a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Status:

Dossiernr:

2018/00666

Datum:

20-11-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting in “Metro” van 6 september 2018, aan de bovenzijde waarvan staat:

“BRANDED CONTENT

 IN SAMENWERKING MET TIMBERLAND”.

In de uiting staat onder de aanhef:

“Timberland: maak indruk met een heldere voetafdruk! 

Wist je dat je met de keuze voor een paar stoere Timberlands, een keuze

maakt voor duurzaamheid en het verkleinen van je ecologische afdruk?” onder meer:

“Duurzaamheid zit in het DNA van Timberland vervlochten, ze profileren zich als ‘earthkeepers’. Dit draagt het merk uit met hun duurzame keuzes.

(…)

Een betere wereld voor de volgende generatie achterlaten, dat is waar het Amerikaanse modemerk voor staat. Al sinds 1998 zijn ze betrokken bij Earth Day en voor 2020 zijn er ambitieuze duurzame doelen gesteld. Zo moet het productieproces honderd procent eco-vriendelijk worden.

Als je een paar leren Timberlands vasthoudt, weet je het zeker: hier is geen dierenleed aan vooraf gegaan. De stoere boots voor dames en heren hebben een boodschap aan onze planeet: Wij beschermen je. Verklein je ecologische afdruk met een paar Timberlands aan je voeten”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de uiting staat: “Als je een paar leren Timberlands vasthoudt, weet je het zeker: hier is geen dierenleed aan vooraf gegaan”. 

Klaagster vindt dit misleidend, en voert daartoe het volgende aan.

Als de schoenen van echt leer zijn gemaakt, dan kan Timberland niet garanderen dat hier geen dierenleed aan vooraf is gegaan.

Klaagster verwijst naar een verslag van RTL Nieuws, gebaseerd op NVWA-rapporteringen over misstanden in Nederlandse slachthuizen. Zij noemt boetes die zijn opgelegd voor diverse fouten, gemaakt bij het doden van dieren.

Er bestaat geen garantie dat het doden van dieren leedvrij gebeurt. De NVWA is er immers niet altijd bij, aldus klaagster. Bovendien worden veel misstanden genegeerd door de NVWA, zo blijkt uit een artikel uit 2017 op www.nrc.nl. Klager noemt een desbetreffende link.

De consument had de schoenen wellicht niet gekocht als hij wist dat voor leer dieren worden gedood, dat er bij de slacht dingen misgaan (die kunnen leiden tot grof dierenleed) en dat er dus geen garantie bestaat dat het leer op een dierenleedvrije manier is verkregen.

 

Het verweer

Het (in het Engels gestelde) verweer wordt als volgt samengevat.

Timberland en haar moedermaatschappij VF Corporation vinden dat dieren met zorg en respect moeten worden behandeld. Daarom heeft adverteerder in 2008 een Animal Derived Materials (ADM)-beleid ontwikkeld. Dit beleid verbiedt het gebruik van bont en met uitsterven bedreigde of exotische diersoorten in VF-producten. Adverteerder gebruikt de “Five Freedoms” (Vijf Vrijheden) als leidende beginselen voor dierenwelzijn:
1. Vrijheid van honger en dorst
2. Vrijheid van ongemak
3. Vrij zijn van pijn, verwonding en ziekte
4. Vrijheid om normaal gedrag tot uitdrukking te brengen
5. Vrij zijn van angst en nood.

Voornoemd beleid is van toepassing op alle VF/Timberland-producten die dierenhuid bevatten en wordt -samengevat- als volgt nader toegelicht

Oorsprong materialen
Animal Derived Materials (hierna: ADM’s) moeten afkomstig zijn van

a.

dieren waarbij het hoofddoel van het slachten voedselproductie is of

b.
dieren die niet geslacht hoeven te worden (dat wil zeggen wol) en

c.

dieren die gedomesticeerd zijn.

Verboden materialen

Adverteerder verbiedt het gebruik van de volgende ADM’s:

? Dierenbont – elke dierenhuid of een deel daarvan met daaraan gehecht haar of bontvezels, hetzij in rauwe hetzij in verwerkte staat, of de pels van een dier dat voor het bont van het dier is gedood. “Animal ” omvat, maar is niet beperkt tot mink, vos, konijn, karakul lam en wasbeerhond. Adverteerder geeft een opsomming van de materialen die,  gebaseerd op de definitie van “Animal fur”, toelaatbaar zijn.

? Angora konijn wol

? Exotische huiden – huiden die in voornoemd beleidsdocument of relevante ondersteunende materialen niet specifiek voor gebruik zijn goedgekeurd

? Huiden van kwetsbare, (ernstig) bedreigde en in het wild uitgestorven soorten, zoals

gekarakteriseerd door van The Convention on International Trade in Endangered Species”.

Acceptabele & toegestane dierenhuiden:

Adverteerder geeft een opsomming van toegestane dierenhuiden, waaronder huiden van geiten, varkens, schapen en paarden.

Verder wijst adverteerder erop dat leer niet afkomstig dient te zijn van boerderijen in de “Amazone Biome”, die hebben bijgedragen aan (New Amazon) ontbossing.

Bovendien wordt geen gebruik gemaakt van huiden uit bepaalde landen of regio’s ten aanzien waarvan zorgen bestaan over de veehouderij. Timberland werkt met de Leather Working Groep, teneinde de traceerbaarheid van de huid te verbeteren. Sinds 2010 voert Timberland het beleid om alleen leer te betrekken van leerlooierijen die een zilver- of goud-certificering hebben van de Leather Working Group.

Adverteerder verkoopt op leer gebaseerde producten, maar door haar strikte dierenwelzijnsbeleid doet zij dat met de grootst mogelijke zorg. Zij streeft naar transparantie in haar toeleveringsketen en bij haar partners. Alle beleid inzake ADM’s is te vinden op https://sustainability.vfc.com/resources/policies-standards”.

Het onderwerp dierenwelzijn staat hoog op adverteerders agenda. Adverteerder vindt het ook belangrijk om consumenten te voorzien van duidelijke en waarheidsgetrouwe informatie. Mocht de Commissie oordelen dat de onderhavige advertorial niet voldoende nauwkeurig is, dan zal adverteerder haar communicatie verduidelijken en haar beleid meer in detail uiteenzetten.

 

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden uiting staat onder meer:

“Als je een paar leren Timberlands vasthoudt, weet je het zeker: hier is geen dierenleed aan vooraf gegaan”.

Klaagster heeft gemotiveerd gesteld dat in geval van echt leren schoenen niet kan worden gegarandeerd dat er geen sprake is geweest van “dierenleed”, met name omdat voor het gebruikte leer dieren worden gedood, en er bij de slacht fouten worden gemaakt, met als gevolg dierenleed.

Gelet hierop lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van de mededeling “Als je een paar leren Timberlands vasthoudt, weet je het zeker: hier is geen dierenleed aan vooraf gegaan” voldoende aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder hierin niet geslaagd. Weliswaar vindt adverteerder dat dieren met zorg en respect moeten worden behandeld, gebruikt zij de zogenaamde “Five Freedoms” als leidende beginselen voor dierenwelzijn, en voert zij een “Animal Derived Materials-beleid”, op grond waarvan bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde materialen is verboden. Dit rechtvaardigt echter nog niet de absolute mededeling “weet je het zeker: hier is geen dierenleed aan vooraf gegaan”, die een garantie inhoudt. Meer in het bijzonder heeft adverteerder niet weersproken dat er sprake is van het slachten van dieren en dat de wijze van slachten dierenleed met zich kan brengen.

Gelet op het bovenstaande gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken