a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2017/00001

Datum:

31-01-2017

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de volgende aanprijzing van het product “ENGIE Helder” op adverteerders website www.engie-energie.nl:

“ENGIE Helder: ons bewezen basisproduct

Altijd groene stroom. Keuze uit 1 jaar en 3 jaar zekerheid.

De marktprijzen voor energie zijn nu laag. Geen gek idee om uw tarieven voor enige tijd vast te leggen. Met ENGIE Helder profiteert u lang van goedkoop.

(…)
(…)
Altijd groene stroom”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Engie stelt altijd groene stroom te leveren. Engie blijkt echter kolen (uit Colombia) te gebruiken voor de opwekking van energie en dus niet altijd groene stroom te leveren. Engie liegt potentiële klanten voor, aldus klager.

 

Het verweer

Adverteerder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig voor de beslissing wordt in het hiernavolgende oordeel van de Commissie op het verweer ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Ter beoordeling staat de vraag of de mededeling “Altijd groene stroom” bij de aanprijzing van het product ‘ENGIE Helder’ juist is.

2. De Commissie gaat bij de beoordeling van de klacht uit van het volgende in Nederland geldende systeem, vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998.

Onder ‘groene stroom’ wordt verstaan stroom die wordt opgewekt uit duurzame, hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, water en biomassa. Onder ‘grijze stroom’ wordt stroom verstaan die wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, aardolie en aardgas. Alle stroom in Nederland, zowel grijze als groene, wordt via één elektriciteitsnet geleverd. Een energieleverancier mag stroom als groene stroom verkopen indien hij kan aantonen dat de jaarlijkse hoeveelheid door de eindgebruikers verbruikte stroom is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dit moet worden aangetoond door middel van Garanties van Oorsprong (GVO’s). Eventueel kan een energieleverancier GVO’s aankopen bij producenten van groene stroom.

3. Engie heeft betoogd dat haar product ‘ENGIE Helder’ met “altijd groene stroom” volledig wordt gedekt door GVO’s uit eigen productie en ingekochte GVO’s. Niet is gesteld of gebleken dat van deze dekking door GVO’s geen sprake is. Klager lijkt zich op het standpunt te stellen dat de mededeling “altijd groene stroom” niettemin onjuist is, omdat Engie ook grijze stroom produceert. Deze klacht kan niet slagen. Weliswaar maakt adverteerder deel uit van de groep Engie S.A. die (ook) grijze stroom produceert, maar dit betekent niet dat adverteerder niet met betrekking tot het product ‘ENGIE Helder’ kan zeggen altijd groene stroom te leveren. Daarvoor geldt immers, zoals hiervoor uiteengezet, de voorwaarde dat de binnen dit abonnement verkochte hoeveelheid stroom aantoonbaar (met GVO’s) is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Niet geldt als voorwaarde voor de etikettering ‘groene stroom’ dat de leverancier op geen enkele wijze betrokken is bij de opwekking van grijze stroom.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken