a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00074

Datum:

15-04-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden uiting

Het betreft een door klager in zijn brievenbus ontvangen flyer. Daarin staat onder meer:

“Beste buurtbewoner,

Welk vervoermiddel wil jij gratis testen?

Heb jij al eens overwogen een alternatief vervoermiddel te gebruiken? We helpen je graag om een andere keuze te maken. Meld je daarom nu aan en maak kans om tester te worden in april 2019.

Zo werkt het:

1 Meld je aan en kies een vervoermiddel

2 Uit de aanmeldingen worden testers geselecteerd

3 De testers reizen één maand gratis!

www.testjijhet.nl                    Of scan de QR-code”.

De uiting is voorzien van tekeningen van (gebruikers van) diverse vervoermiddelen, aangeduid als “e-bakfiets”, “Swapfiets”, “OV” en “E-bike”.

Rechts bovenaan staat: “Reis één maand gratis!”

Onderaan de uiting staan: de logo’s van “Gemeente Utrecht” en “Goedopweg” en “Jouw straat, onze stad”.

 

De klacht

Klager heeft een nee-nee-sticker op zijn brievenbus. Desondanks ontving hij de onderhavige uiting.

Klager ontving al eerder soortgelijke uitingen. In reactie op zijn “zoveelste klacht” hierover stellen zowel Gemeente Utrecht als Goed Op Weg dat het gaat om ‘gemeentepost’ die niet onder de Reclame Code valt. Naar klagers mening is er echter geen sprake van  gemeentepost die voorziet in informatie, maar van reclame voor het project Goed Op Weg.

Klager en anderen hebben een nee-nee-sticker, bijvoorbeeld omdat drukwerk het milieu onnodig belast en extra geld kost. Juist een gemeente heeft een voorbeeldfunctie, wat betreft het omgaan met dergelijke stickers.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De flyer is geen reclamedrukwerk in de zin van de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR), nu er geen goederen, diensten en/of denkbeelden worden aangeprezen. De flyer maakt deel uit van een voorlichtingscampagne in het kader van het project “Goedopweg”. Het doel van deze campagne is gedragsverandering bij de bewoners, als bijdrage aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad.

Afzender gaat hieronder summier in op de onderhavige campagne voor “de Westelijke Stadsboulevard” en verwijst voor een uitgebreidere uiteenzetting naar de  bijlage bij het verweer.

Via de link in de eerste (bij het verweer overgelegde) flyer van de campagne (www.reistype.nl) wordt de bewoner gevraagd een enquête in te vullen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het reizigersprofiel van alle bewoners rondom de Westelijke Stadsboulevard. De verworven inzichten worden vervolgens ingezet om bewoners te bewegen om duurzame mobiliteitskeuzes te maken. Om het invullen van de enquête te stimuleren, wordt de bewoner de kans geboden om een fiets winnen. Als de bewoner (facultatief) een hokje aanvinkt, wordt zijn reizigersprofiel bewaard en zal hij worden benaderd voor het uitproberen (dus niet kopen of huren) van passende vervoersopties en/of het meedoen aan testen, onderzoeken of enquêtes.

Via de link in de tweede (bij het verweer overgelegde) flyer (www.testjijhet.nl) wordt de bewoner uitgenodigd zich aan te melden als tester. Uit de aanmeldingen worden enkele bewoners geselecteerd die een maand lang gratis kunnen reizen met het duurzame vervoermiddel naar keuze. Dit vervoermiddel wordt na afloop van deze maand niet te koop of te huur aangeboden. Via een opt-in kunnen bewoners aanvinken dat zij in de toekomst willen worden benaderd voor het uitproberen (dus niet kopen of huren) van passende vervoersopties en/of het meedoen aan testen, onderzoeken of enquêtes.

In “de voorlichtingsprojecten” wordt binnen de regio Utrecht gewerkt met het programma Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort, Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en U15 samen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio Utrecht. De enige partij in dit samenwerkingsverband met marktbetrokkenheid is U15, een netwerk van werkgevers in de regio. Dit zijn geen aanbieders van duurzame vervoermiddelen. Zij nemen deel aan het samenwerkingsverband met het oog op de mobiliteit van hun werknemers en de bereikbaarheid van hun bedrijven.

Kortom: er is geen sprake van uitlokking of beïnvloeding door een adverteerder, noch van directe of indirecte aanprijzing van producten. De campagne dient een algemeen doel, aldus afzender. 

Campagnes als de onderhavige, met tot nu toe ruim 6500 respondenten, zijn cruciaal voor het leefbaar en bereikbaar houden van Utrecht. Wanneer afzender dergelijke post niet meer kan bezorgen bij bewoners met een neeee of nee/ja-sticker, mist zij circa 53% van de huishoudens. Ook wil afzender alle bewoners de gelegenheid geven om mee te doen. Nu de campagne wijkgericht is, biedt een advertentie in een huis-aan-huisblad, dat in de hele stad wordt verspreid, geen soelaas.

 

Het oordeel van de Commissie

Niet in geschil is dat klagers brievenbus is voorzien van een zogenaamde nee-nee-sticker oftewel “Sticker A” als bedoeld in artikel 2.1 Code VOR. Dit betekent dat klager geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen wenst te ontvangen. Klager vindt dat de door hem ontvangen flyer reclamedrukwerk is. Afzender bestrijdt dit en voert daartoe aan dat er geen goederen, diensten en/of denkbeelden worden aangeprezen. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Door middel van het verspreiden van de onderhavige flyer wordt de ontvanger (“Beste Buurtbewoner”) geattendeerd op de mogelijkheid om gratis één maand een vervoermiddel te testen, waarbij als vervoermiddelen worden genoemd: e-bakfiets, Swapfiets, OV en E-bike. Dit gebeurt op wervende wijze. Zo wordt gesteld:

“Welk vervoermiddel wil jij gratis testen?”;

“We helpen je graag om een andere keuze te maken. Meld je daarom nu aan en maak kans om tester te worden in april 2019”;

“De testers reizen één maand gratis!” en

“Reis één maand gratis!”.

Aldus is er naar het oordeel van de Commissie sprake van een systematische directe aanprijzing van een dienst en daarmee van reclame als bedoeld in artikel 1.1 onder a Code VOR. 

Nu afzender de bewuste flyer in klagers brievenbus heeft laten deponeren, heeft zij artikel 3.1 Code VOR overtreden. Daarin staat:

“Afzenders en verspreiders zullen ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen treffen die noodzakelijk zijn:

teneinde de respectering van de op bijlage 1 vermelde stickers te bereiken

en voor de verdere uitvoering en naleving van de ze Code”.

Het verweer dat afzender belang heeft bij de onderhavige wijze van campagne voeren, gelet op het bereik daarvan, maakt bovenstaand oordeel niet anders.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Afzender heeft artikel 3.1 Code VOR overtreden. De Commissie beveelt afzender aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) verspreiden.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken