a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en niet- alcoholhoudende dranken

Dossiernr:

2014/00935

Datum:

19-03-2015

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en niet- alcoholhoudende dranken

Motivatie:

Misl. Kwalificaties

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in de Volkskrant van 23 december 2014. Daarin staat onder de aanhef:

“Nationale Kaastest 2014:

MILNER ALS

LEKKERSTE GETEST”

onder meer:

“Milner is uitgeroepen tot de lekkerste kaas van Nederland in de Nationale Kaastest 2014. Een panel van foodbloggers testte zeven veel verkochte belegen kazen blind, op smaak, structuur, zoutheid en bite. Milner verse gerijpte kaas werd daarbij als lekkerste beoordeeld en mag zich daarmee de lekkerste kaas van Nederland noemen.

Milner. De pittige 30+ kaas”.

Onderin de uiting staat, voor zover dat leesbaar is op de bij de klacht overgelegde kopie van de uiting:

“(…) uitgevoerd door onderzoeksbureau Questionmark in opdracht van Stichting Natuur & Milieu”.

De klacht

De klacht kan als volgt worden samengevat.

Milner pretendeert dat deze kaas als lekkerste getest is in een ‘nationale kaastest’. Na enig onderzoek door klaagster, bleek dat:

a.

de kaas is getest door een zeer klein testpanel van 7 personen die in culinaire kringen relatief dan wel volkomen onbekend zijn en

b.

de kaas in de test werd vergeleken met slechts 6 andere kazen.

Klaagster is culinair schrijver en weet dat er over smaak niet valt te twisten, maar het verbaast haar wel dat een 30+ kaas een nationale kaastest kan winnen. De opzet van de test lijkt klaagster ondeugdelijk en van de proefpersonen is naar haar weten niet gecontroleerd of deze onafhankelijk waren. Geen zichzelf respecterend culischrijver zou “zo’n kaas” laten winnen of zelfs maar een voldoende geven.

Het verweer

Het verweer kan als volgt worden samengevat.

De Nationale Kaastest 2014 is een initiatief van de Stichting Natuur & Milieu en is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Questionmark. Adverteerder is niet betrokken geweest bij de opzet of het uitvoeren van de test, maar heeft de resultaten tot zich genomen en gebruikt in één van haar reclame-uitingen. Het onderzoeksrapport, te vinden op www.natuurenmilieu.nl, wordt bij het verweer overgelegd.

Zoals blijkt uit het rapport en is weergegeven in de bestreden uiting, bestond het testpanel voornamelijk uit voedselbloggers. Daarnaast hadden zitting in het panel een voormalig recensent van een groot Nederlands dagblad, een culinair artiest en een afgestudeerde van de Future Food Academy. Zij zijn allen voor werk of hobby met eten en smaak bezig.

Voor het onderzoek is een selectie gemaakt van de meest bekende kazen. Het onderzoeksbureau heeft zich hierbij gericht op een vertegenwoordiging van zowel veel verkochte A-merk fabriekskazen als boerenkazen en een vertegenwoordiging van biologische en niet-biologische kazen. Om de kazen goed te kunnen vergelijken en om de invloed van leeftijd op duurzaamheid en smaak uit te sluiten, is gekozen voor nagenoeg allemaal belegen kazen.

Adverteerder heeft geen reden om aan te nemen dat het bewuste onderzoek ondeugdelijk zou zijn en dat de proefpersonen niet onafhankelijk zouden zijn. De onderhavige klacht reflecteert volgens adverteerder eerder een mening die niet feitelijk onderbouwd wordt.

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden uiting staat:

“Nationale Kaastest 2014:

MILNER ALS

LEKKERSTE GETEST”, waarna in de daaronder staande tekst Milner nog tweemaal als “lekkerste” wordt aangeduid, beide keren in de context van de Nationale Kaastest 2014. Adverteerder heeft het onderzoeksrapport betreffende deze test bij het verweer overgelegd. De aanhef van het rapport luidt:

“DE LEKKERSTE & DUURZAAMSTE GOUDSE BELEGEN KAAS VAN NEDERLAND

NATIONALE KAASTEST 2014”.

De Commissie stelt vast dat het betreffende rapport, afkomstig van het onderin de uiting vermelde onderzoeksbureau Questionmark en de Stichting Natuur & Milieu, betrekking heeft op een onderzoek van “de lekkerste en duurzaamste kaas van 2014”. In dat kader zijn een “duurzaamheidanalyse” en een “smaaktest” uitgevoerd met betrekking tot 7 kazen.

Volgens “Tabel 6. Einduitslag duurzaamheidsonderzoek met ranking” op pagina 16 van het rapport is de kaas “Boer en Land” in de “duurzaamheidanalyse” op nummer 1 geëindigd.

Volgens “Tabel 7. Resultaten smaaktest” op pagina 18 van het rapport is de kaas “Milner” in de “smaaktest” op nummer 1 geëindigd.

Volgens “Tabel 8. Einduitslag: Ranking van de duurzaamheid + smaak” is de kaas “Boer en Land” op nummer 1 geëindigd waar het betreft “duurzaamheid + smaak”.

Gelet op het bovenstaande, meer in het bijzonder de uitslag van de van de Kaastest 2014 deel uitmakende smaaktest, vindt de mededeling “Nationale Kaastest 2014:

“MILNER ALS LEKKERSTE GETEST” voldoende grondslag in het ter onderbouwing van die mededeling door adverteerder overgelegde onderzoeksrapport. Dat geldt ook voor de varianten op die mededeling in de uiting, namelijk ‘Milner is uitgeroepen tot de lekkerste kaas van Nederland” en “Milner verse gerijpte kaas werd daarbij als lekkerste beoordeeld en mag zich daarmee de lekkerste kaas van Nederland noemen”. Naar het betreffende onderzoek wordt onderin de bestreden uiting verwezen, zodat men de bron van de mededelingen kan raadplegen.

In de bestreden uiting staat duidelijk dat de test 7 kazen betrof en dat deze is gehouden onder een “panel van foodbloggers”. Deze mededelingen duiden op een zekere kleinschaligheid van de test. Bovendien is duidelijk dat er geen sprake is van een onderzoek onder gemiddelde consumenten.

Hoewel zij daartoe in de gelegenheid is gesteld, heeft klaagster niet meer schriftelijk gereageerd op het verweer en het daarbij overgelegde rapport. Meer in het bijzonder heeft klaagster haar standpunt, dat de test haar ondeugdelijk lijkt, niet nader toegelicht. Evenmin heeft klaagster (onderbouwd) gesteld dat de bewuste, in het rapport met naam en achtergrond genoemde panelleden niet als “onafhankelijk” kunnen worden aangemerkt.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken