a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00448

Datum:

10-11-2021

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Go Sharing voor zover hierop ten tijde van het indienen van de klacht de volgende mededelingen stonden.

1. Home pagina GO Sharing
“Een groene planeet met mobiliteit van iedereen, voor iedereen. Met onze gedeelde elektrische voertuigen verbinden we steden voor iedereen op een duurzame en vooral leuke manier. Door te delen dragen we allemaal bij aan een groene planeet.”
“Duurzaam & Stil. Ervaar alle voordelen van elektrisch rijden op onze groene vloot.”
“Wij willen duurzaam deelvervoer voor iedereen van deur tot deur toegankelijk maken. Daarmee staan we aan het roer van de transitie van traditioneel vervoer, waarbij iedereen zijn eigen voertuig bezit, naar duurzaam, milieuvriendelijk en compact deelvervoer. Met GO Sharing kan iedereen bijdragen aan een groene, leefbare toekomst.”
2. Pagina Over ons
“We verbinden regio’s voor iedereen, op een leuke en vooral duurzame manier.”
“Een groene planeet met mobiliteit van iedereen, voor iedereen. GO Sharing wil duurzaam deelvervoer voor iedereen van deur tot deur toegankelijk maken. Daarmee staan we aan het roer van de transitie van traditioneel vervoer naar duurzaam, milieuvriendelijk en compact deelvervoer. Van bezit naar gebruik, alleen wanneer jij het nodig hebt. Met GO Sharing kan iedereen bijdragen aan een groene en leefbare toekomst.”
3. Pagina voor steden
“We willen ervoor zorgen dat transformatie op de juiste manier verloopt. Via technologie en innovatie, onze volledig duurzame operatie en via een open en transparante dialoog met steden, overheden en andere stakeholders.”

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder prijst haar scooterdienst aan als duurzaam, milieuvriendelijk, en stelt dat die dienst voor een groene planeet zorgt. Dit zijn steeds absolute claims. Het is onjuist om te stellen dat een bepaald vervoersmiddel zelf duurzaam, milieuvriendelijk of groen is. Elk voertuig heeft een ecologische voetafdruk. Eerder heeft de Reclame Code Commissie in vergelijkbare zaken besloten dat de reclame onjuist en misleidend was. Mede dankzij de marketing van adverteerder hebben consumenten nu ten onrechte het idee dat elektrische scooters voor weinig vervuiling zorgen. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zijn er diverse vervuilende aspecten inherent aan deelscooters waardoor deelscooters juist erg vervuilend blijken te zijn. Het KiM berekende dat een elektrische deelscooter twee-en-een-half keer zo vervuilend is als een elektrische scooter in privébezit, en vervuilender dan een scooter met verbrandingsmotor. Deze grote milieu-impact maakt het ongeoorloofd om te spreken over ‘duurzaam’, ‘milieuvriendelijk’, of een ‘groene planeet’. Daarmee zijn de uitingen van GO Sharing onjuist en misleidend.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Adverteerder heeft besloten geen verweer te voeren. Zij heeft inmiddels de bestreden mededelingen op haar website gewijzigd.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de bestreden uiting gebruikt adverteerder herhaaldelijk de woorden ‘duurzaam’, ‘milieuvriendelijk’ en ‘groen’ op een wijze die uitdrukt, en die door de gemiddelde consument ook in deze zin zal worden begrepen, dat haar scooterdeeldienst in het geheel geen schadelijke effecten op het milieu heeft. Dit is onmiskenbaar de boodschap van de bestreden mededelingen als geheel. Daarmee maakt adverteerder gebruik van absolute milieuclaims waarop de Milieu Reclame Code van toepassing is. Ingevolge deze code dienen milieuclaims aantoonbaar juist te zijn. Absolute claims, zoals de onderhavige, vereisen sterk bewijsmateriaal. Nu dit bewijsmateriaal ontbreekt, is de uiting in strijd met artikel 3 MRC en tevens in strijd met artikel 2 MRC, waarin is bepaald dat milieuclaims de consument niet mogen misleiden over milieuaspecten van de aangeprezen producten of over de bijdrage van een adverteerder aan het handhaven en bevorderen van een schoon leefmilieu in het algemeen. De voorzitter beslist daarom als volgt, waarbij rekening zal worden gehouden met het feit dat adverteerder de bestreden teksten op haar website inmiddels heeft gewijzigd.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 MRC en 3 MRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken