a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2016/00862

Datum:

08-12-2016

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de uiting op adverteerders website www.e-matching.nl waar staat, voor

zover hier van belang:

“Dating hoger opgeleiden

De datingsite waar hbo’ers en academici een duurzame relatie vinden.

Kennismakingsactie: gratis 3 contacten

< >

Ik ben nieuw hier en maak gebruik van de kennismakingsactie: 3 gratis contacten leggen. Ook geldig als je de laatste drie jaar niet ingeschreven hebt gestaan, zie actievoorwaarden.

Actievoorwaarden

            1) (…)

            2) (…)

            3) De gratis contacten moeten binnen 3 dagen na goedkeuring gelegd worden.”

 

De klacht

Er wordt geadverteerd met “gratis 3 contacten leggen”, wat blijkens de voorwaarden binnen drie dagen moet gebeuren. Aanvankelijk begreep klager dit niet, omdat contact leggen ook van de ander afhangt. In werkelijkheid bleek bedoeld te worden dat gratis drie pogingen tot het leggen van contact gedaan mogen worden, door het verzenden van drie berichten. Het is niet gegarandeerd dat op die berichten wordt geantwoord, of dat een antwoord niet afwijzend is. Dit is niet wat klager zich voorstelt bij drie gegarandeerde contacten. In de uiting had volgens hem moeten staan: “Gratis 3 berichten verzenden”.

 

Het verweer

Tijdens de kennismakingsactie kan er drie maal gratis contact gelegd worden door een bericht naar iemand te sturen, wat anders alleen betalende leden mogen. Vervolgens is het uiteraard aan die andere persoon om al dan niet op dit bericht te reageren. Klager interpreteert de uiting zo dat sprake is van drie gegarandeerde contacten, maar dat staat er niet. Adverteerder ziet dan ook geen aanleiding de formulering van de uiting te wijzigen.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager maakt bezwaar tegen de mededeling “gratis 3 contacten (leggen)”, omdat volgens hem met “contacten” tweezijdigheid wordt gesuggereerd terwijl bij deze actie van gegarandeerde tweezijdige contacten geen sprake is.

Deze klacht kan niet slagen. Naar het oordeel van de Commissie begrijpt de gemiddelde consument dat een online datingsite een tweezijdig contact in de door klager bedoelde betekenis niet kan garanderen. In de uiting wordt een dergelijk gegarandeerd contact ook niet genoemd of gesuggereerd. In het tweede deel van de uiting wordt uitdrukkelijk gesproken van drie contacten leggen en wordt in de actievoorwaarden meegedeeld dat de gratis contacten binnen drie dagen gelegd moeten worden. Hieruit is voor de gemiddelde consument de inhoud van de kennismakingsactie van e-Matching voldoende duidelijk, namelijk dat binnen drie dagen na aanmelding bij e-Matching gratis drie berichten mogen worden verstuurd aan andere leden van de datingsite.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken