a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2023/00491/A

Datum:

03-10-2023

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een YouTube video en een televisiecommercial van de Rijksoverheid in het kader van “Zet ook de knop om”. Hierin roept de Rijksoverheid het publiek op tot verduurzaming met het oog op het klimaat, waarbij wordt verwezen naar extreem weer en onder meer wordt gezegd: “Alles wat wij doen voor het klimaat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.”

 

Samenvatting van de klacht en de nadere toelichting door klager

Er wordt in de uitingen aantoonbaar onjuiste informatie verspreid waardoor de kijker wordt misleid en tevens wordt gehandeld in strijd met de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR). Anders dan in de uitingen wordt gesuggereerd, kunnen Nederlandse burgers klimaatrampen en extreem weer niet voorkomen. Het gaat om claims die op geen enkele wijze zijn hard te maken. Het beleidsdoel is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius door in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. De Nederlandse bijdrage leidt tot 0,2% x 2 graden = 0,004 graden ofwel vierduizendste graad vermindering van de wereldwijde temperatuurstijging. Dit is volstrekt verwaarloosbaar en betekenisloos.

 

Het oordeel van de voorzitter

De klacht is gericht tegen uitingen van de Rijksoverheid waarin ervan wordt uitgegaan dat het gedrag van de mensheid van invloed is op het klimaat en kan leiden tot klimaatverandering. Met het oog hierop wordt het publiek opgeroepen om zijn gedrag te wijzigen (‘de knop om te zetten’) teneinde de aarde leefbaar te houden. Het feit dat klager het niet mogelijk acht dat dit beleid daadwerkelijk effect zal hebben, geeft geen aanleiding om de uitingen in strijd met de Nederlandse Reclame Code te achten. Het staat de Rijksoverheid vrij om beleid te voeren dat is gericht op verduurzaming van de maatschappij en voor dit beleid aandacht te vragen in de vorm van een oproep in de uitingen tot het wijzigen van het gedrag met het oog op het klimaat. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken