a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00558

Datum:

13-01-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame voor het tijdschrift Gezond Verstand.

In beeld is de cover van het tijdschrift van 11 november 2020 te zien met daarnaast de tekst: “Gezond Verstand. Laten we het over de inhoud hebben. www.gezondverstand.eu.”

Ondertussen wordt door de voice-over gezegd:.
“Gezond Verstand nummer 3 ligt nu in de winkels. Voor je eigen beeldvorming op basis van degelijke journalistiek. Gezondverstand.eu.”

 

Samenvatting van de klacht

In de televisiecommercial wordt het tijdschrift Gezond Verstand aangeprezen. Dit tijdschrift verspreidt systematisch complottheorieën en loze beschuldigingen. Klager acht de reclame daarom in strijd met de artikelen 2 t/m 9 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en licht dat per artikel als volgt toe. De reclame beveelt een tijdschrift aan dat aantoonbaar de wetenschappelijke feiten omtrent Covid-19 ontkent (artikel 2), met als gevolg meer ziektegevallen en meer slachtoffers, waardoor het algemeen belang wordt geschaad (artikel 3) en de lichamelijke volksgezondheid wordt bedreigd (artikel 4). Het gebruiken van de STER voor de verspreiding van onware beweringen schaadt het vertrouwen in reclame (artikel 5). Het tijdschrift appelleert zonder te rechtvaardigen redenen aan gevoelens van angst en bijgelovigheid (artikel 6). Het tijdschrift, dat erop is gericht om onbewuste burgers van incorrecte informatie te voorzien, is misleidende en daardoor oneerlijke reclame (artikel 7). Het tijdschrift doet feitelijk onjuiste beweringen betreffende de aard en de omvang van het gevaar dat de persoonlijke veiligheid van de consument of zijn gezin zou bedreigen indien de consument het tijdschrift niet koopt (artikel 8.5 en punt 11 van bijlage 1 bij de NRC). Het tijdschrift is uitsluitend gevuld met informatie die doelbewust niet in overeenstemming is met recent aanvaarde wetenschappelijke inzichten (artikel 9).

 

Samenvatting van het verweer

Onder verwijzing naar het door adverteerder gevoerde (en in kopie bijgevoegde) verweer in de dossiers 2020/00525, 2020/00525A en 2020/00526 en de uitspraken van de Reclame Code Commissie in deze zaken, betoogt adverteerder dat klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard of de klacht moet worden afgewezen.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de televisiecommercial waarin nummer 3 van het tijdschrift Gezond Verstand wordt aangeprezen en voert daartoe aan dat hij het tijdschrift in strijd acht met verschillende artikelen van de NRC.

Zoals de Reclame Code Commissie (in dossier 2020/00525 en 525A) reeds naar aanleiding van klachten tegen een radioreclame voor het tijdschrift Gezond Verstand heeft overwogen, geldt als uitgangspunt dat het adverteerder in beginsel vrij staat om het door haar aangeboden tijdschrift aan te prijzen. Daaraan doet niet af dat over de inhoud van het tijdschrift verschillend kan worden gedacht en dat tegen de inhoud (ernstige) bezwaren kunnen bestaan. De (voorzitter van de) Commissie heeft niet tot taak het aangeprezen tijdschrift op zich te beoordelen, noch te onderzoeken of er sprake is van degelijke journalistiek. Ingevolge de daarvoor geldende bepalingen beperkt haar taak zich tot het toetsen of de wijze waarop voor het tijdschrift reclame wordt gemaakt in overeenstemming is met de NRC. In klagers klacht, die alleen de inhoud van het tijdschrift betreft, ziet de voorzitter geen aanleiding om de televisiecommercial waarin het tijdschrift wordt aangeprezen in strijd te achten met de NRC. Gelet hierop kan de klacht niet slagen en wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken