a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00606

Datum:

05-11-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Overige

De bestreden reclame-uiting

Het betreft het onder het oordeel nader te omschrijven ontbijtbord van Blue Band.
 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft het ontbijtbord ontvangen toen zijn zoon zeven maanden oud werd. Op het bord wordt reclame gemaakt voor de goede oliën in Blue Band halvarines. Hierbij verzwijgt adverteerder echter doelbewust het grootste of één na grootste ingrediënt, te weten palmolie. Klager acht dit misleidend. Palmolie is impopulair “omdat het regenwoud vernietigt”.

 

Samenvatting van het verweer

Op het bord worden de in het product verwerkte oliën genoemd die essentiële vetzuren bevatten. Deze oliën leveren een positieve bijdrage aan de gezondheid van de consument, hetgeen kan worden onderbouwd met een goedgekeurde gezondheidsclaim. Op de verpakking van Blue Band worden de percentages genoemd van de oliën die de essentiële vetzuren leveren. Palmolie wordt niet specifiek gebruikt vanwege gezondheidsredenen, maar voor de functionaliteit. Het gebruik van palmolie in het product zorgt ervoor dat het zijn vaste vorm krijgt en smeerbaar wordt. In het product zitten twee typen palmolie: de ‘normale’ en de ‘geheel geharde’. Specifieke gehaltes moeten in de ingrediëntenlijst op de verpakking als percentage worden weergegeven als het betreffende ingrediënt wordt benadrukt in bijvoorbeeld woord of beeld dan wel bij gezondheidsclaims. Om die reden noemt adverteerder op de verpakking van Blue Band de percentages van de oliën die essentiële vetzuren leveren. Dit gebeurt in overeenstemming met de betreffende regelgeving.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Niet in geschil is dat het onderhavige ontbijtbord promotiemateriaal is dat aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code (NRC) dient te voldoen. Gelet op de inhoud en de strekking van de klacht zal worden getoetst of de gemiddelde consument door de afbeeldingen en de teksten op het bord wordt misleid over de samenstelling van het product (Blue Band halvarine). Of de verpakking aan de regelgeving voldoet, is geen onderwerp van de klacht. De voorzitter zal daarom voorbijgaan aan de opmerkingen van adverteerder over de verpakking.

2)  Op de bovenzijde van het bord wordt door de tekst “Alleen het beste van plantjes voor op brood” in combinatie met de afbeelding van een snee brood waarop veel bloemen zijn te zien, uitdrukkelijk verwezen naar de plantaardige samenstelling van het product. Daarbij worden op de rand van het bord specifiek lijnzaad, zonnebloem en koolzaad genoemd. Op de achterzijde van het bord staat verder, voor zover voor de beoordeling van de klacht relevant: “Blue Band halvarines worden gemaakt uit oliën uit zonnebloempitten, koolzaad en lijnzaad”. Door het ontbreken van een verwijzing naar palm(olie) in de uiting in combinatie met de drie ingrediënten die wel uitdrukkelijk worden genoemd en de tekst “Blue Band halvarines worden gemaakt uit oliën uit zonnebloempitten, koolzaad en lijnzaad”, zal de gemiddelde consument kunnen veronderstellen dat de uiting een limitatieve opsomming bevat van de in het product verwerkte oliën. De uiting als geheel wekt immers onmiskenbaar de suggestie dat de in het product verwerkte oliën uitsluitend zijn verkregen uit zonnebloempitten, koolzaad en lijnzaad. Het product bestaat echter voor een aanzienlijk deel uit “palm”.

3)  Er bestaat maatschappelijke discussie over het verband tussen palmolieproductie en schade voor het milieu. Dat er initiatieven zijn voor duurzame palmolie doet er niet aan af dat een belangrijk deel van de consumenten palm waarschijnlijk zal associëren met een discussie over ontbossing en de negatieve gevolgen die dit heeft voor het milieu. Het lag onder deze omstandigheden op de weg van adverteerder om niet de indruk te wekken dat de in het product verwerkte oliën uitsluitend zijn verkregen uit zonnebloempitten, koolzaad en lijnzaad. De gemiddelde consument zal hierdoor er niet op bedacht zijn dat het product ook palm bevat. Het is aannemelijk dat consumenten die palm om wat voor reden dan ook als ingrediënt willen vermijden en die op grond van de uiting menen dat het product aan deze wens beantwoordt, verrast zullen zijn als zij bij de aankoop ontdekken dat het product voor een groot deel toch uit palm bestaat.

4)   Nu adverteerder de indruk wekt van een uitputtende opsomming van in Blue Band verwerkte oliën, bevat de uiting onduidelijke informatie over de samenstelling van het product, een van de voornaamste kenmerken als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. De gemiddelde consument kan hierdoor ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De uiting is op grond van het voorgaande oneerlijk en om die reden in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken