a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00293

Datum:

10-08-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de advertentie van adverteerder (hierna ook: Tonzon) in de Volkskrant van 30 mei 2020 voor Tonzon vloerisolatie. De kop van de advertentie luidt:

 “Investeer nu in de toekomst, verlaag de energielasten.

 Vanaf 1 juni tijdelijk hogere subsidie”.

In een apart kader staat, onder de kop “Subsidie op woningisolatie verhoogd”:

“Sinds september vorig jaar is er met de regeling SEEH subsidie beschikbaar voor woningisolatie. Om de verduurzaming extra te ondersteunen wordt de subsidie vanaf 1 juni met 50% verhoogd. Nu kan je ongeveer 30% op de isolatiekosten terugkrijgen. Dat betekent dat vloerisolatie al binnen enkele jaren terugverdiend is.”

 

De klacht

In de advertentie staat dat de subsidie op woningisolatie per 1 juni tijdelijk wordt verhoogd. Ook wordt er gezegd dat de vloerisolatie binnen enkele jaren is terugverdiend. Er is echter pas sprake van subsidie als naast de vloerisolatie een tweede isolerende maatregel wordt getroffen, dus isolatie van dak, spouw of glas. Dat is volgens klaagster “echt een heel andere boodschap”.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de advertentie, waarin Tonzon vloerisolatie wordt aangeprezen, wordt verwezen naar de tijdelijke verhoging van de subsidie op woningisolatie die kan worden verkregen via de SEEH-regeling. Hierdoor kan volgens de advertentie vloerisolatie al binnen enkele jaren worden terugverdiend.

De stelling van klaagster dat naast vloerisolatie een tweede soort isolatiemaatregel nodig is om voor de genoemde subsidie in aanmerking te komen, is niet weersproken. Naar het oordeel van de voorzitter betreft dit essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over de aanschaf van Tonzon vloerisolatie. Deze essentiële informatie dient daarom in de uiting te zijn opgenomen. Nu de informatie in de uiting ontbreekt en de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken