a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2018/00770/A

Datum:

19-11-2018

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Specsavers.

Aan het begin van de commercial wordt een man in beeld gebracht die zijn auto ‘liefkoost’. De voice-over zegt: “Dit is Rob. En hij houdt wel erg veel van zijn auto…maar kan er niet in rijden.” In beeld verschijnt de tekst: “Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan?”

Vervolgens zegt de voice-over, als begeleiding bij beelden van een vrouw die bij Specsavers een oogonderzoek wordt afgenomen: “Wij kunnen tekenen van medische aandoeningen detecteren. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. Kom nu naar Specsavers.”

 

De klacht

Klaagster is moeder van een 36-jarige zoon met een ernstige oogziekte, waarvoor geen geneesmiddel bestaat en die bij patiënten gemiddeld tussen hun veertigste en vijftigste levensjaar leidt tot volledige blindheid. Binnenkort zal klaagsters zoon daardoor moeten stoppen met autorijden. De reclame van Specsavers is daarom confronterend en kwetsend voor (waarschijnlijk) iedereen die in deze situatie verkeert. In de reclame wordt gezegd dat de oogcontrole de meeste oogproblemen kan voorkomen. Hieruit blijkt volgens klaagster dat Specsavers zich wel heeft gerealiseerd dat een groep mensen te maken krijgt met de uiterst vervelende situatie die in het begin van de commercial wordt beschreven, maar geen boodschap heeft aan de gevolgen die het zien van de reclame voor deze mensen heeft. Ook al is het aantal personen dat door ernstige oogziekten het autorijden moet staken relatief klein, dan nog past het niet om hen op een dergelijk schokkende wijze met hun situatie te confronteren.

 

Het verweer

Namens adverteerder is de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover relevant voor de beslissing wordt in het hiernavolgende oordeel ingegaan op het verweer.

 

Het oordeel van de voorzitter
In de commercial vestigt Specsavers de aandacht op het door haar aangeboden preventief ooggezondheidsonderzoek. Hierbij worden beelden getoond van een man die als gevolg van een oogaandoening niet (meer) kan autorijden. Verder wordt in de commercial onder meer gezegd dat door het preventief testen van de gezondheid van de ogen “een groot gedeelte van al het zichtverlies [kan] worden voorkomen”. Klaagster acht deze wijze van adverteren kwetsend voor haar zoon en andere mensen die als gevolg van een niet te genezen oogaandoening daadwerkelijk niet (meer) kunnen autorijden. De voorzitter begrijpt dat klaagster zich met haar klacht beroept op artikel 4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

De voorzitter heeft er begrip voor dat klaagster wegens persoonlijke omstandigheden de commercial niet kan waarderen. Deze persoonlijke omstandigheden leiden echter niet tot het oordeel dat de commercial in het algemeen nodeloos kwetsend moet worden geacht. Specsavers heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er een aanzienlijk aantal personen is met (kans op) oogaandoeningen die verstrekkende gevolgen (visuele beperkingen) kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld het niet (meer) kunnen autorijden. Verder heeft Specsavers voldoende onderbouwd dat door preventief ooggezondheidsonderzoek de kans wordt vergroot om bepaalde oogaandoeningen (bijtijds) te detecteren en daardoor te (laten) behandelen. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de commercial niet de grens overschrijdt van wat in het kader van artikel 4 NRC toelaatbaar moet worden geacht.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken