a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2018/00770

Datum:

19-11-2018

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Specsavers.

Aan het begin van de commercial wordt een man in beeld gebracht die zijn auto ‘liefkoost’. De voice-over zegt: “Dit is Rob. En hij houdt wel erg veel van zijn auto…maar kan er niet in rijden.” In beeld verschijnt de tekst: “Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan?”

Vervolgens zegt de voice-over, als begeleiding bij beelden van een vrouw die bij Specsavers een oogonderzoek wordt afgenomen: “Wij kunnen tekenen van medische aandoeningen detecteren. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. Kom nu naar Specsavers.”

 

De klacht

De commercial speelt in op de angst van mensen om dingen te missen. Als je je net ingeleefd hebt in het karakter van de persoon die heel erg van auto’s houdt, wordt gezegd dat deze persoon blind is en dus niet van zijn passie kan genieten. Pas daarna wordt duidelijk gemaakt waar de reclame echt over gaat, namelijk een oogtest. Klager is van mening dat de reclame onnodig angst aanjaagt en daarom in strijd is met artikel 6 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Het belang van Specsavers bij deze reclame op de korte termijn lijkt zwaarder te wegen dan de consequenties voor de kijker (de bevolking) op de lange termijn. Daarom vindt klager deze vorm van reclame maken onwenselijk.

 

Het verweer

Namens adverteerder is de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover relevant voor de beslissing wordt in het hiernavolgende oordeel ingegaan op het verweer.

 

Het oordeel van de voorzitter

Beoordeeld moet worden of de televisiecommercial van Specsavers in strijd is met artikel 6 NRC, waarin is bepaald dat reclame niet zonder te rechtvaardigen redenen mag appelleren aan gevoelens van angst.

Naar het oordeel van de voorzitter blijkt uit de commercial voldoende duidelijk dat Specsavers mensen bewust wil maken van het belang van (door haar aangeboden) preventief ooggezondheidsonderzoek, gelet op de mogelijk ingrijpende gevolgen van oogaandoeningen. De wijze waarop Specsavers haar boodschap in de commercial naar voren brengt, overschrijdt niet de grens van wat in het kader van artikel 6 NRC toelaatbaar moet worden geacht. Specsavers heeft voldoende onderbouwd dat er een aanzienlijk aantal personen is met (kans op) oogaandoeningen die verstrekkende gevolgen (visuele beperkingen) kunnen hebben, en dat door preventief ooggezondheidsonderzoek de kans wordt vergroot om bepaalde oogaandoeningen (bijtijds) te detecteren en daardoor te (laten) behandelen. Het niet meer kunnen autorijden is een realistisch voorbeeld van een verstrekkende beperking als gevolg van een oogaandoening. Naar het oordeel van de voorzitter wordt aldus in de commercial niet zonder te rechtvaardigen redenen geappelleerd aan gevoelens van angst. Dat de commercial bij klager kennelijk wel gevoelens van angst oproept, maakt dit niet anders.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken