a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2019/00304

Datum:

11-06-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op adverteerders website sodastreamstore.nl, waar een set van twee SodaStream CO2 cilinders wordt aangeboden voor “€ 25,99 (incl. 21% BTW)”.

 

De klacht

Bij de verkoopprijs van de gascilinders wordt niet vermeld dat nog een ‘borg’ van € 15,- per cilinder moet worden betaald. Pas bij aflevering van de gastankjes werd dit klager duidelijk. Klager vindt de uiting misleidend. Overigens vindt klager het schandalig dat de tankjes van deze duurzame organisatie alleen bij adverteerder kunnen worden gekocht.

 

Het verweer

Adverteerder stelt voorop dat de klacht volgens haar onvolledig is, nu klager alleen stelt zich misleid te voelen, maar daarbij niet verwijst naar het betreffende artikel van de Nederlandse Reclame Code.

Inhoudelijk voert adverteerder, kort samengevat, het volgende aan.

Adverteerder verkoopt in haar webshop SodaStreamstore.nl via een ‘omruilsysteem’ de ruilcilinders van SodaStream. De informatie is in de webshop zo duidelijk en ondubbelzinnig mogelijk geformuleerd en is op diverse momenten in het koopproces te zien. Adverteerder verwijst naar de (in het verweer weergegeven) informatie die staat op de ‘categoriepagina’ en de ‘productpagina’, alsmede naar de ‘checkout’ waar de klant akkoord moet gaan met de Algemene voorwaarden en waar staat: “Let op: je bestelling bevat SodaStream CO2 ruilcilinders. Door deze aan te schaffen accepteer je de bijbehorende ruilvoorwaarden.” Verder is klager door middel van een informatieve mail, en daarna een reminder, geïnformeerd over de naderende deadline voor het retourneren van de ruilcilinders binnen het omruilsysteem. Het is niet juist dat de ‘tankjes’ alleen bij adverteerder gekocht kunnen worden, zoals klager stelt. Dit is ook te zien op de officiële SodaStream website, waarnaar een link in het verweer is opgenomen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat het verweer dat de klacht onvolledig is omdat klager niet het artikel uit de NRC noemt waarmee hij de uiting van adverteerder in strijd acht, niet kan slagen. Uit de klacht blijkt voldoende duidelijk dat klager de prijsvermelding van de set Soda-Stream CO2 cilinders in de webshop van adverteerder misleidend vindt, omdat bij de verkoopprijs niet wordt vermeld dat klager “nog een rekening per gasfles moet betalen van 15 euro”. Uit het inhoudelijke verweer blijkt dat adverteerder de klacht ook zo heeft opgevat.

2.

In de bestreden uiting staat naast de afbeelding van twee CO2 cilinders groot en vetgedrukt de prijs van € 25,99 (incl. 21% BTW), met direct daaronder de mogelijkheid het artikel in het winkelwagentje te plaatsen. Onder de afbeelding van de twee cilinders staat, voor zover hier van belang: “Let wel op, het gaat om 2 ruilcilinders. Wat betekent dat voor jou? De toeslag, € 15 per cilinder inclusief btw, is in eerste instantie voor onze rekening. Daarbij zijn er twee mogelijke scenario’s”, waarna wordt toegelicht dat indien men twee lege cilinders binnen twee weken na ontvangst van de nieuwe cilinders aan adverteerder retourneert, de toeslag niet in rekening wordt gebracht. Heeft de klant geen lege cilinders in huis of worden deze niet binnen de gestelde termijn geretourneerd, dan wordt de toeslag van € 15,- per cilinder plus administratiekosten in rekening gebracht. Uit de nadere informatie van adverteerder blijkt dat het niet mogelijk is om bij haar cilinders die niet meer worden gebruikt te retourneren zonder nieuwe cilinders te bestellen.

3.

Op grond van het voorgaande concludeert de Commissie dat in ieder geval bij eerste aankoop van de set cilinders, wanneer men nog geen lege cilinders heeft om te retourneren, de geadverteerde aanschafprijs van € 25,99 wordt verhoogd met een toeslag van € 30,- plus administratiekosten. Deze toeslag en kosten worden ook in rekening gebracht indien geen lege cilinders binnen de termijn van twee weken worden geretourneerd. Mede gelet op de hoogte van de toeslag, die het geadverteerde aankoopbedrag overstijgt, moet de gemiddelde consument duidelijk en tijdig over de toeslag worden geïnformeerd om een geïnformeerd besluit over de aankoop van de set cilinders te kunnen nemen.

4.

De bestreden uiting is een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Uit het bepaalde in de aanhef en onder i van dit artikel volgt dat op duidelijke wijze de essentiële informatie moet worden verstrekt over de bijkomende kosten die verschuldigd kunnen zijn. Voor de onderhavige uiting betekent dit dat de consument er duidelijk op moet worden gewezen dat en in welk geval de toeslag plus administratiekosten in rekening worden gebracht. Op grond van artikel 8.4 onder p NRC moet dit worden gedaan op een in het oog springende manier en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst. De uiting voldoet niet aan deze vereisten. Bij de vetgedrukte prijs van € 25,99 wordt niet verwezen naar de elders in de uiting staande informatie over de mogelijk in rekening te brengen toeslag plus administratiekosten, terwijl direct onder de prijs de bestelmogelijkheid (het winkelmandje) is opgenomen.

5.

Dat de gemiddelde consument blijkens het vorenstaande niet voldoende duidelijk wordt geïnformeerd over de toeslag die verschuldigd kan zijn bij de aanschaf van de set SodaStream CO2 cilinders, brengt mee dat sprake is van het op onvoldoende duidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken