a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2017/00070

Datum:

27-03-2017

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de “brochure 2016” over de “Upfall Shower. HET NIEUWE DOUCHEN”. Daarin staat onder meer:

onder het kopje “Aarde”:

Douchen met de Upfall Shower is goed voor de aarde. Er wordt tot 90% minder water en gas/elektra verbruikt (….)”;

onder het kopje “Besparing:

“Om 1 liter water te verwarmen tot douchewater is maar liefst 5 liter gas nodig. (…)

Door te douchen met een Upfall Shower is een kleinere CV-ketel voldoende. U bespaart zowel in aanschaf als in slijtage van de CV-ketel.

Bespaar tot 90% op uw douchekosten met de Upfall Shower!”;

onder het kopje “Comfort”:

“Met de Upfall Shower kunt u én duurzaam bezig zijn én riant douchen. Terwijl u geniet van een heerlijke watermassa van 40 liter per minuut en weet dat u duurzamer bezig bent dan met een spaardouche. U gebruikt namelijk geen 40 liter, maar ongeveer 1-2 liter per minuut*.

*afhankelijk van uitvoering en temperatuur van het water”.

Op een andere pagina van de brochure staat onder meer:

“Upfall Shower:

 waterbesparende douche met 2 gescheiden systemen

Systeem 1. De traditionele douche:

Dit systeem heeft een heerlijk krachtige spaardouche met keuze uit verschillende douchestralen. Deze douche werkt net als uw huidige douche en is gescheiden van het Upfall Upcycle shower systeem.

Systeem 2. Het Upfall Upcycle shower systeem:

Het Upcycle shower systeem is een circulatiedouche, waarbij het water continu wordt gefilterd, gezuiverd, verwarmd én ververst.

Geniet van een heerlijke watermassa uit een 40 cm grote wellness hoofddouche, die een waanzinnige 40 liter water per minuut geeft bij een verbruik van slechts 1-2 liter per minuut*.”

Naast de hierboven aangehaalde tekst staan twee tekeningen van een douchende vrouw met daarbij de teksten:

“UPFALL                                                                     STANDAARD

                                                                                        DOUCHE

      40                                                                                    10

liter water per minuut          respectievelijk                  liter water per minuut

    verbruik                                                                           verbruik

         1                                                                                     10

liter water per minuut”                                                    liter water per minuut”.

Op een andere pagina staat onder het kopje “Hygiëne” onder meer:

“Kiwa veiligheidscertificaat”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager vindt de brochure in verschillende opzichten misleidend. Hij voert hiertoe het volgende aan.

Pas na correspondentie met de verkoper kwam klager erachter dat men eerst gewoon moet douchen, en pas daarna de regen- en recirculatiedouche ofwel de Upfallshower kan gebruiken. Het “Nieuwe Douchen” wordt echter als een geheel gepresenteerd met de regendouche en de handdouche, zoals elke douche die bestaat uit een regendouche met een hoofddouche en een extra handdouche. De twee systemen kunnen ook worden begrepen als een klein (traditioneel) handdouche systeem en een groot regendouche systeem. Men moet pagina 4 heel goed lezen om erachter te komen dat slechts de regendouche een apart systeem is dat circuleert. Dat de handdouche eerst gebruikt moet worden om te douchen staat nergens.

Verder is niet vermeld dat het water van de handdouche niet wordt gezuiverd. Het zuiveren is ook maar heel beperkt.

Gesuggereerd wordt dat het KIWA certificaat iets met hygiëne te maken heeft.

Ten slotte merkt klager op dat de mate van bezuiniging van 90% niet klopt als men eerst gewoon moet douchen. 

Klager legt een kopie over van zijn klacht van 7 januari 2017 gericht aan “de verkoper (naam verkoper) van UpfallShower”, “met meer details”, aldus klager.

 

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

De Upfall shower is een hybride douche die naast een conventionele kleine (en dus waterbesparende) douche een water- en energiebesparende wellness stand kent: de Upfall. In de praktijk doucht men meestal niet omdat men “vies” is, maar om een onaangename reuk af te spoelen. Daarnaast wordt de douche gebruikt als wellness; de upfall is vooral ontwikkeld om lang(er) onder de douche te staan.

Na het eventuele wassen (optioneel) met de waterbesparende handdouche kan men de Upfall activeren. Er loopt dan een reservoir vol met ongeveer 7 liter schoon vers warm water dat gaat circuleren. Dit water wordt gefilterd en met een UV lamp gedesïnfecteerd. Omdat circulerend water afkoelt, wordt dit weer opgewarmd door vers schoon water toe te voegen. Doordat het water circuleert staat men onder een douche die al naar gelang de uitvoering tot 35 liter water per minuut geeft. Van het water dat wordt toegevoegd, moet een equivalent worden afgevoerd, om overlopen van de douche te voorkomen. 

Blijkens metingen kan men tot 90% besparen wanneer men alleen de Upfall stand gebruikt. In de praktijk is te zien dat gebruikers direct de Upfall stand activeren, en de gewone handdouche niet gebruiken.

Adverteerder heeft Kiwa testen laten doen, waarbij ervan uitgegaan is dat men eerst 1,5 minuut gewoon doucht, alvorens de Upfall te activeren, dit in overleg met het College Gelijkwaardigheid Energieprestatie. Adverteerder legt desbetreffende verklaringen van Kiwa Nederland BV over.

Adverteerder stelt zeker niet de bedoeling te hebben om misleidende reclame te maken.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht in de eerste plaats aldus dat klager vindt dat ten onrechte niet in de uiting is vermeld dat men eerst gewoon moet douchen, alvorens men -zoals klager stelt- “de Upfallshower” kan gebruiken. Dit onderdeel van de klacht acht de Commissie ongegrond. Zij overweegt daartoe het volgende.

Met “de Upfallshower” bedoelt klager kennelijk niet het gehele in de brochure aangeprezen product “Upfall Shower”, maar de “circulatiedouche” ofwel “Het Upfall Upcycle shower systeem”, dat onder het kopje:

“Upfall Shower:

 waterbesparende douche met 2 gescheiden systemen”

wordt aangeduid als “Systeem 2”.

Klager gaat er naar het oordeel van de Commissie ten onrechte van uit dat men eerst gewoon moet douchen, alvorens men “Het Upfall Upcycle shower systeem” kan gebruiken. Bij verweer heeft adverteerder immers meegedeeld dat men de Upfall kan activeren na “het eventuele wassen (optioneel) met de waterbesparende handdouche”, naar de Commisie begrijpt: “Systeem 1: de Traditionele douche”, en dat in de praktijk is te zien dat gebruikers direct de Upfall stand activeren, en de gewone handdouche niet gebruiken.

Klagers opvatting dat men pagina 4 heel goed moet lezen om erachter te komen dat slechts de regendouche een apart systeem is dat circuleert, deelt de Commissie niet. Daargelaten dat het woord “regendouche” niet voorkomt in de brochure, zoals die bij de klacht is overgelegd, is de Commissie van oordeel dat uit de beschrijving van de 2 “gescheiden systemen” onder het kopje:

“Upfall Shower:

 waterbesparende douche met 2 gescheiden systemen”

voldoende duidelijk blijkt dat in geval van systeem 2 het water “continu wordt gefilterd, gezuiverd, verwarmd én ververst”. In de uiting ligt niet de suggestie besloten dat dit voor wat betreft systeem 1 (“De traditionele douche”) ook het geval is.

Dat in de uiting niet is vermeld dat het water van “de handdouche”, waarmee klager kennelijk bedoelt: “De traditionele douche (Systeem 1)”, niet wordt gezuiverd, betekent naar het oordeel van de Commissie niet dat de uiting om die reden in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC). In de beschrijving van systeem 2 is vermeld dat het water gezuiverd wordt, maar dat betekent nog niet nog niet dat in de beschrijving van systeem 1 uitdrukkelijk zou moeten worden vermeld dat het desbetreffende water niet gezuiverd wordt.

Dat klager “het zuiveren” “heel beperkt” acht, betekent evenmin dat de uiting in strijd is met de NRC. De Commissie overweegt daartoe dat in de uiting geen suggesties besloten liggen over de mate van zuivering.

Klager voert ook aan dat gesuggereerd wordt dat het KIWA certificaat iets met hygiëne te maken heeft. Deze stelling heeft klager niet nader toegelicht en om die reden acht de Commissie dit onderdeel van de klacht onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd.

Ten slotte heeft klager opgemerkt dat de mate van bezuiniging van 90% niet klopt als men eerst gewoon moet douchen. Deze stelling kan niet slagen, reeds omdat, zoals hiervoor overwogen, klager er ten onrechte van uitgaat dat men “eerst gewoon moet douchen”. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken