a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Gemotoriseerd) vervoer

Dossiernr:

2009/00441

Datum:

29-08-2009

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

(Gemotoriseerd) vervoer

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een advertentie op (onder meer) de website www.janhop.nl, waarin adver­teer­der een Dodge Nitro 3.7 V6 Automaat SE 4×4 aanbiedt voor de prijs van € 19.952,–.

In de toelichtende tekst bij de advertentie staat onder meer “Tax Free”.

 

De klacht

 

Adverteerder doet voorkomen dat hij in verband met een speciale taxfree actie een nieuwe Dodge Nitro kan leveren voor een bedrag van € 19.952,–. Adverteerder sug­ge­reert daarmee dat er een bepaald belastingvoordeel voor deze auto geldt. Toen klager de auto voor deze prijs wilde kopen, moest hij nog BTW en BPM betalen over de koop­prijs. In feite blijkt er geen belastingvoordeel te gelden. De reclame is om die reden misleidend.

 

Het verweer

 

Adverteerder is dicht bij de Belgische grens gevestigd en heeft ook Belgische klanten. Deze klanten kopen de auto zonder BTW en BPM. Dit is taxfree.

 

Het oordeel van de Commissie

 

a)  De Com­mis­sie stelt voorop dat het ingevolge artikel 38 van de Wet op de omzetbe­las­ting 1968 voor een ondernemer verboden is goederen aan particulieren aan te bieden “tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de omzetbelasting niet in de prijzen zou zijn be­gre­pen”. Nu adverteerder de auto “Tax Free” aanbiedt, dat wil zeggen exclusief BTW en BPM, heeft hij gehandeld in strijd met deze wettelijke bepaling en daarmee in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

b)  Tevens heeft adverteerder door in de onderhavige advertentie een prijs exclusief BTW en BPM te noemen geen juiste informatie verstrekt over de prijs van het product als bedoeld onder d van artikel 8.2 NRC. De Commissie is van oordeel dat de gemid­delde consument hierdoor ertoe ge­bracht kan worden een besluit over een transactie te ne­men, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting tevens misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Hieraan doet niet af dat adverteerder ook Belgische klanten heeft. Het gaat in het onderhavige geval immers om een advertentie op een Nederlandse website, die geacht moet worden specifiek op de Nederlandse markt te zijn gericht.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het be­paalde in artikel 2 en artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken