a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2016/00074

Datum:

16-02-2016

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial waarin onder meer wordt gezegd: “Als klimaatverandering je zorgen baart en je wilt er iets aan doen, open dan een betaalrekening bij de ASN Bank, en laat zien waar je voor staat. Kijk op asnbank.nl”.

 

De klacht

Klager stelt, samengevat, dat het een leugen is dat men iets kan doen aan klimaatverandering door een rekening bij adverteerder te openen. Klager vindt dat adverteerder misbruik maakt van een ‘angst’ bij mensen en, voor eigen gewin, een belofte suggereert die zij niet kan waarmaken.

 

Het verweer

Adverteerder is een bank die sinds haar oprichting in 1960 streeft naar een duurzame, rechtvaardige samenleving. Zij draagt haar steentje daaraan bij door de middelen die haar klanten aan haar toevertrouwen uitsluitend op een maatschappelijk verantwoorde wijze te investeren. In verband daarmee hanteert adverteerder een duurzaamheidsbeleid, waarvan het klimaatbeleid nader is uitgewerkt in het ASN Bank Klimaatbeleid. Uit haar beleid blijkt duidelijk dat het de doelstelling van adverteerder is om meer te investeren en te beleggen in activiteiten die de negatieve gevolgen van het broeikaseffect opvangen. Dit wordt ook erkend door een onafhankelijke instantie die jaarlijks het duurzaamheidsbeleid van verschillende banken toetst, te weten de ‘Eerlijke Bankwijzer’. Die instantie geeft adverteerder het cijfer 9 op het gebied van klimaat. Adverteerder verwijst naar haar doelstellingen die blijken uit het onderzoeksrapport van de Eerlijke Bankwijzer. Ook via steun aan maatschappelijke initiatieven draagt adverteerder zorg voor het klimaat. Adverteerder hanteert een strak klimaatbeleid. Zij investeert haar middelen en dat van haar klanten conform haar klimaatbeleid en zet zich ook op andere manieren in om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de televisiecommercial wordt met zoveel woorden gezegd dat men iets aan klimaatverandering kan doen door een betaalrekening bij adverteerder te openen. Adverteerder profileert zich hiermee als bank die zich inzet voor het milieu. Adverteerder maakt gebruik van een milieuclaim in de zin van artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC) door op deze wijze in de televisiecommercial te refereren aan milieuaspecten verbonden aan haar dienstverlening. Deze aspecten betreffen duidelijk bepaalde aspecten van haar dienstverlening, zoals bedoeld in artikel 4 MRC. In de televisiecommercial noemt adverteerder immers specifiek het tegengaan van klimaatverandering door een betaalrekening bij haar te openen.

2)  Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een actief klimaatbeleid voert en zich bij haar investeringen ook door dat beleid laat leiden. Dit brengt volgens adverteerder mee dat zij investeert en belegt in activiteiten die de negatieve gevolgen van het broeikaseffect opvangen. De gemiddelde consument zal dit, naar het oordeel van de voorzitter, op één lijn stellen met het tegengaan van klimaatverandering (“er iets aan doen”). Dat adverteerder daadwerkelijk uitvoering aan haar milieubeleid geeft, vindt steun in het feit dat zij, naar zij stelt, van een onafhankelijke instantie (de ‘eerlijke Bankwijzer’) het cijfer 9 op het gebied van klimaat heeft gekregen. De voorzitter oordeelt dat adverteerder daarmee voldoende heeft onderbouwd dat consumenten door een betaalrekening bij haar te openen enige bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. De in de televisiecommercial gebruikte milieuclaim dient om die reden juist en niet misleidend te worden geacht. Nu de klacht geen doel treft, wordt beslist als volgt

 

De beslissing van de voorzitter
  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken