a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2007/07.0398

Datum:

07-09-2007

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft de volgende uitingen van Corpus Health:
– de website www.corpushealth.com, waarop ziektebeelden zijn vermeld met gezondheidsproducten
– de website www.corpushealthshop.com met adverteerders producten.

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren geuit.

A.
Adverteerder maakt reclame in strijd met de wet en derhalve in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).
* De productnamen en de tekst op de website www.corpushealth.com zijn in strijd met de artikelen 19 lid 1 sub a en/of artikel 20 lid 1 sub a van de Warenwet aangezien daarbij gebruik is gemaakt van medische claims of toespelingen daarop.
Klager wijst daarbij nadrukkelijk op de navolgende medische claims en de daarbij vermelde gezondheidsproducten: ADHD, artritis of artrose, astma, astmatische bronchitis, te hoog cholesterolgehalte, concentratiestoornis, dementie, depressiviteit, diabetes 2 (ouderdomssuiker), doorliggen, duizeligheid, eczeem, epilepsie, fibromyalgie, gordelroos, griep, hoge bloeddruk, hoofdpijn, hooikoorts, ischias en jeuk.
Tevens maakt klager bezwaar tegen de reclame-uitingen voor het product Arbutine, Urineweg Vital en Immunase en Venase, alsmede tegen de merknaam van en advertentie voor ADHD, Astma Plus, Diabetes, Groene Thee Kanker Defence en Reumase en tegen de merknaam Groeipijn Olie.

* Adverteerder handelt in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet, die op 1 juli 2007 in werking is getreden. Op de website www.corpushealth.com wordt melding gemaakt van indicaties, waardoor de genoemde gezondheidsproducten als ongeregistreerde geneesmiddelen dienen te worden aangemerkt. De diverse producten voldoen echter niet aan het criterium “geneesmiddel” in de zin van artikel 1. B van de Geneesmiddelenwet. De door adverteerder genoemde producten zijn niet geregistreerd als geneesmiddel en worden dientengevolge in strijd met de Geneesmiddelenwet verhandeld als ongeregistreerd geneesmiddel. Klager verwijst daarbij naar de advertentie voor Spier Crème, naar de merknaam Groeipijn Olie en naar de merknaam en advertentie voor Aambeien Crème, Immunase Anti Allergie Crème en Psoriasis Crème.

B.
Tevens handelt adverteerder in strijd met artikel 7 NRC, aangezien is aangetoond noch aannemelijk is gemaakt dat de producten de in de uitingen genoemde werking hebben. De reclame-uitingen zijn om die reden misleidend.

Gelet op de ernst van de overtreding verzoekt klager een openbare aanbeveling te doen.

Het verweer

Adverteerder stelt dat de producten en de reclame-uitingen zijn voortgesproten uit enthousiasme. Na ontvangst van de klacht is geprobeerd om de vele teksten en onjuiste mededelingen te wijzigen. Toen dit niet lukte zijn de website en de webwinkel van het net verwijderd.

Mondelinge toelichting

Namens klager handhaafde de heer van Till klagers bezwaar.

Het oordeel van de Commissie

Adverteerder heeft niet weersproken dat de gewraakte, hiervoor onder 3 genoemde merknamen en/of reclame-uitingen op de respectievelijke websites in strijd zijn met de wet, en wel met artikel 20 lid 2 onder a van de Warenwet en/of artikel 84 van de Geneesmiddelenwet.
Omdat evenmin is aangetoond dan wel aannemelijk is gemaakt dat de verschillende producten de werking(en) hebben die daarin in de verschillende reclame-uitingen worden toegeschreven, acht de Commissie de reclame-uitingen tevens misleidend.

Omdat de websites met de gewraakte reclame-uitingen al zijn ingetrokken, acht de Commissie geen grond aanwezig om deze uitspraak openbaar te maken.

De beslissing


Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de reclame-uitingen in strijd met de artikelen 2 en 7 van de Nederlandse Reclame Code en zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.


Regeling:

artikelen 2 en 7 NRC

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken