a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2021/00364

Datum:

03-11-2021

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial van Bestair, waarin door de voice-over het volgende wordt gezegd: “Oké, je wilt je huis nog deze zomer verduurzamen, maar waar begin je? Met Bestair. Airconditioning en warmtepompen op klimaatneutrale wijze. Gun jezelf een aangenaam klimaat in huis waarbij je ook nog eens bespaart op je energienota.” De gesproken tekst wordt onder andere begeleid door beelden van een woning met daarnaast de achtereenvolgens verschijnende energielabels oplopend van G tot en met A, van het plaatsen van een airco en een warmtepomp door een installateur van Bestair, van het gebruik van de airco “dual inverter” in een huiskamer en van een telefoonscherm waarop in een app onder “Mijn verbruik” een sterk dalend maandelijks verbruik is te zien.

 

De klacht

In de commercial wordt gesuggereerd dat een huis kan worden verduurzaamd door een airco van Bestair te nemen. Daarbij worden de energielabels van woningen getoond. Het hebben van een airco zit echter niet in de beoordeling van de energielabels, ventilatiesystemen wel. Bestair verkoopt ook warmtepompen, die invloed kunnen hebben op het energielabel, maar dat wordt niet getoond. Klaagster maakt bezwaar tegen de commercial, omdat daarin de indruk wordt gewekt dat een energielabel kan worden verbeterd door de aanschaf van een airco.

 

Het verweer

Het gaat in de commercial niet alleen om airconditioning, maar ook om warmtepompen. Zowel de airconditioning als de warmtepompen die Bestair levert zijn inverters, wat betekent dat het omkeerbare systemen zijn met een laag stroomverbruik. Deze apparaten zijn milieuvriendelijker dan gasketels, omdat er geen sprake is van CO2-verspreiding, en het stroomverbruik is minimaal ten opzichte van gas, aangezien er tot 85% aan energie wordt bespaard. In de commercial wordt aangegeven dat sprake is van airconditioning én warmtepompen op klimaatneutrale wijze en het besparen op de energienota. Hiermee wordt de woning verduurzaamd. De commercial is niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code, aldus Bestair.

 

Het oordeel van de Commissie

1)  In de televisiecommercial maakt Bestair in tekst en beeld reclame voor het verduurzamen van woningen en het verbeteren van het energielabel van woningen met zowel warmtepompen als airconditioning op klimaatneutrale wijze. Nu aldus wordt gerefereerd aan milieuaspecten die zijn verbonden aan de airconditioners en warmtepompen van Bestair, is sprake van een milieuclaim in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC). Om te voorkomen dat de consument in verwarring wordt gebracht over de milieuvoordelen van de aangeprezen producten, moet daarover in de uiting juiste en duidelijke informatie worden verstrekt.

2)  Naar het oordeel van de Commissie wordt in de commercial de indruk gewekt dat het verbeteren van het energielabel van een woning van label G (slechtste) naar label A (beste) mede te bereiken valt door de aanschaf van airconditioning van Bestair. Hiermee wordt gesuggereerd dat het met het oog op een ‘goed’ energielabel beter is om een airco te hebben dan geen airco. Dat dit daadwerke-lijk het geval is, acht de Commissie niet aannemelijk gemaakt. Wellicht is de airconditioning van Bestair milieuvriendelijker dan andere airco’s, maar hiermee is niet komen vast te staan dat de aanschaf van een airco op zich een gunstig effect heeft op het energielabel van een woning.

3)  Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de commercial misleidende informatie wordt verstrekt ten aanzien van de milieuvoordelen van de airconditioning. Op grond daarvan acht de Commissie de commercial in strijd met het bepaalde in artikel 2 MRC in combinatie met artikel 8.2 onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor tevens oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4)  Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 MRC en 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken