a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2018/00807

Datum:

14-11-2018

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Kwalificaties

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial waarin wordt gezegd dat leden van de Postcode Loterij een cadeaukaart van € 12,50 ontvangen “voor een duurzame maaltijd bij Albert Heijn”. Verder wordt gezegd: “Daarmee ontdek je hoe je makkelijk duurzamer eet. Met duurzamere pastasaus bijvoorbeeld. Of met Beter Leven rookworst. Geef ook een duurzame draai aan je maaltijd.” en “Er zijn producten genoeg die beter zijn voor mens, dier en milieu

 

De klacht

‘Beter leven vlees’ is absoluut niet duurzamer dan ander vlees en misschien nog wel slechter voor het milieu. De consument krijgt nu ten onrechte te horen dat als hij ‘Beter leven vlees’ eet, hij duurzaam bezig is.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen een reclame-uiting waarin uitdrukkelijk het woord ‘duurzaam’  wordt gebruikt in combinatie met de verwijzing naar een complete maaltijd en afzonderlijke producten waaronder “Beter Leven rookworst”, waarop de klacht in het bijzonder betrekking heeft. Het begrip ‘duurzaam’ heeft geen vastomlijnde betekenis. De invulling van dit begrip moet derhalve van geval tot geval worden beoordeeld en kan per uiting variëren. Bij de uitleg dient te worden gelet op de wijze waarop dit begrip in de uiting wordt gebruikt en toegelicht, alsmede op de interpretatie die de gemiddelde consument vermoedelijk daaraan zal geven gelet op de (context van de) totale uiting. Uitgaande hiervan oordeelt de voorzitter als volgt.

2)  In de televisiecommercial wordt voldoende duidelijk gemaakt dat de verwijzing naar ‘duurzaamheid’ ziet op producten die beter zijn voor “mens, dier en milieu”. Dit wordt immers met zoveel woorden gezegd. Aldus is de verwijzing naar duurzaamheid in de televisiecommercial niet beperkt tot de bescherming van het milieu, maar omvat deze ook dierenwelzijn. Naar het oordeel van de voorzitter ligt het verder niet voor de hand om de vermelding “Beter Leven rookworst” in de televisiecommercial (mede) in verband te brengen met milieubescherming. De naam van dit keurmerk verwijst immers specifiek naar het welzijn van dieren en niet naar het milieu. De gemiddelde consument zal op grond van het voorgaande vermoedelijk begrijpen dat de in de televisiecommercial genoemde Beter Leven rookworst duurzaam wordt genoemd omdat dit product met aandacht voor het dierenwelzijn is geproduceerd. Het begrip duurzaam is overigens ruimer dan enkel een milieuclaim.

3)  Nu de invulling van het begrip duurzaam voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is en deze invulling valt binnen de reikwijdte van het begrip ‘duurzaam’, kan de klacht niet kan slagen. Dat klaagster het vanuit het oogpunt van het milieu onjuist acht te claimen dat vlees of producten waarin vlees is verwerkt aan bepaalde waarborgen op het gebied van duurzaamheid voldoen, kan verder niet tot het oordeel leiden dat de bestreden reclame-uiting misleidend is. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken