a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2020/00259

Datum:

21-07-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website eneco.nl voor zover op de pagina “eneco.nl/klantenserviceieuwsbrieven/2020-mei/10-jaar-groene-stroom/” de volgende tekst staat:
“Tien jaar 100% groen: onze reis én plannen
We hebben iets te vieren! Onze particuliere én kleinzakelijke klanten ontvangen al tien jaar 100% groene stroom. Jawel, de afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in de opwek van energie uit hernieuwbare bronnen. Intussen zijn we koplopers als het gaat om duurzame energie. Vol trots laten we samen met jou zien: Heel Nederland schakelt om! We vieren deze mijlpaal met een terug- en vooruitblik!”

 

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat adverteerder het doet voorkomen dat reeds 10 jaar lang alle door haar opgewekte energie volledig groen en duurzaam opgewekt wordt, en dat haar klanten ongeacht het leveringspakket wat zij afnemen uitsluitend groene stroom krijgen. De titel van de uiting is namelijk “Tien jaar 100% groen”. Dat houdt in dat er al 10 jaar lang geen andere vorm van energie gebruikt wordt dan groene energie. Blijkens het stroometiket was in 2019 echter slechts 67,2% van alle door adverteerder opgewekte energie groen. Adverteerder doet zich op deze manier groener voor dan zij daadwerkelijk is en klager acht de uiting om die reden onjuist en misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Zoals duidelijk in de uiting (een nieuwsbrief voor klanten) staat, levert adverteerder al gedurende 10 jaar 100% groene stroom aan consumenten en klein-zakelijke klanten. Adverteerder beschikt over de benodigde GvO certificaten om deze claim te mogen doen. Binnen Eneco Groep wordt enkel door een andere leverancier grijze stroom geleverd aan een kleine groep grootverbruikers. Adverteerder zet nog steeds stappen op het gebied van duurzame energie.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager stelt dat adverteerder het doet voorkomen dat alle door haar gedurende de afgelopen 10 jaar opgewekte en geleverde energie 100% groen was, waarbij hij in het bijzonder verwijst naar de tekst “10 jaar 100% groen”. Deze tekst kan evenwel niet afzonderlijk worden beschouwd, maar dient te worden bezien in samenhang met de direct daarna volgende toelichting waarin met zoveel woorden duidelijk wordt gemaakt dat deze mededeling ziet op particulieren en klein-zakelijke klanten (“Onze particuliere én kleinzakelijke klanten ontvangen al tien jaar 100% groene stroom”).

Deze nuancering zal de gemiddelde consument niet ontgaan, zodat voor de consument voldoende duidelijk is in welk specifiek kader adverteerder de claim met betrekking tot het leveren van 100% groene stroom doet. Nu klager verder niet heeft betwist dat adverteerder gedurende 10 jaar aan particuliere en klein-zakelijke klanten 100% groene stroom heeft geleverd, kan de bestreden reclame-uiting niet onjuist of misleidend worden geacht, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken