a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2020/00403

Datum:

27-10-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder van www.anticoronapack.nl.

Daarin staat onder de aanhef  

“ANTI
CORONA
        PACK”:
 
“DE BESTE
INVESTERING IS IN
JE GEZONDHEID!
 
Investeer daarom nu in je weerstand
ofwel immuunsysteem met onze 3
krachtige supplementen die als een
leger soldaten je beschermen tegen
ongewenste indringers zoals schimmels,
Parasieten, bacteriën en virussen.
Geef het Coronavirus geen kans en
zorg voor een ijzersterke weerstand”.
 
Naast bovenstaande tekst staat de afbeelding van een verpakking
“ANTI
CORONA
        PACK” met daarop onder meer de volgende tekst:
“VOOR EEN IJZERSTERKE
     WEERSTAND MET 3
  KRACHTIGE TOPPERS:
 
         VISOLIE, KNOFLOOKOLIE
                EN VITAMINE C”
en

“1 PACK
PER DAG
30 PACKS”.
 
Onderaan de uiting staat:
“Ga snel naar de website en ontdek hoe wij je kunnen
helpen met een ijzersterke weerstand.
www.anticoronapack.nl”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De folder is misleidend, voor wat betreft de effecten van voedingssupplementen op de weerstand en de bescherming door het immuunsysteem tegen het (oplopen van het) coronavirus.

Daarbij wijst klager in het bijzonder op het volgende.

1.
Het pakket met voedingssupplementen draagt de naam “Anti corona pack”. Daardoor wordt gesuggereerd dat het innemen van deze voedingssupplementen beschermt tegen het oplopen
van het coronavirus.

2.
Door van de folder wordt gesuggereerd dat voedingssupplementen een direct
versterkend effect hebben op het immuunsysteem en de gezondheid. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld:
“De beste investering is in je gezondheid”;
“Investeer daarom nu in je weerstand ofwel immuunsysteem met onze 3 krachtige supplementen (…)” en
“Geef het coronavirus geen kans en zorg voor een ijzersterke weerstand”.

3.
De folder suggereert dat men beschermd is tegen het coronavirus bij het hebben van een
goede weerstand; klager wijst op: “Geef het Coronavirus geen kans en zorg voor een ijzersterke weerstand”.

 

Het oordeel van de voorzitter 

Ervan uitgaande dat het in de uiting aangeprezen “ANTI CORONA PACK” voedingssupplementen bevat, adverteerder heeft dat namelijk niet weersproken, oordeelt de voorzitter als volgt.

In de bestreden uiting wordt het daarin bedoelde product aangeduid als “ANTI CORONA PACK”, waarbij “CORONA” kennelijk verwijst naar het coronavirus, waarmee velen in deze tijd besmet zijn of raken. Aldus worden de onderhavige voedingssupplementen, die moeten worden aangemerkt als levensmiddelen (als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002), op zodanige wijze aangeprezen, dat deze aanprijzing in strijd is met artikel 7 lid 4 in verbinding met artikel 7 lid 3 van de Verordening (EU) 1169/2011. De voorzitter overweegt hiertoe het volgende.

Laatstgenoemde artikelen luiden:

Artikel 7 lid 3:

“Behoudens de afwijkingen waarin wordt voorzien in de wetgeving van de Unie betreffende natuurlijk mineraalwater en voor een bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, mag de voedselinformatie aan levensmiddelen geen eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, noch toespelingen maken op dergelijke eigenschappen”

en

artikel 7 lid 4 (voor zover hier van belang):

“De leden 1, 2 en 3 gelden ook voor

a. reclame

(…)”.

Verder is in artikel 2 lid 6 van het “Warenwetbesluit informatie levensmiddelen” voor zover hier van belang bepaald:

“Het is verboden om te handelen in strijd met de bij of krachtens de artikelen (…) 7,

(… ) van verordening (EU) 1169/2011, gestelde voorschriften”. 

Door de aanduiding “ANTI CORONA PACK”, worden in de bestreden reclame aan levensmiddelen eigenschappen toegeschreven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, of worden toespelingen gemaakt op dergelijke eigenschappen. Gelet hierop is deze reclame-uiting in strijd met artikel 7 lid 4 in verbinding met artikel 7 lid 3 van de Verordening (EU) 1169/2011 en met artikel 2 lid 6 van het “Warenwetbesluit informatie levensmiddelen” en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Reeds op grond van het voorgaande is de reclame ontoelaatbaar. De voorzitter komt niet meer toe aan de vraag of de uiting ook om andere in de klacht omschreven redenen in strijd is met de NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met de artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken