a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2023/00491

Datum:

03-10-2023

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een YouTube video van de Rijksoverheid in het kader van “Zet ook de knop om”. In de video roept de Rijksoverheid het publiek op tot verduurzaming met het oog op het klimaat, waarbij wordt verwezen naar extreem weer en onder meer wordt gezegd: “Alles wat wij doen voor het klimaat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.”

 

Samenvatting van de klacht en de nadere toelichting door klager

Wetenschappelijk is er geen enkele onderbouwing dat mensen invloed hebben op extreem weer. De koppeling in de video van het gedrag van burgers aan klimaatverandering is daarom onrechtmatig en in strijd met de waarheid.

 

Het oordeel van de voorzitter

De klacht is gericht tegen een uiting van de Rijksoverheid waarin ervan wordt uitgegaan dat het gedrag van de mensheid van invloed is op het klimaat en kan leiden tot klimaatverandering. Met het oog hierop wordt het publiek opgeroepen om zijn gedrag te wijzigen (‘de knop om te zetten’) teneinde de aarde leefbaar te houden. Het feit dat klager anders denkt over de koppeling tussen het gedrag van de mens en klimaatverandering, geeft geen aanleiding om de uiting in strijd met de Nederlandse Reclame Code te achten. Duidelijk is dat de Rijksoverheid van een andere visie uitgaat die bovendien overeenstemt met de heersende opvattingen over dit onderwerp. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken