a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2023/00556

Datum:

19-12-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Vergelijkende reclame

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een filmpje op TikTok waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen twee pompjes met daarin handzeep, namelijk een pompje handzeep van Green Soap Company (Marcel Green Soap) en een pompje van Zo Clean Planet (ZO Schoon).

Terwijl een vrouw een test uitvoert, zegt ze:

“Deze twee flesjes bevatten 250 ml aan zeep. Maar wat is nu het verschil in volume tussen een traditionele handzeep en onze duurzame schuimzeep? We gaan het je laten zien. Laten we beginnen met de traditionele handzeep”.

De vrouw pompt zeep uit de flacon Marcel Green Soap en concludeert: “154 pompjes”.

Zij vervolgt: “En nu onze duurzame schuimzeep”, ze telt “344” pompjes en besluit met “En zo zit dat Tegelijkertijd verschijnt in beeld :”En ZO zit dat”.     

Onder het filmpje is onder meer te lezen:

“Het verschil tussen traditionele vloeibare handzeep en duurzame schuimzeep? Dit is het verschil. (…) #duurzamehandzeep #handwassen #handzeep #verzorging #duurzameverzorging #duurzaamschoonmaken #schoonmaken #zoschoon”.

 

Samenvatting van de klacht 

Adverteerder vergelijkt haar product met dat van klager. Hierbij gaat de vergelijking volledig mank en claimt adverteerder bovendien dat zij “daarom” duurzamer zou zijn.   
 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder vergelijkt 250ml vloeibare zeep met 250ml schuimzeep. Het filmpje toont dat je met 250ml vloeibare zeep 158 keer kan pompen en met 250ml schuimzeep 343 keer, aldus adverteerder.
Adverteerder is nog mild geweest: ter voorkoming van een vergelijking tussen appels en peren is in de vergelijking niet betrokken dat schuimzeep niet uit 250ml zeep bestaat, maar uit 100ml zeep. Bij de reinigers van adverteerder voegt men namelijk zelf water toe.
Adverteerder heeft voor Marcel’s Green Soap gekozen, omdat dit de zuinigste vloeibare zeep is die adverteerder heeft getest. Andere merken zijn “nog minder zuinig”, aldus adverteerder.
 
Kort gezegd, maakt adverteerder een vergelijking tussen 250ml vloeibaar en 250ml schuim en wordt getoond hoeveel volume je krijgt.
 
Met 250ml schuimzeep doe je langer, heb je minder verpakking nodig, minder zeep om je handen
schoon te krijgen, minder energie, minder transport en minder water. Dat is beter voor onze
planeet, aldus adverteerder.
 

Samenvatting van de repliek

Klager is het om de volgende redenen niet eens met het standpunt van adverteerder:
1.
Ten eerste zou een generiek zeeppompje moeten worden gebruikt, in plaats van een pompje van het merk van klager. De vergelijking heeft immers betrekking op alle zeeppompjes.
2.
Het is goed dat adverteerder zelf over appels en peren begint. Adverteerder vergelijkt vloeibare zeep met schuim, en omdat schuim vanzelfsprekend een veel groter volume heeft, doet adverteerder voorkomen dat de schuimzeep daarom duurzamer en economischer zou zijn. Een dergelijke vergelijking zou dan ook opgaan voor zowel vloeibare slagroom en slagroom uit een spuitbus als voor scheergel en scheerschuim. Het gaat echter om twee volledig verschillende producten met een andere gebruiksbeleving, die men niet kan vergelijken.
3.
Adverteerder doet voorkomen alsof de doseringen gelijk zijn. Een consument gebruikt handzeep om daarmee vuil van de handen te wassen. Daarvoor is belangrijk dat men de juiste hoeveelheid actieve stof gebruikt om het vuil te verwijderen. Met de dosering van adverteerder wordt veel minder actieve stof gedoseerd, waardoor het schoonmaakeffect veel kleiner is.
 
Klager vindt de uiting gelet op het voorgaande misleidend.

 

Samenvatting van de dupliek

Van misleiding is geen sprake, omdat:
1. beide producten handzeeppompjes zijn van 250ml en daarmee vergelijkbaar met elkaar;
2. een consument een pompje gebruikt om zijn handen te wassen. Beide producten voorzien op dezelfde manier in die behoefte. Er wordt een terechte vergelijking gemaakt omdat een ZO  handzeeppompje meer in de behoefte van consumenten voorziet dan het handzeeppompje van Marcel’s Green Soap. Het filmpje laat zien hoe vaak je met 250ml ZO pompt en met 250ml zeep van Marcel’s Green Soap. Een consument kan meer pompjes uit een handzeeppompje van ZO halen dan uit het handzeeppompje van Marcel’s Green Soap.
 
Met het bovenstaande wordt voldaan aan de voorwaarden voor vergelijkende reclame als bedoeld in artikel 13 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).
 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht. Adverteerder heeft dit gedaan aan de hand van een (overgelegde) pleitnota.

Voor zover nodig wordt op hetgeen ter zitting aan de orde is gekomen ingegaan in het oordeel van de Commissie.  

 

Het oordeel van de Commissie 

1.

In de bestreden uiting zegt adverteerder het verschil in volume te zullen tonen tussen “een traditionele handzeep en onze duurzame schuimzeep”. Al pompend met twee verschillende flacons concludeert zij dat de “traditionele handzeep” 154 pompjes geeft, terwijl met de “duurzame schuimzeep” van adverteerder 344 keer kan worden gepompt.

Onder het filmpje is onder meer te lezen:

“Het verschil tussen traditionele vloeibare handzeep en duurzame schuimzeep? Dit is het verschil. (…) #duurzamehandzeep (…) #duurzameverzorging #duurzaamschoonmaken (…)  “#zoschoon”.

2.

Gelet op bovengenoemde, herhaalde aanduiding van de schuimzeep van adverteerder als ‘duurzaam’ en de vermeldingen onder het filmpje: “#duurzamehandzeep (…) #duurzameverzorging #duurzaamschoonmaken” houdt de uiting een duurzaamheidsclaim in als bedoeld in artikel 1 van de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR). In dit verband overweegt de Commissie nog dat adverteerder desgevraagd ter zitting heeft meegedeeld dat “duurzaam” zoals gebruikt in de bestreden uiting niet alleen ziet op het aantal pompjes, maar bijvoorbeeld ook op de ingrediënten en de gebruikswijze.

Nu in de uiting een vergelijking wordt gemaakt tussen “een traditionele handzeep en onze duurzame schuimzeep” is er sprake van een vergelijking als bedoeld in artikel 7 CDR.

Artikel 7 CDR luidt:

“Indien een duurzaamheidsclaim bestaat uit een vergelijking, dient duidelijk vermeld te worden tussen welk (aspect van het) geadverteerde product of bedrijf enerzijds en (welk aspect van) het product of bedrijf anderzijds de vergelijking gemaakt wordt. De producten die vergeleken worden moeten in dezelfde behoefte voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd”.    

In de toelichting bij artikel 7 CDR staat vervolgens onder meer:

“Het dient te gaan om objectief vergelijkbare producten. De vergelijking moet concreet en actueel zijn en moet op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze producten met elkaar vergelijken”

en

“Bij een vergelijking met een concurrent of producten van een concurrent zijn de regels uit artikel 13 NRC onverminderd van toepassing”.  

3.

Naar het oordeel van de Commissie is in dit geval niet voldaan aan alle voorwaarden zoals bedoeld in de artikelen 7 CDR en 13 NRC. Zij overweegt daartoe het volgende.

In de bestreden uiting is sprake van een vergelijking met betrekking tot slechts één kenmerk, namelijk het aantal pompjes. Dit kenmerk is in dit geval echter niet wezenlijk, omdat niet, althans onvoldoende weersproken is dat de dosering van adverteerder veel minder actieve stof bevat dan die van klager. Nu de verschillende getoonde doseringen niet, althans niet voldoende met elkaar te vergelijken zijn, wegens het verschil in de hoeveelheid actieve stof, is er met de onderhavige, enkele vergelijking van het aantal keren dat kan worden gepompt, geen sprake van een objectieve wijze van vergelijken van één of meer wezenlijke kenmerken van de producten die met elkaar worden vergeleken. Gelet hierop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 CDR en met artikel 13 aanhef en onder c NRC.

 4.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.
 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 CDR en artikel 13 aanhef en onder c NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken