a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2017/00696

Datum:

01-11-2017

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de advertentie in de Volkskrant van 19 september 2017, waarin onder de kop “Eelco Blok, CEO van KPN, over de nieuwe energie van Nederland:”, het volgende staat:

“We maakten bij KPN al in 2011 de keuze om 100% groene stroom te gaan gebruiken. En daar wind ik geen doekjes om: dat betekende investeringen doen. Lastige keuzes maken. In eerste instantie namen we ons voor dat we in 2020 klimaatneutraal wilden zijn. Maar toen bleek dat we dat in 2015 al konden halen! Dat ging dus eigenlijk sneller en makkelijker dan we dachten.”

 

De klacht

In de advertentie wordt gezegd: “In eerste instantie namen we ons voor dat we in 2020 klimaatneutraal wilden zijn. Maar toen bleek dat we dat in 2015 al konden halen!” In feite staat hier dat KPN alle veroorzaakte uitstoot van kooldioxide als gevolg van het energiegebruik heeft vermeden of gecompenseerd. Klager acht dit onwaarschijnlijk. Wellicht betrekt KPN alle ingekochte elektriciteit van duurzame bronnen, maar KPN heeft ook energie nodig om gebouwen te verwarmen en auto’s te laten rijden. De energie die hiervoor wordt gebruikt (aardgas, propaan, huisbrandolie, benzine en diesel) kan KPN niet klimaatneutraal gebruiken, aldus klager. Daarom vindt klager de stelling dat KPN al in 2015 klimaatneutraal was onjuist en niet waar.

 

Het verweer

KPN voert aan, kort samengevat, dat KPN sinds 2015 klimaatneutraal is. Dit is onder andere vermeld in het jaarverslag over 2015 nadat deze claim is beoordeeld door de externe accountant van KPN. De CO2-uitstoot van haar auto’s compenseert KPN sinds 2015 met gold standard certificaten. De gebouwen van KPN worden verwarmd met gas, dat sinds 2012 groen wordt ingekocht door een combinatie van biogas en compensatie door bosbouwprojecten. KPN legt ter onderbouwing het hoofdstuk “Environmental Performance” uit de jaarverslagen 2015 en 2016 alsmede de controleverklaring van de accountant over die jaren over.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De bestreden uiting, waarin wordt gesteld dat KPN al in 2015 klimaatneutraal was, is aan te merken als een milieuclaim waarop de Milieu Reclame Code (MRC) van toepassing is. Klager trekt de juistheid van deze claim in twijfel, omdat het volgens hem onwaarschijnlijk is dat KPN de CO2-uitstoot als gevolg van haar energiegebruik om gebouwen te verwarmen en auto’s te laten rijden heeft vermeden of gecompenseerd.

2. Naar het oordeel van de Commissie heeft KPN de in de klacht uitgesproken twijfel aan de juistheid van de claim dat KPN in 2015 klimaatneutraal was in voldoende mate ontzenuwd door te verwijzen naar relevante passages uit haar jaarverslagen en de daarbij behorende accountantsverklaringen. In het jaarverslag 2015 vermeldt KPN in dit verband onder meer:

“In 2015, we reduced net CO2-emissions in our own operations to zero. We achieved this by switching to 100% green electricity generated in the Netherlands. The other CO2-emissions were compensated for by Gold Standard projects and specific forest compensation projects. Green electricity has the most important impact on our emissions (88%). Other emissions such as fuel for our car fleet account for 9% of our emissions and gas for 3%.”

In de controleverklaring van de accountant wordt met betrekking tot de “Sustainability information 2015” in het jaarverslag vermeld: “Reliably and appropriately presented (reasonable assurance)”.

3. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken