a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2023/00646/I

Datum:

26-03-2024

Uitspraak:

RCC Aanbeveling (voor zover nodig)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de verpakking van de Paw Patrol feesttaart.

 

Samenvatting van de klacht

Het hierboven genoemde product, waarvan volgens Foodwatch Lightbody Europe de fabrikant is uit Frankrijk, wordt in Nederland verkocht bij Albert Heijn.

Het gaat om de verpakking van een feesttaart waarop de bekende kinderidolen Paw Patrol zijn afgebeeld. De taart zelf is gemaakt in de vorm van het Paw Patrol karakter ‘Chase’. Paw Patrol is een onder jonge kinderen populaire tekenfilmserie van Nickelodeon/Spin Master. De website Ouders Online acht Paw Patrol geschikt voor 2-5 jarigen en Kijkwijzer.nl acht het voor alle leeftijden geschikt.

Het aanprijzen van het product door middel van de kinderidolen van Paw Patrol is in strijd de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV). De verpakking van dit product is in strijd met artikel 8 lid 2 sub a van de RVV waarin is bepaald dat het niet is toegestaan reclame gericht op kinderen tot en met 6 jaar (tot 7 jaar) te maken waarbij bekende kinderidolen (in dit geval specifiek ‘licensed media characters’) worden gebruikt. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal. De overgangstermijn die gold voor artikel 8 lid 2 sub a RVV is inmiddels verstreken, aldus Foodwatch.

Nu Foodwatch al eerder dit jaar klachten heeft ingediend over het nog altijd illegaal gebruiken van bekende kinderidolen op verpakkingen van voedingsmiddelen, verzoekt Foodwatch de Commissie een alert uit te vaardigen.

 

Samenvatting van de reactie van Lightbody Europe

Lightbody Europe heeft een exclusieve licentie voor de verkoop van de Paw Patrol feesttaart. Dit product wordt via haar distributeur Albert Heijn op de Nederlandse markt gebracht. Lightbody Europe is een Franse leverancier en daarom niet bekend met de Nederlandse Reclame Code. Zij heeft zich niet gerealiseerd dat het product in strijd is met de RVV. Lightbody Europe verkoopt het product in verschillende Europese landen, waar zowel de taart als de verpakking zonder meer verkocht mogen worden. Het verbod geldt alleen in Nederland. Hierdoor wordt het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie belemmerd. Desalniettemin wil Lightbody Europe zich graag aan de in Nederland geldende regels houden.

Lightbody Europe erkent dat het aannemelijk is dat de verpakking van de Paw Patrol feesttaart in strijd is met artikel 8 lid 2 sub a RVV. Om die reden heeft zij maatregelen in gang gezet en een gewijzigde verpakking geïntroduceerd voor nieuwe leveringen bestemd voor de Nederlandse markt. Lightbody Europe kiest ervoor om de huidige voorraad, uit oogpunt van duurzaamheid en het tegengaan van voedselverspilling, niet te vernietigen, maar nog uit te verkopen. Dat zal hoogstens enkele weken in beslag nemen. Hierna zal Lightbody Europe de bestreden verpakkingen niet meer in Nederland aanbieden. De taart zelf valt niet onder de reikwijdte van het reclameverbod zoals neergelegd in artikel 8 RVV. Dit verbod beperkt zich immers tot reclame, waaronder verpakkingen en point-of-sale materiaal. Nu Lightbody Europe met het aanpassen van de verpakking passende maatregelen heeft genomen, verzoekt zij de Commissie om geen verdere aanbeveling te doen en geen alert op te leggen.

 

Samenvatting van de reactie van Albert Heijn

Het product waar klager aan refereert is afkomstig van Lightbody Europe. Albert Heijn laat de inhoudelijke reactie dan ook over aan Lightbody Europe. Bovendien heeft Albert Heijn reeds besloten om het betreffende product uit te faseren. Mocht de klacht gegrond verklaard worden, dan verzoekt Albert Heijn om een aanbeveling ten aanzien van Albert Heijn achterwege te laten.

 

D
e mondelinge behandeling

Foodwatch en Lightbody Europe hebben hun standpunten ter zitting nader toegelicht en vragen van de Commissie beantwoord. De inhoud hiervan is voor zover nodig opgenomen in het oordeel van de Commissie. Albert Heijn heeft zich niet laten vertegenwoordigen.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Ingevolge artikel 8 lid 2 sub a RVV, waarop de klacht is gebaseerd, mogen ‘kinderidolen’ die gericht zijn op kinderen tot en met 6 jaar, niet worden gebruikt in reclame. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal. Onder ‘kinderidool’ wordt, voor zover hier van belang, verstaan: getekende en/of animatiefiguren die bekend zijn door hun deelname aan speciaal op kinderen gerichte en/of speciaal voor kinderen ontwikkelde media, zoals televisieprogramma’s, films, online video’s, blogs, stripverhalen/-boeken en/of games. Ten aanzien van de vraag of de betreffende verpakking in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV is en welke verweerder hiervoor in dat geval verantwoordelijk is, oordeelt de Commissie als volgt.

2. Het is tussen partijen niet in geschil dat op de verpakking een kinderidool (een van de populaire ‘licensed media characters’ uit Paw Patrol) staat afgebeeld dat gericht is op kinderen tot en met 6 jaar. Dit gegeven brengt mee dat de bestreden verpakking in strijd is met artikel 8 lid 2 sub a RVV. Nu de verpakking reeds daarom niet op deze wijze in Nederland verkocht had mogen worden, komt de Commissie niet meer toe aan de vraag of de reclame-uiting ook anderszins in strijd met de RVV is.

3. Het bestreden product is vervaardigd door Lightbody Europe. Dit is een buitenlandse fabrikant die het product aan Albert Heijn heeft geleverd ter distributie in Nederland. Op basis van de beschikbare gegevens ziet de Commissie geen aanleiding om deze buitenlandse fabrikant medeverantwoordelijk te achten voor het feit dat de verpakking ook in Nederland kon worden gekocht. Dit ligt anders ten aanzien van Albert Heijn. Albert Heijn heeft ervoor gezorgd dat de verpakkingen in Nederlandse winkels zijn verkocht en heeft daardoor gehandeld in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV. Dit betekent dat de klacht ten aanzien van Albert Heijn wordt toegewezen. Nu Albert Heijn heeft toegezegd om het betreffende product uit te faseren, hetgeen volgens Foodwatch overigens nog niet is gebeurd, zal de Commissie een aanbeveling doen voor zover nodig. De Commissie ziet gelet op de omstandigheden in het onderhavige geval geen aanleiding om de beslissing als een ‘Alert’ (zoals door Foodwatch verzocht), te laten verspreiden.

4. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie acht de bestreden uiting in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV. Zij beveelt Albert Heijn voor zover nog nodig aan om niet meer in strijd met dit artikel te handelen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken