a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2022/00010

Datum:

14-02-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De klacht inclusief de repliek

Klager stelt dat de e-mail waartegen hij bezwaar maakt een reclame-uiting is als bedoeld in artikel 1.2 van de Code reclame via e-mail 2012 (Code e-mail). De e-mail roept op tot het verspreiden van een uiting van een commerciële organisatie (BeterBoompje). Blijkbaar heeft afzender de gegevens van klager verkregen van een andere entiteit met de naam “Breda maakt mij blij”, waaraan klager ooit zijn gegevens heeft verstrekt. Afzender heeft gehandeld in strijd met de volgende bepalingen van de Code e-mail:

  • artikel 1.3a Code e-mail omdat afzender geen opt-in heeft verkregen,
  • artikel 1.3b Code e-mail omdat afzender blijkbaar een bestand van een andere bestandseigenaar gebruikt die de toepasselijke wet- en regelgeving niet naleeft,
  • artikel 2.2 Code e-mail nu in de e-mail de vereiste contactgegevens ontbreken,
  • artikel 4.1a Code e-mail omdat afzender niet aan haar informatieplicht bij het verzamelen van mailadressen heeft voldaan.

 

Het verweer inclusief de dupliek

Afzender is een jonge onderneming die in september 2020 is gestart met het op milieuvriendelijke wijze aanbieden van kerstbomen. In oktober 2020 is zij als initiatief opgericht door “Breda Maakt Mij Blij”. Afzender heeft gebruik gemaakt van de middelen die er waren bij “Breda Maakt Mij Blij”, waaronder de financiële afhandeling van de bestellingen. Ook is er een gedeeld account voor het mailverkeer en wordt voor nieuwsbrieven gebruik gemaakt van dezelfde tools. Afzender verwerkt de persoonsgegevens van klager niet. Zij heeft niet kunnen achterhalen hoe zij aan zijn e-mailadres is gekomen. Mogelijk heeft klager een boom bij afzender besteld. Afzender vraagt dan een e-mailadres. Ook kan het zijn dat het e-mailadres op andere wijze in het bezit is gekomen van afzender. Op de website van afzender staat een privacy statement waaraan zij zich houdt. Het moet in dit geval om een misverstand gaan. Afzender gebruikt geen bestanden van derden (andere bestandseigenaren) en de mailadressen die zij ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze gegeven zijn, namelijk voor het afhandelen van bestellingen, de beantwoording van vragen, het verstrekken van informatie en voor het enthousiasmeren van mensen om mee te doen met de missie van afzender. De e-mail die klager heeft ontvangen, is een oproep tot het delen van die missie en is geen “aankoop gedreven marketing e-mail”.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen een e-mail met het onderwerp “Delen = duurzaam”. In de e-mail roept afzender op haar ‘missie’ met betrekking tot duurzame kerstbomen te delen via Whatsapp en andere social media. Onderaan de e-mail staat: “Wil jij kerst nog een stukje duurzamer maken? Kijk dan eens naar de pre sale van de circulaire kerstboomproducten op //www.beterboompje.nl/van kerstnaarnieuw”. De uiting heeft blijkens het voorgaande in feite tot doel producten van afzender aan te prijzen omdat die zouden bijdragen aan duurzaamheid. Hierdoor voldoet de uiting aan de definitie van reclame in artikel 1.2 Code e-mail en zal aan deze code worden getoetst.

2)  Niet gesteld of gebleken is dat klager door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend aan afzender voor het toezenden van de bewuste uiting. Evenmin is gesteld of gebleken dat afzender het e-mailadres van klager heeft verkregen in het kader van een verkoop aan hem. Om die reden is het verzenden van de e-mail aan hem in strijd met artikel 1.3a Code e-mail. Daarnaast stelt klager terecht dat niet wordt voldaan aan de in artikel 2.2 Code e-mail voorgeschreven informatieverplichting. Ook in zoverre is de klacht gegrond.

3)  Klager heeft gesteld dat hij zijn gegevens (blijkbaar ook zijn e-mailadres) heeft verstrekt aan “Breda maakt mij blij”, waaraan afzender is gelieerd. Voor afzender bestond aldus geen aanleiding om aan te nemen dat de bestandseigenaar niet aan de verplichtingen in de Code e-mail voldeed, zodat geen sprake is van overtreding van artikel 1.3b Code e-mail. Dit neemt niet weg dat afzender op grond van hetgeen onder 2) is vermeld dit e-mailadres niet zelf mocht gebruiken. Afzender is, zoals klager stelt en hetgeen afzender niet heeft weersproken, een aparte, van de bestandseigenaar te onderscheiden entiteit en was niet gerechtigd de bewuste e-mail aan klager te verzenden.

4)  Tot slot is de in artikel 4.1a Code e-mail bedoelde regeling niet van toepassing, nu ervan moet worden uitgegaan dat afzender nog niet bestond op het moment dat “Breda maakt mij blij” het e-mailadres van klager verzamelde. Afzender kon derhalve daarop toen geen toezicht uitoefenen op de wijze zoals bedoeld in artikel 4,1a Code e-mail. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 2) en 3) is vermeld, heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 1.3a Code e-mail en artikel 2.2 Code e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan niet meer in strijd met die bepalingen te handelen. Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken