a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2022/00330

Datum:

08-08-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de volgende mededeling op de website www.essent.nl:
“Elk huishouden krijgt bij Essent standaard 100% groene stroom. En die is volledig opgewekt met windmolens en zonnepanelen.”

 

Samenvatting van de klacht

De uiting suggereert ten onrechte dat klager groene stroom geleverd krijgt. Klager verwijst ter onderbouwing van zijn klacht naar een antwoord dat adverteerder aan hem heeft gegeven op de vraag hoe het mogelijk is dat groene energie duurder is geworden. Uit dit antwoord blijkt dat de prijsstijging van groene energie het gevolg is van het duurder worden van het aardgas dat wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Klager acht de uiting op grond van dit antwoord misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder levert al haar afnemers 100% wind- of zonnestroom die, in tegenstelling tot andere stroom, is opgewekt uit duurzame, hernieuwbare bronnen. Volgens het in Nederland geldende systeem wordt alle stroom, zowel groene als grijze, via één elektriciteitsnet geleverd aan verbruikers. Een energieleverancier mag stroom als groene stroom verkopen indien hij door middel van Garanties van Oorsprong (GvO’s) kan aantonen dat de jaarlijkse hoeveelheid door de eindverbruikers verbruikte stroom is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. In het stroometiket mag enkel groene stroom worden vermeld als adverteerder de hiervoor benodigde GvO’s heeft afgeboekt. Op de website van adverteerder wordt volstrekt duidelijk uitgelegd waar de groene stroom vandaan komt, waarbij geenszins sprake is van misleiding. De Reclame Code Commissie heeft reeds meerdere uitspraken gedaan met betrekking tot groene stroom waarin het aanprijzen van stroom als ‘groen’ op basis van een GVO vooralsnog als een gangbare en legitieme reclamepraktijk dient te worden beschouwd, en waarin is geoordeeld dat de gemiddelde consument ermee bekend is dat zowel grijze als groene stroom via hetzelfde elektriciteitsnet aan verbruikers wordt geleverd. In Nederland wordt maar één prijs gehanteerd voor elektriciteit, ongeacht de manier waarop deze wordt opgewekt. Ondanks dat het aandeel groene stroom steeds groter wordt, gaat het hierbij nog steeds om een klein deel van de totale stroommarkt. De prijs voor grijze stroom is bepalend. Deze prijs wordt bepaald door productiekosten en door vraag en aanbod op de markt. Doordat de elektriciteitsprijzen voor grijze én groene stroom zijn gekoppeld aan de gasprijs, stijgt ook de prijs van groene stroom als gevolg van de huidige marktontwikkelingen met betrekking tot aardgas.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter verwijst ter zake het begrip ‘groene stroom’ naar de lijn van eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het aanprijzen van stroom als ‘groen’ op basis van GvO’s vooralsnog als een gangbare en legitieme reclamepraktijk dient te worden beschouwd. Klager stelt dit systeem ook niet ter discussie maar is blijkbaar van mening dat de groene stroom die hij geleverd krijgt in feite is opgewekt door middel van een gascentrale. Klager legt hierbij een verband tussen de stijging van de prijs van aardgas en de prijsstijging van groene stroom. Hierbij gaat klager echter uit van een onjuiste veronderstelling. Adverteerder heeft voldoende toegelicht dat de stijging van de prijs van aardgas doorwerkt in de prijs van groene stroom doordat de prijzen van alle soorten stroom zijn gekoppeld aan de gasprijs. Deze prijskoppeling betekent niet dat de aan klager geleverde stroom niet ‘groen’ zou zijn. Adverteerder mag haar stroom als ‘groen’ aanprijzen, nu zij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij door middel van GvO’s kan aantonen dat de jaarlijkse hoeveelheid door de eindverbruikers verbruikte stroom is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
Nu de klacht niet kan slagen, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken