a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2015/00236

Datum:

28-04-2015

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting van adverteerder op www.youtube.com, subpagina https://www.youtube.com/watch?v=Zu0-sGd-1Wc#t=13. In de reclame-uiting is een man te zien die tijdens de uitvaart van zijn overleden collega een speech houdt. In de uiting wordt een link gelegd tussen de bedrijfsmatige kennis van de overledene die met zijn dood verloren is gegaan en de duurzame bedrijfssoftware van adverteerder.

De klacht

Klager vindt de uiting ver gezocht en nodeloos kwetsend voor personen die onlangs of langer geleden een dierbare hebben verloren. Klager acht de reclame-uiting een stijlloze vergelijking van een overleden persoon met een schraal product.

Het verweer

Adverteerder betreurt het dat klager teleurgesteld is in de reclame-uiting. Adverteerder acht de uiting niet kwetsend. In de uiting wordt een geheel fictieve situatie nagebootst om te voorkomen dat deze werkelijkheid wordt. De uiting is bedoeld als waarschuwing omdat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bedrijven geen Customer Relationship Management systeem heeft en dus helaas dergelijke risico’s loopt.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met criteria zoals de goede smaak en/of fatsoen dan wel nodeloos kwetsend is in de zin van de artikelen 2 en 4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), zoals klager kennelijk met zijn klacht bedoelt, stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria.

2. Met inachtneming van voornoemde terughoudendheid acht de Commissie de onderhavige reclame-uiting – waarin een man een speech houdt op de uitvaart van zijn overleden collega waaruit blijkt dat hij de overleden persoon niet alleen gaat missen vanwege zijn persoonlijkheid, maar tevens omdat met zijn overlijden ook belangrijke (klant)gegevens verloren zijn gegaan – niet van dien aard dat de grens van het toelaatbare wordt overschreden. Voor de gemiddelde consument is voldoende duidelijk dat de commercial niet serieus is bedoeld, maar als waarschuwing voor kwetsbaar beheer van (klant)gegevens en om de kijker aan te zetten maatregelen te nemen om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich in werkelijkheid voor zal doen. Dat deze boodschap wellicht ook op een andere wijze had kunnen worden uitgebeeld, is onvoldoende reden om de commercial in strijd te achten met eerdergenoemde artikelen van de NRC. Wel heeft de Commissie begrip voor het feit dat niet iedereen de commercial zal waarderen.

3. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken