a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2023/00201

Datum:

21-06-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.vanmanenkachels.nl voor zover daarop, blijkens de door klager overgelegde prints met gemarkeerde teksten, ten tijde van het indienen van de klacht stond:
“Door gebruik van moderne technieken is de vrijstaande houtkachel een milieubewuste keuze, mits u op de juiste manier stookt.” en “Zo kunt u een zeer duurzame wijze genieten van uw houtkachel.” en “Duurzame houtkachels” en “Mats brandt schoon en zuinig.” en “Bij verbouwing of renovatie kan een oude gas-of houthaard eenvoudig worden vervangen door deze moderne en milieuvriendelijke haard. Zo kunt u op een milieubewuste manier genieten van een schitterend sfeervol vuurbeeld!” en “Dat betekent duurzaam genieten van de warmte en sfeer van een schitterend houtvuur.” en “Dat betekent duurzaam genieten van en schitterend vlambeeld.” en “Bij juist gebruik is deze houtkachel van Spartherm een CO2 neutraal toestel. (…)”

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen het gebruik door adverteerder van de volgende claims voor houtgestookte kachels: milieuvriendelijk, milieubewust, schone verbranding, duurzaam en CO2-neutraal. Klager acht deze claims om de volgende redenen onjuist. Hoe optimaal men ook stookt, er komen bij houtstook altijd stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid, zoals aromatische koolstoffen, PAK’s, fijnstof en ultrafijnstof en andere kankerverwekkende stoffen, hoe goed de verbrandingstechnieken ook zijn. Hout is nu eenmaal, net als bijvoorbeeld steenkool, een vervuilende brandstof. Gelet op het bovenstaande en de door klager genoemde bronnen, is er geen sprake van dat een houtkachel schoon brandt

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Adverteerder heeft besloten geen inhoudelijk verweer te voeren. Adverteerder zal de uiting aanpassen door de gewraakte claims te verwijderen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager maakt bezwaar tegen diverse mededelingen op de website van adverteerder die volgens hem inhouden of impliceren dat houtstook voordelen heeft voor het milieu, althans niet slecht is voor het milieu. Het betreft specifiek de volgende mededelingen over houtstook en houtkachels die blijken uit de door klager overgelegde screenprints van die website: “milieubewuste keuze”, “zeer duurzame wijze”, “duurzame houtkachels”, “schoon en zuinig”, “milieuvriendelijke haard”, “op een milieubewuste manier genieten”, “duurzaam genieten” en “een CO2 neutraal toestel”.  

2)  Al deze mededelingen dienen te worden getoetst aan de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR), nu het gaat om duurzaamheidsclaims. Ingevolgde de CDR dienen duurzaamheidsclaims (onder meer) aantoonbaar juist te zijn. Adverteerder heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd. Zij heeft dus ook niet, in het licht van de gemotiveerde betwisting door klager, aangetoond dat de duurzaamheidsclaims juist zijn. Daarmee dienen de bestreden mededelingen in strijd met artikel 4 CDR te worden geacht.

3)  Tot slot merkt de voorzitter op dat ambtshalve is geconstateerd dat de adverteerder inderdaad de website heeft aangepast door de genoemde mededelingen te verwijderen. Eveneens is echter geconstateerd dat in plaats daarvan nu synoniemen voor ‘duurzaam’ worden gebruikt, zoals ‘verantwoord’. Ook deze synoniemen vallen blijkens de toelichting bij artikel 3 CDR onder de reikwijdte van de CDR. De voorzitter ziet daarom in de toezegging van adverteerder geen aanleiding om een aanbeveling achterwege te laten.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande, acht de voorzitter de mededelingen in de bestreden reclame-uiting die onder 1) zijn vermeld in strijd met het bepaalde in artikel 4 CDR.
De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken