebied van natuur, dier en klimaat, waarvoor FrieslandCampina haar melkveehouders extra beloont en waaraan de consument een positieve bijdrage kan leveren door dit product te kopen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Klaagster vindt het bestreden videofilmpje, waarin Campina melk wordt aangeprezen, misleidend, omdat volgens haar koeien enorm slecht zijn voor het klimaat en melk allesbehalve goed is voor de natuur. De Commissie begrijpt hieruit dat klaagster bezwaar maakt tegen de zinsneden “Met dit pak Campina melk kun jij onze Nederlandse natuur helpen” en “Want met ieder pak Campina melk dat je drinkt, zorg jij er namelijk voor dat onze boeren in de Nederlandse natuur kunnen investeren”.

2.

Naar het oordeel van de Commissie heeft FrieslandCampina voldoende aannemelijk gemaakt dat de hiervoor aangehaalde zinsneden juist zijn. FrieslandCampina heeft hiertoe aangevoerd dat de aangeprezen Campina melk is gecertificeerd met het ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk. Gebleken is dat, om voor dit onafhankelijke keurmerk in aanmerking te komen, de bedrijfsvoering en productiewijze van de deelnemende melkveehouders aan bovenwettelijke eisen op het gebied van natuur, klimaat en dier moeten voldoen. Gelet hierop is het niet onjuist te zeggen dat de consument door het (kopen en) drinken van deze gecertificeerde melk ervoor zorgt dat de boeren die deze melk leveren, kunnen investeren in de Nederlandse natuur, en dat de consument op deze manier de Nederlandse natuur kan helpen. Dat het houden van (melk)koeien ook negatieve effecten op het klimaat kan hebben, maakt  de bestreden uiting nog niet zondermeer misleidend. In de uiting wordt niet gezegd dat het drinken van melk goed voor de natuur is. Niet valt in te zien dat Friesland Campina alleen maar meedoet met een “klimaat hype”. Uit de voorwaarden van het ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk blijkt dat, om dit keurmerk te verkrijgen, daadwerkelijk investeringen in de natuur moeten worden gedaan, hetgeen goed is voor het klimaat.

3.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken