a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00309

Datum:

25-08-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Claims

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Opel Nederland, voor zover daar op een subpagina de volgende tekst staat:

“Nieuwe Rocks Electric
(…)
De nieuwe Opel Rocks Electric jong, urban én duurzaam! Een 100% elektrische CityCar zonder uitstoot en waarin je vanaf je 16e jaar al mag instappen. Wie durft er een statement te maken?
Klaar voor jou en jouw levensstijl”.

 

De klacht

Opel prijst haar “Rocks Electric” aan als een duurzaam alternatief. De vraag is dan echter waarvoor dit een alternatief is. Opel richt zich met de verkoop van dit product op een jong publiek, vanaf 16 jaar. Volgens klager is elke afstand die met de Rocks Electric overbrugd kan worden ook makkelijk met een fiets af te leggen, zeker door 16-jarigen. Dit product is dan ook op geen enkele wijze duurzaam te noemen, maar eerder een vervuilend alternatief voor de gemiddelde 16-jarige reiziger. Volgens klager is er sprake van ‘greenwashing’.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In de uiting, en binnen de context waarin die wordt gedaan, maakt Opel geen vergelijking. Hierin wordt immers niet gesteld dat Opel duurzamer is dan bepaalde andere wijzen van vervoer. Er staat alleen dat de “Opel Rocks Electric” duurzaam is. Vaststaat dat dit een volledig elektrisch voertuig is dat geen uitlaatgassen uitstoot en waarvan alle componenten 100% recyclebaar zijn. Er kan dus geen twijfel over bestaan dat de Opel Rocks Electric duurzaam is. Dat geldt ook voor een fiets, of een gezonde wandeling, maar dit betekent niet dat het gebruik van een elektrisch voertuig niet als duurzaam zou mogen worden aangeprezen.

Opel voert aan dat, anders dan klager stelt, in de uiting nergens wordt vermeld dat haar product duurzamer is dan een fiets. In de praktijk wordt haar voertuig vaak gebruikt in plaats van een kleine stadsauto, benzine-brommer of een rit met een dieselbus. Indien de Opel Rocks Electric daartegen wordt afgezet, is duidelijk dat zij als duurzaam in de markt mag worden gezet. Als de redenering van klager wordt gevolgd is zelfs de aanduiding ‘duurzaam’ voor een fiets niet toegestaan, omdat een fiets veelal voor een afstand wordt gebruikt die ook lopend kan worden afgelegd.

De opmerking van klager dat Opel zich uitsluitend op een jong publiek vanaf 16 jaar zou richten is onjuist. Het is juist dat personen die beschikken over het juiste rijbewijs vanaf 16 jaar mogen rijden in de Opel Rocks Electric. Opel richt zich echter niet uitsluitend op deze doelgroep, maar bijvoorbeeld ook op senioren en de zakelijke markt. Opel merkt op dat de vraagprijs van haar voertuig bovendien voor een jonger publiek veelal een aanzienlijke uitgave zal betekenen, waardoor het niet logisch is dat Opel zich uitsluitend op die doelgroep zou richten.

De uiting is niet misleidend en niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC), aldus Opel.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht zo op dat klager de uiting misleidend vindt, omdat de daarin aangeboden Opel Rocks Electric wordt aangeprezen als een duurzaam alternatief terwijl er veel minder vervuilende alternatieven voor vervoer zijn, zoals de fiets, met name voor het jonge publiek vanaf 16 jaar waar Opel zich volgens klager op richt. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2. Anders dan klager lijkt te veronderstellen, ligt naar het oordeel van de Commissie in de uiting niet de suggestie besloten dat het voertuig van Opel een duurzaam alternatief is voor andere typen van vervoer. In de uiting worden immers geen (directe) mededelingen gedaan over andere vervoermiddelen en hier wordt ook niet op een andere wijze (indirect) aan gerefereerd. Dat er andere duurzamere vormen van vervoer bestaan, zoals de fiets, doet aan het voorgaande niet af. De uiting ziet slechts op de aanprijzing van het product van Opel zonder dat hierbij een vergelijking wordt gemaakt met soortgelijke of alternatieve producten. Van de in de klacht gestelde misleiding is naar het oordeel van de Commissie dan ook geen sprake.

3. De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken