a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2016/00530

Datum:

31-08-2016

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van adverteerder waarin een gezin op het strand in beeld is gebracht met kinderen die spelen in de wind. Tevens zijn windmolens in zee te zien.

De voice-over luidt:

“Je geniet volop van het leven

En je wilt een schonere wereld

Voor jezelf en voor je kinderen

Dan ben je bij Nuon in goede handen

Wij zorgen dat energie steeds duurzamer wordt

We zijn er altijd. Nuon.”

 

De klacht

Volgens klager maakt Nuon reclame met de mededeling dat energie door Nuon steeds groener wordt. Er wordt de indruk gewekt dat je als klant van Nuon bijdraagt aan een groener Nederland. Klager snapt niet dat een organisatie als Nuon, die steevast zeer slecht scoort op duurzaamheid, dit soort reclames mag uitzenden. Klager verwijst naar een lijst met “rapportcijfers” voor energieleveranciers van de Consumentenbond.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Nuon is van mening dat de televisiecommercial niet in strijd is met de waarheid dan wel misleidend. De insteek van de campagne is dat je bij Nuon in goede handen bent, ook wat betreft duurzame energie. Nuon investeert al 35 jaar in windenergie en is een van de grootste producenten van windenergie in Nederland. Nuon en haar partners beheren bijna een vijfde van het totale in Nederland opgestelde vermogen aan windenergie. Daarnaast heeft Nuon meerdere projecten met zonnepanelen, helpt zij klanten met het besparen van energie en houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten die bijdragen aan duurzamere energievoorziening. Adverteerder heeft een overzicht van diverse projecten overgelegd.

In zijn klacht verwijst klager naar de score van de Consumentenbond van “groene” energieleveranciers uit 2015, uitgevoerd door de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuurfonds en WISE. Er was geen sprake van een objectief onderzoek en er zijn geen “appels met appels” vergeleken. Nuon heeft op 27 oktober 2015 een reactie geschreven te vinden op https://www.nuon.comieuwsieuws/2015/reactie-nuon-op-duurzaamheidsonderzoek-energieleveranciers/. Hierin staat onder meer dat partijen, die niets of veel minder investeren in duurzame energieproducten bovenaan staan, terwijl Nuon, die jaarlijks honderden miljoenen investeert daarvoor niet wordt gewaardeerd. De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook geen goede weergave van haar inspanningen om energie duurzamer te maken. In de betreffende reclame-uiting doet Nuon een algemene uitspraak, namelijk dat Nuon ervoor zorgt dat energie steeds duurzamer wordt. Deze belofte wordt zoals uiteengezet waar gemaakt. De uiting is dan ook niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Mondelinge behandeling

Adverteerder heeft zijn standpunt gehandhaafd en nader toegelicht. Nuon heeft er daarbij op gewezen dat partijen die bovenaan staan bij de score van de Consumentenbond ook energie inkopen bij o.a. Nuon.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie stelt voorop dat in de bestreden reclame niet wordt gezegd dat energie door Nuon steeds groener wordt maar dat wordt gesteld dat, voor zover hier van belang, Nuon ervoor zorgt “dat energie steeds duurzamer wordt”. De Commissie vat de klacht aldus op dat klager de onderhavige mededeling in de reclame-uiting van Nuon in twijfel trekt omdat uit een overzicht van de Consumentenbond blijkt dat adverteerder slecht ‘scoort’ op duurzaamheid.

2. Door bovengenoemd gebruik van het woord “duurzamer” wordt expliciet gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan de bedrijfsvoering en producten van Nuon. In de uiting wordt daarbij duidelijk verwezen naar windenergie, onder meer door het nadrukkelijk in beeld brengen van windmolens. Adverteerder profileert zich hiermee als energieleverancier die zich inzet voor het milieu. Door op deze wijze in de commercial te refereren aan milieuaspecten verbonden aan haar dienstverlening maakt adverteerder gebruik van een milieuclaim in de zin van artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC). Artikel 3 MRC bepaalt dat Milieuclaims aantoonbaar juist dienen te zijn. De bewijslast rust op de adverteerder. Naarmate de milieuclaims absoluter zijn geformuleerd, worden zwaardere eisen gesteld aan het bewijsmateriaal.

3. Adverteerder heeft in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat zij een actief beleid voert op het gebied van duurzaamheid en bescherming van het milieu. Met name is ook voldoende gebleken dat Nuon investeringen doet op het gebied van windenergie en windparkengebieden. Gebieden die in de uiting, waarin wind en windmolens voorkomen, een prominente rol spelen. De gemiddelde consument zal de bedoelde activiteiten en investeringen van adverteerder op één lijn stellen met het ervoor “zorgen” “dat energie steeds duurzamer wordt”.

4. De Commissie is dan ook, gelet op het voorgaande, van oordeel dat de in de televisiecommercial gebruikte milieuclaim juist en niet misleidend is. Dat adverteerder volgens klager slecht heeft gescoord bij genoemd onderzoek, leidt niet tot een ander oordeel nu klager onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat het hier een onderzoek naar investeringen in duurzaamheid betreft.

5. Gelet op het bovenstaande wordt beslist als volgt.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken