a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00460

Datum:

24-11-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Claims

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft diverse reclame-uitingen op Facebook waarin Magnetox armbanen worden aangeprezen. In deze uitingen claimt adverteerder onder meer de volgende werking van deze armbanden:

  • verbetert de bloedcirculatie en de slaapkwaliteit,
  • vermindering van angst, stress, pijn en ontstekingen,
  • verbetering van het algehele welzijn en de slaap,
  • kan de bloeddruk verlagen en diabetes symptomen verminderen,
  • vermindert vermoeidheid en verhoogt het energielevel,
  • verbetert de lichaamsherstelprocessen,
  • stimuleren van het zelf herstellend vermogen van het lichaam.

 

Samenvatting van de klacht

In de uitingen wordt geclaimd dat de magnetische armbanden werkzaam zijn bij ziektes zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Verder zouden de armbanden de spijsvertering en de bloedcirculatie verbeteren, respectievelijk werken tegen onder andere stress en hoge bloeddruk en zouden zij het herstel van het lichaam bevorderen. Hiervoor bestaat geen wetenschappelijk bewijs. De claims zijn misleidend en geven zieke mensen valse hoop. De claims zijn een risico voor de gezondheid aangezien zij ertoe kunnen leiden dat patiënten stoppen met behandelingen die wel werkzaam zijn,

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder vermeldt altijd dat een magneetsieraad geen vervanging is voor professioneel medisch advies. Ook adviseert zij bij medische problemen altijd een arts te raadplegen. Adverteerder geeft op haar website informatie over het dragen van de magnetische armband bij een pacemaker en bij zwangerschap. Adverteerder ontvangt veel positieve terugkoppelingen van klanten. Veel gebruikers melden dat zij een verlichting van diverse pijnklachten ervaren en baat hebben bij het dragen van een magneetsieraad. Adverteerder verdiept zich in de onderzoeken die worden gedaan naar magneettherapie en publiceert hierover regelmatig artikelen. Er kan diverse literatuur worden geraadpleegd waarin magneettherapie wordt onderbouwd met ervaringen en onderzoeken. Een voorbeeld is het boek van dr. Verena Breitenbach: “Endlich Gesund!”. Een ander boek dat kan worden geraadpleegd is het boek van M. Knobel: “Journal of Magnetism and Magnetic Materials”. Verder verwijst adverteerder naar een video over de daadwerkelijke werking van magneten op het lichaam. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onderzoeken die beschikbaar zijn.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de uitingen wordt zonder enig voorbehoud een medische werking aan de aangeprezen armbanden toegeschreven. Deze armbanden zouden volgens de uitingen werkzaam zijn bij diverse, soms ernstige ziekten en bij diverse andere lichamelijke en psychische problemen. De onderbouwing die adverteerder voor de claims geeft (enkele verwijzingen naar literatuur en een video waarvan de wetenschappelijke waarde telkens niet is gebleken) kan niet als een deugdelijke onderbouwing van de geclaimde werking van de armbanden worden beschouwd. Daarbij verwijst de voorzitter naar Algemene aanbeveling sub b van de Nederlandse Reclame Code die de sinds 1974 geldende lijn van de uitspraken van de Reclame Code Commissie over medische claims met betrekking tot magnetische armbanden weergeeft. Die aanbeveling houdt in dat een dergelijke wijze van adverteren in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) is, aangezien het verband tussen het dragen van de armband en de gezondheid van de drager niet wetenschappelijk is vastgesteld. Dit uitgangspunt is nog steeds actueel. Klager wijst daarbij terecht op het risico dat de gemiddelde consument waarde zal toekennen aan de stellige claims in de uitingen en dat deze consument als gevolg daarvan zal kunnen kiezen voor de aanschaf van de armbanden in plaats van het volgen van een wél bewezen effectieve geneeskundige behandeling. Nu blijkens het voorgaande geen juiste informatie is verstrekt over de van het product te verwachten resultaten als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de NRC en de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken