a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2023/00008

Datum:

07-02-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een tv-commercial. In de commercial is een auto te zien die over een weg rijdt waarlangs draaiende windmolens staan. De tekst van de commercial (die zowel in beeld verschijnt als uitgesproken wordt) luidt: “Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Vandebron kun je 100% Groen Laden.”

 

Samenvatting van de klacht

Volgens klager is de claim van Vandebron om met behulp van een eigen laadpaal op 100% duurzame energie te rijden niet haalbaar. Een laadpaal wordt namelijk voornamelijk gevoed door zonnepanelen. Er zijn maar weinig particulieren die beschikken over een eigen windmolen. Als de zon niet of weinig schijnt, vindt geen opwekking plaats. Al zou men over een thuisaccu beschikken, dan wordt deze bij donkere dagen niet opgeladen. Op momenten dat er geen zon en wind is kan de accu (en dus de auto) ook niet worden opgeladen. Voorlopig blijven kernenergie en kolen nodig. De claim “100% groene stroom” vindt klager daarom misleidend.    

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder is het met klager eens dat het niet mogelijk is om de eigen laadpaal met 100% duurzame, zelf opgewekte energie te voeden. Een eigen laadpaal wordt voornamelijk gevoed door zonnepanelen en niet door wind en het is momenteel nog niet mogelijk om energie die is opgewekt door zonnepanelen op te slaan en later te gebruiken om de auto op te laden. Echter, dat is niet wat Vandebron in de commercial stelt. In de commercial wordt gezegd dat je 100% groen kunt laden met Vandebron. Dit omdat het met een energiecontract van Vandebron mogelijk is om 100% groen te laden. De stroom van Vandebron is immers 100% groene stroom, afkomstig van Nederlandse bodem en opgewekt door Nederlandse wind of zon. Vandebron suggereert niet dat men de energie voor de eigen laadpaal zelf op kan wekken. Overigens gebruikt Vandebron de term 100% Groen laden ook voor haar product “100% Groen Laden”. Dit is de reden dat de term met hoofdletters geschreven wordt. Vandebron verwijst in dit verband naar de eerdere beslissingen van de (voorzitter van) de reclame Code Commissie in dossiers 2022/00330, 2021/00616 (voorzitter: kennelijk wordt hier dossier 2022/00617 bedoeld), 2020/00511, 2020/00259 en 2018/00788) waarin volgens haar is bevestigd dat het aanprijzen van stroom als “groen” op basis van GvO’s (zoals bij Vandebron) als een gangbare en legitieme reclamepraktijk wordt beschouwd.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de uiting, omdat daarin volgens hem ten onrechte wordt beweerd dat men met een eigen laadpaal gebruik kan maken van 100% duurzame energie, meer specifiek: energie die voor 100% is verkregen door windmolens en zonnepanelen.

In de commercial wordt gezegd: “Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Vandebron kun je 100% Groen Laden.” De boodschap van deze commercial is dat men pas echt ‘groen’ rijdt als men de auto laadt met duurzame energie, waarbij windenergie als voorbeeld wordt gebruikt. De gemiddelde consument zal dit ook zo begrijpen en er niet van uitgaan dat met “Groen Laden” wordt verwezen naar een eigen windmolen waarmee de eigen laadpaal van stroom voorzien wordt.  

Adverteerder heeft uitgelegd dat zij met “Groen Laden” doelt op stroom die ‘groen’ genoemd mag worden op basis van GVO’s. De voorzitter merkt in dit verband op dat volgens het op dit moment in Nederland geldende systeem een energieleverancier stroom specifiek als ‘groene stroom’ mag aanprijzen, indien zij door middel van GVO’s kan aantonen dat de door haar aan het net toegevoegde energie is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Een GVO is een digitaal certificaat waarmee bewezen wordt dat de stroom op een groene manier is opgewekt. Indien een adverteerder evenveel groene stroom aan het elektriciteitsnet levert als de klant jaarlijks verbruikt, kan per saldo worden gezegd dat de klant daadwerkelijk groene stroom geleverd krijgt. Vooralsnog dient het aanprijzen van stroom als ‘groen’ op basis van een GVO als een gangbare en legitieme reclamepraktijk te worden beschouwd.

Gelet op het voorgaande en de betekenis die de gemiddelde consument aan “Groen Laden” zal geven, ziet de voorzitter geen aanleiding om de uiting onjuist of misleidend te achten.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken