a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2021/00401/B

Datum:

28-10-2021

Uitspraak:

Vrijblijvend advies

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Buitenreclame

De bestreden uiting

Het betreft een abriposter van Dier&Recht.

Op de poster staat in de linkerbovenhoek het logo van Dier&Recht. Onder de kop “Hulp nodig met stoppen?” is een melkpak afgebeeld met op de voorzijde daarvan, in een zwart kader, de foto van een kalfje in een kruiwagen. Daaronder staat de tekst: “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder.”

Onder de afbeelding staat “Stoppenmetzuivel.nl” en een QR-code.

 

De klacht

De abriposter van stoppenmetzuivel.nl wekt de indruk dat de productie van alle zuivel alleen mogelijk is met het veroorzaken van dierenleed. Voor dit directe verband wordt geen enkel wetenschappelijk bewijs aangedragen. Dat bewijs is er in het geheel niet. Door de campagne worden de boeren die in Nederland voor 100% de regels volgen en elke dag met ziel en zaligheid voor hun dieren zorgen ten onrechte in diskrediet gebracht. Zonder goede verzorging is de productie van kwalitatief hoogwaardige, dagelijkse en verse zuivel niet mogelijk. Bovendien maakt zuivel deel uit van een gezond, verantwoord en gevarieerd eetpatroon.

 

Het verweer

Dier&Recht heeft in haar schriftelijke reactie gemotiveerd verweer gevoerd en heeft haar standpunt ter zitting nader toegelicht. Op het verweer wordt – voor zover op de onderhavige zaak van toepassing en voor zover nodig voor deze beslissing – in het hiernavolgende ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de eerste plaats moet de vraag worden beantwoord of de abriposter, die deel uitmaakt van de ‘stoppen-met-zuivel’-campagne van Dier&Recht, aangemerkt kan worden als reclame in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC), nu dit door Dier&Recht wordt betwist. Krachtens artikel 1 NRC wordt onder reclame verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door of ten behoeve van een adverteerder. In de bestreden uiting maakt Dier&Recht onmiskenbaar haar mening kenbaar over de consumptie van zuivel en het volgens haar daaruit voortvloeiende leed voor kalfjes in de melkveehouderij en roept zij op te stoppen met zuivel. De uiting valt daarmee onder de definitie van reclame voor denkbeelden in artikel 1 NRC.

2.

De Commissie begrijpt de klacht zo dat de poster volgens klaagster onjuistheden bevat over de leefomstandigheden van kalfjes in de zuivelindustrie en over de gezondheid van zuivel, en om die reden misleidend is. Als uitgangspunt geldt dat het Dier&Recht vrij staat om in reclame-uitingen haar mening kenbaar te maken en denkbeelden te uiten. Hierbij geldt wel als voorwaarde – gelet op de grondslag van de klacht – dat haar uitingen niet misleidend mogen zijn. Dier&Recht heeft deze grondslag niet betwist, zodat de Commissie ervan uitgaat gaat dat Dier&Recht zichzelf in zoverre beschouwt als handelaar die valt onder de regeling inzake misleidende handelspraktijken als bedoeld in de artikelen 7 en 8 NRC. Dat dit anders zou zijn is gesteld noch gebleken.

3.

De Commissie acht de klacht tegen de abriposter gegrond, nu hierin onjuiste suggesties zijn gelegen over de leefomstandigheden van kalfjes en/of de gezondheid van zuivel. Dit volgt uit het beeld van een pasgeboren kalfje in een kruiwagen en uit de vergelijking die wordt gemaakt met de waarschuwing op de verpakking van sigaretten, in combinatie met de kop “Hulp nodig met stoppen?”, waardoor de indruk wordt gewekt dat zuivel slecht is voor de gezondheid van de mens.

Door Dier&Recht is erkend dat niet kan worden gezegd dat zuivel in het algemeen ongezond is. Op grond van het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat de bestreden abriposter gepaard gaat met onduidelijke informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit te nemen over een transactie (ten aanzien van de consumptie van zuivel) dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

4.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij adviseert Dier&Recht om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken