a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2020/00130

Datum:

17-04-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een folder van Basic Vets, voor zover daarin staat:

“Verzeker uw huisdier van de beste zorg voor een vast bedrag per maand!”

“Nieuw!

Basic Vets Total Care

vanaf €14,95 per maand”

“Cavia                         €14,95 p/m”
“Konijn                        €19,95 p/m”
“Kat                             €26,95 p/m”
“Hond (klein)               €29,95 p/m”
“Hond (middelgroot)   €34,95 p/m”
“Hond (groot)              €37,95 p/m”

“Heeft u meerdere dieren?

Neem dan contact met ons op voor een aanbieding op maat!”

“Sluit nu af op www.basicvets.nl/totalcare”
 

De klacht

Klaagster maakt, samengevat, bezwaar tegen de genoemde prijzen in de folder van adverteerder. In de folder wordt een abonnement voor “Basic Vets Total Care” aangeboden voor een kleine hond voor €29,95 per maand, terwijl in de offerte die door Basic Vets aan klaagster is uitgebracht een bedrag van €54,95 per maand staat. Deze prijzen stemmen niet met elkaar overeen. Dat volgens de offerte sprake is van categorieën (op basis van het ras en de leeftijd) staat volgens klaagster niet in de folder en ook niet in de algemene voorwaarden.

 

Het verweer

Het is de visie van adverteerder om diergeneeskundige zorg op een hoog kwaliteitsniveau bereikbaar en betaalbaar te maken. Om die reden heeft adverteerder een “Total Care” abonnement op de markt gebracht. Met dit abonnement kan de klant, door betaling van een vast bedrag per maand, te allen tijde met het huisdier langskomen voor alle mogelijke klachten (weliswaar met beperkingen, welke zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden).  

Volgens adverteerder staat in de folder over het abonnement duidelijk een “vanaf prijs”. Wellicht had voor meer duidelijkheid het woord “vanaf” per diersoort herhaald moeten worden, aldus adverteerder. Echter een “Total Care” abonnement kan nooit worden afgesloten zonder dat de klant eerst een online aanvraagformulier heeft ingevuld, waar specifiek naar de huidige gezondheid van het dier en de leeftijd wordt gevraagd. Het invullen van het online aanvraagformulier zorgt voor een op maat gemaakte, geheel vrijblijvende, offerte. Het “Total Care” abonnement is exclusief voor bestaande klanten. Voorts geeft adverteerder aan dat de folder slechts summier wordt verspreid in en rondom de locaties van Basic Vets. Tevens staat bij het online aanvraagformulier: “Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en we sturen u een voorstel op maat.”, hetgeen volgens adverteerder weergeeft dat Basic Vets spreekt over een voorstel en waaruit de klant kan opmaken dat geen sprake is van een vaste prijs en het voorstel c.q. de offerte afhankelijk is van de ingevulde gegevens. Daarnaast geeft adverteerder zeer duidelijk aan dat de offerte altijd bespreekbaar en vrijblijvend is.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de bestreden uiting wordt een “Total Care” abonnement voor diergeneeskundige zorg aangeboden voor de prijs “vanaf €14,95 per maand”, met daaronder per diersoort een specifieke en telkens oplopende prijs, te beginnen met: Cavia €14,95 p/m”. De gemiddelde consument zal door deze context de uiting zo kunnen opvatten dat de vanaf prijs geldt voor een cavia, en dat vervolgens per overige diersoort het in de uiting genoemde bijbehorende bedrag verschuldigd is als vaste prijs. Onvoldoende duidelijk is daardoor dat elke prijs die in de uiting wordt genoemd in feite een vanaf prijs is. Het had op de weg van adverteerder gelegen om dit laatste in de bestreden uiting duidelijk te maken, teneinde te voorkomen dat  onjuiste verwachtingen over de prijs worden gewekt. Dat, naar adverteerder stelt, de klant tijdens de aanvraagprocedure nader over de prijs wordt geïnformeerd, neemt de misleiding niet weg. In die situatie heeft de consument immers al tot een transactie besloten op basis van onjuiste verwachtingen die de uiting wekt.

Nu adverteerder heeft verzuimd om essentiële informatie over de (vanaf) prijs voldoende duidelijk te maken, is sprake van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken