a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2018/00034

Datum:

28-02-2018

Uitspraak:

dVAF bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial van Eneco, waarin gefilmde en getekende beelden worden begeleid door de volgende uitgesproken tekst:

“Dag kolencentrales. Niemand houdt van jullie. Hallo huizen van Nederland. Iedereen houdt wel van jullie. Eigenlijk is het heel simpel: we vervangen deze (beeld van een kolencentrale) door deze (beeld van zonnepanelen). Maak van je huis een schone energiecentrale. En als we dat met z’n allen doen, dan scheelt dat de wereld. Met de technologie van nu kan iedereen z’n huis schoner, slimmer en leuker maken. Eneco helpt je bij jouw volgende stap.

Welkom in je nieuwe huis. Welkom in de nieuwe wereld. Eneco.”

 

De klacht

De bewering dat niemand van kolencentrales houdt, is in strijd met de waarheid. Klager houdt wel van kolencentrales en hij kent anderen die dat ook doen. De commercial is in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter heeft besloten de klacht direct af te wijzen. Hij heeft daartoe, kort samengevat, overwogen dat adverteerder in de commercial op humoristisch bedoelde wijze duurzame vormen van energie aanprijst. De mededeling “Dag kolencentrales. Niemand houdt van jullie” is blijkens de commercial niet bedoeld als een waarheid, maar om de bedrijfsvisie van adverteerder over schone energie en haar rol bij technologische ontwikkelingen kenbaar te maken. Op grond hiervan kan de uiting niet in strijd met de waarheid worden geacht, zodat de klacht door de voorzitter is afgewezen.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Klager betwist dat de commercial humoristisch is, zoals de voorzitter heeft overwogen. Bovendien staat in artikel 2 NRC niet dat als een tekst humoristisch is deze in strijd met de waarheid mag zijn. Klager handhaaft zijn klacht dat de mededeling dat niemand van kolencentrales houdt in strijd met de waarheid is, omdat hijzelf en een aantal hem bekende personen niet tegen kolencentrales zijn.

 

Het verweer

Adverteerder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig voor de beslissing wordt hierop ingegaan in het hierna volgende oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager acht de commercial door de mededeling dat niemand van kolencentrales houdt in strijd met de waarheid, nu hij en enkele bekenden van hem wel van kolencentrales houden.

Deze klacht kan naar het oordeel van de Commissie niet slagen. Het is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat Eneco in de commercial duurzame energie en haar rol bij het maken van huizen tot “schone energiecentrales” aanprijst. In deze context zal de gemiddelde consument de mededeling “Dag kolencentrales. Niemand houdt van jullie” herkennen   als een in reclame niet ongebruikelijke overdrijving om de boodschap van de commercial te onderstrepen. Het is voldoende duidelijk dat de mededeling niet als een absoluut gegeven is bedoeld. Gelet op het voorgaande kan – daargelaten of de commercial humoristisch is (bedoeld) – niet in strijd met de waarheid worden geacht.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter en wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken