a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00265

Datum:

18-07-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in ‘Almere Deze week’ van Printbeton waarin onder meer staat:
“Is uw straatwerk verzakt?
Printbeton is een betonnen vloer gegoten uit één stuk waardoor er geen ruimte voor onkruid is. Ook verzakkingen behoren tot het verleden. Een vloer van printbeton is onderhoudsarm en duurzaam. (…)
Oplossing voor verzakkingen in de tuin
Veel bewoners van Almere hebben last van bodemverzakking in de tuin. De oplossing voor dit probleem? Printbeton gecombineerd met schuimbeton. (…) Door de laag schuimbeton onder het printbeton zal het printbeton niet gaan verzakken.”

 

Samenvatting van de klacht

Klaagster stelt dat printbeton niet duurzaam is omdat het geen waterafvoer mogelijk maakt, het bovendien slecht is voor het milieu doordat beton moet worden gemaakt en ooit moet worden afgevoerd en het geen hitteregulering kent. Daarnaast stelt zij dat printbeton geen oplossing voor verzakking is omdat de verzakking onder het beton gewoon doorgaat en de kans op ‘sinkholes’ bestaat. Volgens klaagster is haar tuin 80 cm verzakt na 25 jaar.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden uiting wordt het betonproduct van adverteerder onder meer als ‘duurzaam’ omschreven. Klaagster vat dit woord op als een verwijzing naar (de bescherming van) het milieu. In de reclame-uiting is dit woord echter onmiskenbaar anders bedoeld, te weten om het product aan te prijzen als een langdurige (‘duurzame’) oplossing voor bodemverzakkingen in de tuin. In de context van de gehele uiting kan het woord ‘duurzaam’ daarom niet als afzonderlijke (milieu)claim worden beschouwd, maar gaat het, evenals de verdere inhoud van de reclame-uiting, om de boodschap dat de betonproducten van adverteerder een bestendige oplossing bieden voor verzakkingen in de tuin. Klaagster maakt tegen deze claim bezwaar omdat volgens haar beton geen oplossing is voor verzakkingen. Zij stelt daartoe dat de verzakking onder het beton gewoon doorgaat en dat de kans op ‘sinkholes’ bestaat, waarbij klaagster naar haar eigen tuin verwijst.  

2)  Het had op grond van het voorgaande op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat haar betonproducten een bestendige oplossing bieden voor verzakkingen in de tuin. Adverteerder heeft echter, hoewel daartoe herhaaldelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet inhoudelijk op de klacht gereageerd. Dit impliceert dat niet kan worden aangenomen dat de producten van adverteerder de in de reclame-uiting genoemde voordelen bieden in verband met verzakkingen in de tuin. Aldus is geen juiste informatie verstrekt over de voordelen van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken