a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00035

Datum:

03-03-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website wijzijnwaar.nl voor zover daarop ten tijde van het indienen van de klacht onder meer stond:
“Een deel van je aankopen in de winkel gaat naar de WAARmakers Foundation. Deze foundation ondersteunt duurzame en fairtrade initiatieven. Wij als WAARmakers community bepalen met elkaar wat er met die fondsen gebeurt.”

 

Samenvatting van de klacht en de reactie op het verweer

Klaagster stelt dat in de uiting ten onrechte melding wordt gemaakt van de WAARmakers Foundation. Deze foundation lijkt niet te bestaan. Op vragen van klaagster hierover geeft adverteerder geen antwoord. Klaagster acht het vreemd dat een grotere franchiseorganisatie niet reageert en stelt dat mogelijk sprake is van misleiding en oplichting. Zij acht het essen-tieel dat deelnemers met terugwerkende kracht kunnen afzien van deelname.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Adverteerder stelt dat WAAR de naam is van een winkelformule en een productmerk waaronder sinds 2008 producten worden verkocht met een fairtrade certificeringslabel. Hiermee worden sociale en duurzame doelen nagestreefd. Op dit moment heeft WAAR 25 franchisewinkels waarin adverteerder voor 50% participeert. Eind 2017 heeft adverteerder een loyaliteitsprogramma opgezet waarbij deelnemers (‘WAARmakers’) tegen een betaling van € 5,- per maand kortingen tot 30% op non-food producten kregen. Doordat het aantal WAARmakers laag bleef, is afgezien van het oprichten van een ANBI stichting. Dit was door het lage aantal WAARmakers relatief te kostbaar. De tot dan toe verzamelde gelden zijn gedoneerd aan de ANBI stichting Milan Bindu. Door gebrek aan personele inzet is de website niet adequaat en tijdig genoeg aangepast. Inmiddels zijn alle teksten die verwijzen naar de intentie om een stichting op te richten verwijderd en is de website aangepast aan de huidige situatie van het loyaliteitsprogramma. De WAARmakers worden schriftelijk hierover geïnformeerd en worden in staat gesteld met terugwerkende kracht hun deelname op te zeggen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Niet in geschil is dat ten tijde van het indienen van de klacht ten onrechte op de website van adverteerder stond dat een deel van de aankopen naar de “WAARmakers Foundation” zou gaan. Op dat moment had adverteerder immers al besloten af te zien van het oprichten van de hier bedoelde ANBI stichting. De mededelingen over de “WAARmakers Foundation” dienen om die reden onjuist te worden geacht. Het is in strijd met de vereisten van professionele toewijding als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) om in een uiting specifiek en uitdrukkelijk te vermelden dat de consument in het kader van een loyaliteitsprogramma voor aankopen ook financieel bijdraagt aan een organisatie die goede doelen ondersteunt indien op dat moment reeds van het oprichten van een dergelijke organisatie is afgezien. Het had daarom op de weg van adverteerder gelegen om de uiting tijdig aan te passen, hetgeen zij heeft nagelaten. Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument door het voorgaande ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2)  De voorzitter neemt nota van de mededeling van adverteerder dat deelnemers in staat worden gesteld met terugwerkende kracht hun deelname op te zeggen. Verder neemt de voorzitter nota van de mededeling van adverteerder dat inmiddels alle teksten die verwijzen naar de oorspronkelijke intentie om een stichting op te richten zijn verwijderd, en dat de website is aangepast aan de huidige situatie van het loyaliteitsprogramma. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken