a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Overige (geen passende categorie)

Dossiernr:

2019/00375

Datum:

09-07-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Overige (geen passende categorie)

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een in de buurt van De Melkweg in Amsterdam geplaatst billboard. Hierop staat, boven de cartoonachtige tekening van (onder andere) twee mannen met een ballon aan hun mond en enkele gastanks van verschillende grootte, de tekst:

“Order lachgas [N2O] everywhere

  Ufogas.nl

  [telefoonnummer]

  Order nu!

  ‘Dit is iets buitenaards’.”

 

De klacht

Klaagster vindt het “ongelooflijk en echt niet kunnen” dat geadverteerd wordt voor lachgas, dat zomaar te bestellen is. Het is een gevaarlijke stof, die door iedereen in elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld. Op de website ufogas.nl staat dat ook aan cafés wordt geleverd en wordt geholpen bij het opbouwen van een ballonnenbar. Klaagster heeft bij de Kamer van koophandel geen bedrijf kunnen vinden met de naam Ufogas.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van klaagster wordt nader toegelicht. Daarbij wordt benadrukt dat klaagster zich zorgen maakt over het toenemend gebruik van lachgas onder jongeren, terwijl steeds duidelijker wordt dat het om een stof gaat die gevaarlijk is voor de gezondheid. Tot enkele jaren geleden werd lachgas als geneesmiddel aangemerkt, nu valt het onder de Warenwet.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de klacht, merkt de Commissie op dat uit de website ufogas.nl blijkt dat Ufogas een naam is waaronder Deliverbro’s B.V. handelt, welk bedrijf een KvK-nummer heeft.

2.

In de bestreden uiting wordt het bestellen van lachgas bij adverteerder aangeprezen. Niet is in geschil dat er op dit moment geen wettelijk verbod bestaat voor het aanbieden van lachgas voor recreatief gebruik. Het is adverteerder daarom in beginsel toegestaan om zijn product aan te prijzen. Dat men algemene bezwaren kan hebben tegen het aanbieden van lachgas voor recreatief gebruik, doet hieraan niet af. Deze bezwaren betreffen het product als zodanig en kunnen adverteerder niet het recht ontnemen reclame voor het wettelijk toegestane product te maken. 

3.

De wijze waarop adverteerder zijn product in de uiting aanprijst, acht de Commissie niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC). Anders dan klaagster kennelijk meent, betekent de mededeling dat lachgas “everywhere” kan worden besteld niet dat de uiting aanspoort om lachgas in grote hoeveelheden te gebruiken. De Commissie heeft er overigens begrip voor dat klaagster het gebruik van lachgas zorgelijk vindt en daarom het aanprijzen daarvan in reclame onwenselijk acht. Dit leidt echter niet tot een ander oordeel.

4.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken